AUTO TAPE EPROM VÀ MẬT KHẨU GENERATOR

AUTO TAPE EPROM VÀ MẬT KHẨU GENERATOR


Đặc biệt nó sẽ làm việc cho bạn cơ khí của chúng ta về các file EPROM và mật khẩu Ototeyp Chương Trình được ưa thích bằng cách tạo ra một số mô hình
Cập nhật 26-11-2009: tập tin xóa các chương trình vi rút đã được gia hạn và bổ sung thêm một vài chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH GIẢI MÃ BĂNG TỰ ĐỘNG

Becker calc B9 4 digits.ex để 
Becker calc B9 5 digits.ex để 
Becker Chuẩn \ Becker4digit.ex để 
Becker Chuẩn \ beckersn_exe.ex để 
Becker-bz_calcb4 
bgcalc.ex để 
Blaupunkt car300.ex để 
đang Blaupunkt 
Blaupunkt standart.ex để 
BLAUPUNKT.EX để 
BP calc.exe 
BP fiat_alfa_peug calc.exe 
bpdemo.ex để 
bp_calc.ex để 
calario-pl 9317-9318-9654 
calcgen.ex đến 
Clarion auto tesyb Code.exe 
Daewoo Clarion auto tesyb Code.exe 
Fiat-BP đang 
Ford đang 
FORD LC .EXE 
Ford mã tiêu chuẩn 
ford_l + C code.exe 
GRUNDIG Mã Calculator.exe 
Grundig Calculator.exe
Grundig SC303D calc.exe 
Grundig nối tiếp 
GRUNDIG WKC Dòng Mã Calculator 3.10.ex các 
GRUNDIG WKC Dòng Mã Calculator 4.00 bởi stef_no1.ex để 
đang Hyundai 
JVC kameleon.ex để 
đang Kenwood KRC777 là 
KRC777R.EX sự 
đang Mercedes 
Opel-303D.EX các 
Philips đang Car400 Car400.Ex để 
đang Pioneer 
Renault Code.exe 
univcalc Calcg các 
Volvo CR-705 đang Calculator 1.01.ex các 
Volvo CR-905 đang tính đến 1.00.ex
Lưu ý: Một số chương trình yêu cầu tệp Eprom để tạo mật khẩu

TỆP EPROM BĂNG TỰ ĐỘNG

Grunding 1705rd
Grunding 1903rd
Grunding 2804or
Grunding 2841a
Grunding 2842-2
Grunding 2845a
Grunding 303bez
Grunding 3860
Grunding 1670
Grunding 1704
Grunding 2680
Grunding 2841
Grunding 3705
Grunding 4804
Grunding 4805
Grunding 1703
Grunding 2670
Grunding 2803
Grunding 2805
Grunding 2842
Grunding 2845
Grunding 3860
Grunding 3904
Grunding 3905
interord
kdc8060
ken759r
ken858r
mi579
mitsm579
nashvidj
op303
op303a
opelm101
opkod303
opsc202b
p656-52b
p685_92
p964-52a
Philips 665
Philips 675-02
Philips 682rds
Philips 924-1
Philips 924-2
Philips 202_d
Philips 505
Philips 701
Philips 411
Philips 415
Philips 501
Philips 511
Philips 515
Philips 575
Philips 579
Philips 670
Philips 680
Philips 685
Philips 695
Philips 711
Philips 720
Philips 740
Philips 774
Philips 804c
Philips 846
Philips 856
Philips 679
Philips r681
Philips sc201
phrc438
pioneer
renag4d
reno25
zbm92ok
Desktop
Audi Beta Autoreverse AUZ8Z2(1)
Audi Beta Autoreverse AUZ8Z2
AUDI BETA CC AUTOREVERSE
AUDI GAMMA CC RDS(1)
AUDI GAMMA CC RDS
AUDI GAMMA CD
AUDI-GAMMA CSK-706A(R)
BLAUPUNKT ACD 9430
BLAUPUNKT ACR 3225(1)
BLAUPUNKT ACR 3225
BLAUPUNKT ACR 3250
BLAUPUNKT ALPHA(1)
BLAUPUNKT ALPHA
BLAUPUNKT ANCONA CR 24
BLAUPUNKT AUDI BETA(1)
BLAUPUNKT AUDI BETA
BLAUPUNKT BAVARIA CIII
BLAUPUNKT BMW BAVARIA C REVERSE II
BLAUPUNKT BMW BAVARIA C REVERSE II
BLAUPUNKT BMW BAVARIA C REVERSE II
BLAUPUNKT BMW BAVARIA ELECTRONIC C
BLAUPUNKT BMW BAVARIA ELECTRONIC C
BLAUPUNKT BMW REVERSE
BLAUPUNKT BP 8480 (1)
BLAUPUNKT BP 8480
BLAUPUNKT CAMBRIDGE CC 31(1)
BLAUPUNKT CAMBRIDGE CC 31
BLAUPUNKT DUSSELDORF SQM 39
BLAUPUNKT DUSSELDORF SQR 39(1)
BLAUPUNKT DUSSELDORF SQR 39
BLAUPUNKT DUSSELDORF SQR 49
BLAUPUNKT ESSEN CR 31(1)
BLAUPUNKT ESSEN CR 31
BLAUPUNKT FINISH LINE 320
BLAUPUNKT FREIBURG SQR 39(1)
BLAUPUNKT FREIBURG SQR 39
BLAUPUNKT GAMMA
BLAUPUNKT LUBECK BOSTON CC 20(1)
BLAUPUNKT LUBECK BOSTON CC 20
BLAUPUNKT LUBECK BOSTON CC 22
BLAUPUNKT LUBECK RCC 45(1)
BLAUPUNKT LUBECK RCC 45
BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44
BLAUPUNKT SC202(1)
BLAUPUNKT SC202
BLAUPUNKT STOCKHOLM RCR 42
BLAUPUNKT TRIER CC 31(1)
BLAUPUNKT TRIER CC 31
BLAUPUNKT VERONA CR 43
CLARION PN-9524
CLARION PP-9924E Nissan(1)
CLARION PP-9924E Nissan
CLARION PU-9527A
CLARION PU-9880A(1)
CLARION PU-9880A
FORD 2000
FORD 2001(1)
FORD 2001
FORD 2002
FORD 2004(1)
FORD 2004
FORD 2006
FORD 2007(1)
FORD 2007
FORD 2014 91FB
FORD 2014(1)
FORD 2014
FORD 2015
FORD EP12DS(1)
FORD EP12DS
GRUNDIG 2804 VD REVERSE(1)
GRUNDIG 2804 VD REVERSE
GRUNDIG WKC 1703 RDS
GRUNDIG WKC 2803(1)
GRUNDIG WKC 2803
GRUNDIG WKC 2841 VD
PHILIPS 22 DC 515
PHILIPS 22 DC 575(1)
PHILIPS 22 DC 575
PHILIPS 22 DC 680
PHILIPS 22 DC 701(1)
PHILIPS 22 DC 701
PHILIPS 22DC 501
PHILIPS 675(1)
PHILIPS 675
PHILIPS DC 415
PHILIPS DC 777(1)
PHILIPS DC 777
PHILIPS GAMMA-3 RDS
PHILIPS GAMMA-3 VWZ6Z3(1)
PHILIPS GAMMA-3 VWZ6Z3
PHILIPS GAMMA-IV
PHILIPS SC 201D(1)
PHILIPS SC 201D
VOLVO 3533713
VOLVO CR-603(1)
VOLVO CR-603
VOLVO CR-802
VOLVO CR-902(1)
VOLVO CR-902
VOLVO CR-905
VOLVO SC-810(1)
VOLVO SC-810
(Clarion PU-1559A)
(Clarion PU-1560A)(1)
(Clarion PU-1560A)
(Clarion PU-1561A)
(Clarion PU-1570A)(1)
(Clarion PU-1570A)
(Clarion PU-9833A)
(Clarion PU-9924A)(1)
(Clarion PU-9924A)
22 (Philips DC379)
22 (Philips DC459)(1)
22 (Philips DC459)
22 (Philips DC577)
22 (Philips DC579)(1)
22 (Philips DC579)
22 (Philips DC593)
22 (Philips DC594)(1)
22 (Philips DC594)
22 (Philips DC665) SAT
22 (Philips DC677)(1)
22 (Philips DC677)
22 (Philips DC682)
22 DC 685
22RC280-65 CD without display
2300 CM6902A (Alpine)(1)
2300 CM6902A (Alpine)
2446 RDS BP5019 24v (Blaupunkt)
25 Original (Philips)(1)
25 Original (Philips)
51703
6200 CE-2771
7200 RDS(1)
7200 RDS
A BP6340 (Blaupunkt)
ACD 9430 BP2757
ACD 9430(1)
ACD 9430
ACD 9431
ACM 5451 RDS BP5520(1)
ACM 5451 RDS BP5520
ACR 3225
ACR 3250 BP5501(1)
ACR 3250 BP5501
ACR 3251 RDS
ACR 4250 BP5511(1)
ACR 4250 BP5511
AD182 (Fiat Brava SX)
AD-182H (Grundig)
AIWA CT-R2YZ RDS
AJ 9600R
AKF-0816EY
AKF-4306EG
AKF-9445R
Alpine 3DE-7886
Alpine 7288l(1)
Alpine 7288l
Alpine CDM-7983R
Alpine MF2297(1)
Alpine MF2297
Alpine MF2910 CD10
AS0400
AS0420
AS0430
AS0440
AS0480
AS0490
AS0510
AS0560
AS0610
AS0620
AS0700
Astra 300
AUDI Beta (Blaupunkt)(1)
AUDI Beta (Blaupunkt)
AUDI Beta CC Autoreverse (Blaupunk
AUDI Beta CC Autoreverse (Blaupunk
AUDI Beta CC AUZIZ2
AUDI Concert HC105 (Matsushita AUZ
AUDI Concert HC206 (Matsushita AUZ
AUDI Concert HC206 (Matsushita AUZ
AUDI Concert Plus AUZ1Z3 (Blaupunk
AUDI Gamma (M327) (Hitachi CSK-706
AUDI Gamma (M327) (Hitachi CSK-706
AUDI Gamma 2a VWZ2Z3
AUDI Gamma CC (Bose US AUZ1Z4)(1)
AUDI Gamma CC (Bose US AUZ1Z4)
AUDI Gamma CC (Panasonic CQ-LA1020
AUDI Gamma CD (Panasonic CQ-JA1020
AUDI Gamma CD (Panasonic CQ-JA1020
Avus 2000 BE1145
Avus 2000 BE2035 RDS(1)
Avus 2000 BE2035 RDS
Avus Cassette BE0749
Avus Cassette BE0778(1)
Avus Cassette BE0778
Avus Cassette BE0779
AX-1845
AX-835
AX-845
AX-855
Bern (CXK1012)
CAR200 (D)(1)
CAR200 (D)
CAR400 (DC396-75)
car400
CDC 6000
CDC 6300(1)
CDC 6300
CDR 2005(1)
CDR 2005
CDR2005(E)
CDR500(E)
Challenge 400(1)
Challenge 400
Challenge 500
Challenge 600 CD(1)
Challenge 600 CD
CRH 81R PE-9439A
CRX 115R(1)
CRX 115R
CRX 83R
CRX 85R(1)
CRX 85R
CTR 560 (AutoSound)
CTR 620 (AutoSound)(1)
CTR 620 (AutoSound)
CXR-252 RP
DC449 64L PHF011W(1)
DC449 64L PHF011W
DC670 (Philips)(1)
DC670 (Philips)
DC681 (Philips)
DC684 (Philips)(1)
DC684 (Philips)
DC685 (Philips)
EC 4000 RDS
EC 4200 RDS(1)
EC 4200 RDS
EC 4290 CD
EC 4600 RDS(1)
EC 4600 RDS
EC 4790 CD
Escort 22 DPS 770 (Interconti)
Europa 2000 (24v) BE1241(1)
Europa 2000 (24v) BE1241
Europa 2000 BE1100
Europa 2000 BE1120(1)
Europa 2000 BE1120
Europa 2000 BE1240
Europa Cassette BE0749(1)
Europa Cassette BE0749
Finish Line 441
Finish Line 540(1)
Finish Line 540
FMS150
G4 (A) (Blaupunkt)
G4 (D) (Blaupunkt)(1)
G4 (D) (Blaupunkt)
Granada ASO480
Grand Prix 2000 BE1302
Grand Prix 2000 BE1310(1)
Grand Prix 2000 BE1310
Grand Prix 2000 BE1319
Grand Prix 2000 BE1320(1)
Grand Prix 2000 BE1320
Grand Prix 2000 BE2237
Grand Prix Cassette Eelectronic BE
Grand Prix Cassette Eelectronic BE
GXR-222 RP(1)
GXR-222 RP
GXR-256 WT
H810 SU
H850 MD(1)
H850 MD
Harmony Interconti CR-13390(1)
Harmony Interconti CR-13390
HRP20
KDC-6090R
KDC-7050R
KDC-7070R
KDC-7080R
KDC-7080RV
KDC-8060R
KDC-858R
KD-LX10R
KEH-5080 SDK
KEH-6080 SDK(1)
KEH-6080 SDK
KEH-8050
KEH-8080 SDK(1)
KEH-8080 SDK
KEH-9000 RDS
KEH-9080 SDK(1)
KEH-9080 SDK
KEH-M1066 (Pioneer)
KEX-M700 SDK
KRC-758R
KRC-759R
KRC-857RL
KRC-859R
KRC-920
KRC-954R
KRC-956R
Le Mans BE3126
LOC II
M101B (Radio) France
M579 (RX-366Y)
Mexico 2000 BE1430(1)
Mexico 2000 BE1430
Mexico 2000 BE1432
Mexico 2000 BE1460(1)
Mexico 2000 BE1460
Mexico 2000 BE1560 RDS
Mexico Cassete Diversity BE0830(1)
Mexico Cassete Diversity BE0830
Mexico Cassette BE0794
Mexico Compact Disc BE0865(1)
Mexico Compact Disc BE0865
Monza BE0728
MU910 A0
MZ311011
Nova by Philips
PE-9840W01
PF3 (C) (Blaupunkt BP2775)
PN-9270U
PN-9924U
PN-9939U
PN-9939V CH916
PP-9410F
PP-9924E CT016(1)
PP-9924E CT016
PTD 590 (AutoSound AS0590)(1)
PTD 590 (AutoSound AS0590)
PTD 690 (AutoSound AS0590)
PU-9427A
PU-9534A
PU-9637A
PU-9667A
PU-9839
PU-9940
Punto Low (Blaupunkt)
pzbe0774
R100 D(1)
R100 D
RDS BP4496 (Blaupunkt)(1)
RDS BP4496 (Blaupunkt)
RPC-6007
SC201 (C) (Philips)(1)
SC201 (C) (Philips)
SC202 (C) (Blaupunkt)
SC202 B (Blaupunkt)(1)
SC202 B (Blaupunkt)
SC303 B (Grundig)
SC303 D (C)
SC804 (C) (Philips)(1)
SC804 (C) (Philips)
SCD 1590 VD(1)
SCD 1590 VD
SCD 3390 RDS
SCD 5290 RDS(1)
SCD 5290 RDS
Sound System 3905 RDS(1)
Sound System 3905 RDS
T1 LOW (Blaupunkt BP8140)(1)
T1 LOW (Blaupunkt BP8140)
T1 NIV2 (Blaupunkt BP8146)
Twingo BP6500
WKC 1630 VD Reverse
WKC 1650 VD Reverse GR0821(1)
WKC 1650 VD Reverse GR0821
WKC 1670 VD
WKC 1703 RDS(1)
WKC 1703 RDS
WKC 1704 RDS
WKC 1705 RDS(1)
WKC 1705 RDS
WKC 1903 RDS
WKC 1904 RDS(1)
WKC 1904 RDS
WKC 2670 VD Reverse
WKC 2680 VD Reverse(1)
WKC 2680 VD Reverse
WKC 2803A VD Stereo
WKC 2804 VD Reverse(1)
WKC 2804 VD Reverse
WKC 2805 VD Reverse
WKC 2841 VD GR0490(1)
WKC 2841 VD GR0490
WKC 2842 VD Reverse
WKC 2845 VD(1)
WKC 2845 VD
WKC 3200 RDS
WKC 3300 RDS(1)
WKC 3300 RDS
WKC 3301 RDS
WKC 3650 VD(1)
WKC 3650 VD
WKC 3670
WKC 3680(1)
WKC 3680
WKC 3703 RDS
WKC 3707 RDS(1)
WKC 3707 RDS
WKC 3803 VD
WKC 3851 RDS(1)
WKC 3851 RDS
WKC 3860 VD
WKC 3880 RDS(1)
WKC 3880 RDS
WKC 3904 RDS Reverse
WKC 3905 RDS Reverse(1)
WKC 3905 RDS Reverse
WKC 4804 VD Reverse
WKC 4805 VD Reverse(1)
WKC 4805 VD Reverse
WKC 4871 RDS
WKC 5100 RDS(1)
WKC 5100 RDS
WKC 5500 RDS
WKC 5600 RDS(1)
WKC 5600 RDS
XR-3820P
alha4ph 
b3250cod 
bancon24 
bav1801 
bcc20 
bcdi các 
beck794 
bl331 
bl45 
bl5451 
bla_531 
blaes43 
blau3251 
blau331 
blau39co 
blau49 là 
blau9430 
blau9431 
blaucr31 
blaucr43 
blaup531 
blfin621 
blfini1 
blfinish 
blscd09 
blu31 
blubec22 
bm0774_1 
bmv_rev2 
bmw0774 
bmw0776 
bmwc0728 
bmwcdi các 
bscd09 để 
bul20 
exsl 
fi855 để 
fis1845 
fis1845 để 
fish835 
fish835 để
fish855 
fo_2008a 
fo2004-1 
ford2004 
ford2008
Chương trình giải mã mật khẩu băng tự động: Tự động phát Eprom và Mật khẩu
Tệp tải xuống danh sách LINK (ở định dạng TXT) liên kết -111.zip mật khẩu-pass: 320volt.com
Lưu ý: Tác giả của mật khẩu, các chương trình đang chạy với tệp ePROM và hệ điều hành có thể có hại do các chương trình chống vi-rút tôi thấy rằng tệp lưu trữ là sạch nhưng các chương trình chống vi-rút khác cảnh báo

Post a Comment

[disqus] [facebook] [blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Hỗ trợ trực tuyến