ĐIỀU TRA LỖI MÁY BIẾN ÁP

ĐIỀU TRA LỖI MÁY BIẾN ÁP


Được chuẩn bị bởi Murat İLKKAHRAMAN
Phân tích các thất bại của máy biến áp điện đã được nghiên cứu chi tiết trong nghiên cứu này. Trong nghiên cứu này, nó nhằm mục đích cùng nhau sử dụng các thủ tục được sử dụng trong phân tích lỗi để kiểm tra lỗi biến áp.
Quy trình này đặc biệt áp dụng cho máy biến áp điện được sử dụng trong các hệ thống truyền tải điện. Tuy nhiên, nó cũng có thể giúp xác định bất kỳ hỏng hóc AC nào. Nó nhằm mục đích tạo ra một phương pháp luận về nguyên nhân của các lỗi có thể xảy ra trong các máy biến áp được sử dụng trong kinh doanh với các lỗi máy biến áp được đề cập ở đây. Ngoài ra thói quen và otutturul được thất bại thủ tục thu thập dữ liệu thống nhất trên các máy biến áp được sử dụng trong hệ thống truyền tải nêu trong sự thống nhất về sự thất bại và hệ thống truyền tải khác đang được phát triển để đảm bảo tuân thủ các nhãn ngữ được sử dụng.
1995-2007 yılları arasında ülkemizde arızalanan 240 adet güç transformatörü arızası incelenerek arıza istatistiği oluşturulmuştur. Bu çalışmada; güç transformatörlerinin arızalarının incelemesinde bilgisayar yazılımı ile optimum değerlendirme yöntemlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Olası trafo arıza durumları ve koruma sinyalleri değerlendirilerek güç trafosu arızalarının incelenmesine yardımcı olacak bilgisayar yazılımı ile güç transformatörü arızalarının incelenmesinde analitik analizler yapılmıştır.
giá trị cốt lõi biến áp, luật cơ bản 
Flux Circuit và Các khái niệm cơ bản của 
sắt Điền Hệ số và thực hiện Induced Up Đạo luật 
Chính sách Lao động biến áp 
trong máy biến áp định mức giá trị cho 
quá dòng và Transformers Hiệu ứng 
điện ngắn mạch trở kháng biến áp 
đối xứng Linh kiện và dòng ngắn mạch 
dòng ngắn mạch dẫn đến Prints ký kết và Điện 
tài khoản của Lực lượng , việc tính toán của lực lượng xuyên tâm 
tính toán nội lực ksiyal, Transformers Phụ kiện 
Bảo vệ Transformer Transformer thắt 3 
loại biến áp quanh co, uốn lượn thiết kế của 
cuộn dây trong cấu trúc cốt lõi, cuộn dây trong cấu trúc vỏ
Lõi Hệ Thống Máy Móc kẹp trong trạm biến trong cấu trúc 
của Transformer hoạch Shell trong Chủ cơ khí Hệ thống 
Transformers Điện Bảo vệ Constructions 
Winding bảo vệ, bảo vệ kết nối 
Bushing chất bảo quản, không tải đổi tap 
đổi tap theo tải trọng, xe tăng bảo vệ 
pha-giai đoạn cách
Có kinh nghiệm trong những lỗi của Power Transformer và quyết tâm 
đi theo sự thất bại nghi phạm 
để thu thập thông tin về máy biến áp bị lỗi 
sẽ được tổ chức trong lĩnh vực điều tra
kiểm tra điện 
kiểm tra hóa dầu với thử nghiệm phân tích khí và vận hành của mẫu dầu 
kết quả xét nghiệm, First In-tank và Tier Internal xét trong Changer 
Nhận xét Substation Bên ngoài, chi tiết của sản xuất máy biến áp bị lỗi 
trạm biến áp của việc vận chuyển và lắp đặt của lịch sử thông tin 
lịch sử hoạt động trục trặc biến của thông tin 
với các dịch vụ chăm sóc được áp dụng cho máy biến áp thất bại thêm thông tin về 
biến áp bị lỗi hoặc khiếm khuyết mà các doanh nghiệp xác định về sự thất bại của các đơn vị 
Tháo bọc thùng lò hơi và loại bỏ hoặc tháo dỡ 
phân tích biến thất bại, việc phân tích hệ thống thông tin 
thông tin phân tích được biết đến lỗi hoặc so sánh với các vấn đề
Cơ quanh co lỗi phân tích 
cốt lõi cuộn chế độ thất bại trong máy biến áp trong cơ cấu 
Shell cấu trúc của chế độ thất bại quanh co trong máy biến áp 
trong khi vận chuyển hoặc biến hình thành bởi sự dịch chuyển trải qua trục trặc kỹ thuật trong 
sự thất bại của hệ thống nén cuộn 
Displacement chuyển đầu vào-lỗi trong việc kết nối biến áp 
Phân tích Breakdown điện 
cuộn dây biến áp điện áp và các phần phổ biến 
của hệ thống cách nhiệt chức năng cách điện xuyên của cơ chế 
cách ly biến dạng trong những nguyên nhân 
phát sinh từ lỗi các yếu tố nhiệt 
khác Failure Điện Phân tích 
bảo vệ Transformer Thuật toán Phân tích các 
biến sử dụng trong việc bảo vệ chống sét
bảo vệ máy biến trong bảo vệ quá dòng dùng 
bảo vệ so lệch được sử dụng trong bảo vệ biến áp 
hiện tại và phân tích các dạng sóng điện áp 
ghi lỗi / sự kiện ghi trong những phân tích về 
thất bại biến áp và ví dụ về những thất bại 
trong máy biến áp quá áp và các hiệu ứng 
biến trong magnetizing sự kiện hiện tại và ferroresonance 
do cao của dịch vụ biến dòng từ hóa được bên ngoài 
trong Transformers mở trong bế mạc ngắt mạch cực 
sự kiện ferroresonance kinh nghiệm liên quan đến duy trì 
ống lót và kết nối rod thất bại 
tap-đổi cơ chế và thất bại trên các 
lõi, ách và Chủ Hệ thống lỗi
Lõi biến nền tảng bọt thay đổi công suất 
lõi trái đất tình cờ được hình thành ra khỏi mặt đất 
trong các yếu tố tổ chức hoặc các yếu tố kẹp, các khuyết tật xảy ra 
trong máy biến áp của mạch điện Xảy ra trục trặc 
trong máy biến áp quanh co lỗi cách 
quanh co biến dạng hoặc độ ẩm biến thực hiện trong khả năng thay đổi 
quá nóng biến của kết nối trong các mạch điện và phần lỗi nhỏ 
máy biến áp phân tán dọc trục trong cuộn dây 
cuộn dây trong lõi biến thế uốn (oằn Hoop) thất bại của 
máy biến áp ngắn mạch trong cuộn dây ngụm 
lỗi biến giữa các cuộn dây GND
Các lỗi có kinh nghiệm trong các mạch điện môi của máy biến áp 
biến yếu tố cách điện của thất bại 
68 máy biến áp trong rối loạn cấu khác nhau và các nguyên nhân khác 
do đó Xảy ra những lỗi, lỗi khác nhau Samples 
là lỗi sét đánh trong máy biến áp 
thất bại điện môi, ẩm thất bại cách 
thất bại cơ khí, dây dẫn quá nóng 
biến thành một sự thất bại của những vấn đề -bộ chỉnh 
liên kết cực kỳ nóng điểm
Transformer thống kê suy 
sét với kiểm tra thất bại của thất bại biến 
trong dịch vụ bên ngoài trong quá trình cơ động biến 
kiểm tra các lỗi ống lót trong máy biến áp điện 
máy biến áp điện -bộ chỉnh kiểm tra lỗi 
kiểm tra cốt lõi của các khuyết tật xảy ra ở chỗ tạo bọt của nền tảng 
máy biến áp điện quanh co biến dạng tra thất bại 
của sự thất bại biến quyền lực giữa 1995-2007 năm danh sách
3000 ampersarı s khác nhau lấy giá trị các giá trị của 
wrapper thiết kế cuộn dây ampe bởi chiều dài của chân tạo thành số dư tối thiểu trở kháng ngắn mạch 
để được xem xét trong các vấn đề chuẩn bị 
chống sét về việc rà soát chung khuyến cáo khẳng định 
các quốc gia xem xét chung khuyến cáo như bên ngoài 
nói chung khuyến cáo để làm mát hệ thống xem xét khẳng định 
tình trạng của xe tăng chính về tình trạng xem xét tổng thể khuyến khích của 
cuộc điều tra thường được khuyến cáo về điều kiện Bushing 
trường hợp xét chung khuyến khích cho -bộ chỉnh 
tôi mua và đăng nhập thông tin, điện trở cách điện thử nghiệm 
kiểm tra lĩnh vực khác, chỉ số phân cực của tiêu chí đánh giá
Dầu, hóa chất và phân tích dầu khí điều kiện để được theo dõi trong các thử nghiệm 
giới hạn khí bình thường trong máy biến áp điện theo tiêu chuẩn IEC (ppm) 
biểu đồ giải thích các phân tích khí hòa tan giá trị dầu, tăng khí biểu đồ 
đánh giá lượng khí đốt trong máy biến áp
Phân tích theo lỗi kết quả và các giá trị phân tích khí mẫu cho máy biến áp điện 
chẩn đoán hỗ trợ bởi phân tích khí thử nghiệm 
giải thích các thử nghiệm hiện trường, khám trong bể chính 
thay đổi cuộc Tap dưới tải sẽ kiểm tra 
sự chú ý biến áp kéo xuống những vấn đề cần thiết 
phân tích khí, phân tích khí thử nghiệm đánh giá cao 
14 cao căng thẳng với các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm ngắn mạch chịu được 
thống kê sự cố của máy biến áp theo thử nghiệm 
cố máy biến áp giữa những năm 1978-1997 tại Ý thống kê 
1975-2007, giữa 0 kV thống kê suy biến áp 
1 tháng 9 năm 2007 ngày số trạm biến áp trong hệ thống truyền tải với một danh nghĩa 
thống kê sự cố Downloader của máy biến áp
Thống kê thất bại của công ty HSB
Tải chạy phân phối dòng biến áp của 
máy biến áp điện ở điện áp thấp và điện áp cao 
kích thước của cuộn dây 
của các đại diện của các lực lượng xuyên tâm trong máy biến áp quanh co 
ở cùng độ cao và thống nhất dấu và tôi phân phối các lực lượng trục và từ thông xuyên tâm 
phân phối của lực lượng trục trong các cuộn dây trong khoảng thời gian nửa đầu của ngắn mạch hiện tại 
cuộn dây lớp, Spiral (Heliksel) quanh co thiết kế 
đĩa cuộn dây uốn lượn quấn mỏng lớp 
vật liệu cách điện của mô hình toán học của 
hệ số công suất cho các mạch biến áp tương đương với 
sự kiện ferroresonance các ngắt mạch và biến áp có 
hai cuộn mạch biến áp tương đương với dung
Hai cuộn dây lõi biến áp nối đất bị ngắt kết nối khi tương đương với mạch điện dung 
lưu ly đại diện vector, cuộn dây công suất mô phỏng 
biến điện dung tương đương mạch 
lỗi của sự thất bại máy biến áp điện trong 1995-2007 trong 
Cigre workgroup biến áp được thực hiện với dữ liệu thu được từ 13 quốc gia 
phân phối suy biến là
Điện biến chương trình thuật toán cho việc nghiên cứu lỗi 
thất bại máy biến áp điện chương trình kiểm tra trang hoạt động 
điện biến tra trang đích chương trình thất bại 
mà phá vỡ biến của chương trình được lưu vào 
cung cấp hồ sơ để đưa vào chỉ số để kiểm tra các lỗi của máy biến áp đã giới thiệu chương trình 
được áp dụng để phân tích thất bại điều khiển lựa chọn 
thực hiện để mỗi báo cáo ứng dụng và kết quả bảng 
kaydil tự động với các 
nghiên cứu kiểm tra định kỳ việc lựa chọn kiểm tra 
và giải thích các thông tin thu thập toàn bộ chỉ số đánh giá 
phần nơi phân tích tự động dữ liệu thử nghiệm tiêu chuẩn
Chuẩn bị trang thử nghiệm của báo cáo vô tình điều tra Lưu báo cáo và 
in báo cáo từ máy in
Ba pha phần tích cực trong một mạch từ biến áp và cuộn dây 
được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ 0/154 kV 250 MVA máy biến áp điện 
một lớp và song song hai phần quanh co uốn lượn lớp 
Spiral (Heliksel) gió cuộn 
quanh co của cuộn dây đĩa, bánh cuộn 
vỡ xảy ra trong máy biến áp của thành viên nhấn trên 
phân tán trục cuộn dây biến áp trải qua 
cuộn dây mật thiết phân tán với các tác động của lực lượng trục xuất hiện 
dưới ảnh hưởng của lực ly tâm dẫn quanh co uốn 
nhâm nhi ngắn mạch xảy ra trong lõi biến áp
Tải Link List (định dạng TXT) link-1734.zip mật khẩu-pass: 320volt.co tôi - và tôi cảm ơn người lập Cộng tác viên

Post a Comment

[disqus] [facebook] [blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Hỗ trợ trực tuyến