ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TV

ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TV


:) Tôi đã thực hiện một truyền hình trọn gói đẹp để một nửa số công việc của bạn trong sửa chữa Ghi chú Fault Circuit và các chương trình EEPROM (trong hàng ngàn, hex, vv) file
LCD TV Plasma bắt đầu để tiếp nhận nước ta trong một thời gian dài piayasa :) nhưng công việc này vẫn là bánh mì Scuba TV sẽ được sử dụng: D
Hãy đến với nội dung gói
Mạch: ống Sốc và khí thải Đo lường cho người lao động đã được kiểm chứng, chúng tôi có một mạch truyền hình Tv bằng sáng chế Circuit Được sử dụng trong thử nghiệm (mẫu TV là genarat) Màu sắc và đen có thể cung cấp cho trắng tín hiệu video mạch kiểm tra EHT biến và VAS phụ kiện không thể vượt qua của truyền hình :) đơn giản Controls Kiểm tra mạch cho Controls
Thất bại của Nora: Oldukca một kho lưu trữ lớn các ghi chú đối phó với nhiều tiếng Anh nhưng không thu hút nhiều khó khăn trong việc giải mã sửa chữa :)
Tệp Eprom: Hàng nghìn thương hiệu có tệp EPROM để lập trình EPROMs Bạn có thể sử dụng một trong các mạch Lập trình này
Danh sách EPROM
AIWA 
AKAI 
BEKO 
BLAUPUNKT 
DAEWOO 
khác Brands 
EDISON 
Elektra 
FIRSTLINE 
FUNAI 
GOLDSTAR 
GRUNDIG 
HITACHI 
JVC 
TRỘN 
LG 
LOEWE 
MITSUBISHI 
NOKIA 
NORDMENDE 
ORIENT 
ORION 
PANASONIC 
PHILIPS 
PREMIER 
SABA 
SAMSUNG 
SANYO 
SHARP 
TẮM 
SIEMENS 
SONY 
SUNNY 
SUPRA 
TELEFUNKEN P 
THOMSON 
Toshiba 
TRIDENT 
Vestel 
WATSON 
YUMATU
AIWA \ (68)
201KER.B các 
AIWA.B các 
AIWA_S.B các 
C202KER.B các 
TV1402KE.B các 
TV2002KE.B các 
TV2102KE.B các 
TVA145KE.B các 
TVA205KE.B các 
TVC141KE.B các 
TVC142KE.B các 
TVC202KE.B các 
1420.DAT 
AIW 1402 để 
AIW năm 2002 đến 
AIW 201-K 
AIW 2102 
AIWA 2102 để 
AIWA 21kW 
AIWA A145 là 
AIW C-1400KH 
AIW C-142K là 
AIW CK-14WKDT 
AIW DIGITAL-2000 
AIWA HV-DK925K các 
AIW HV-GX1100KH 
AIW HV-XG710K các 
AIW HV-XG800K các 
AIW SE-141EH 
AIW SA-2130 (CP-385) 
AIWA SE-2130KH 
AIWA TV-1402
AIWA TV-2002 
AIWA TV-2002KV 
AIWA TV-2102 để 
AIWA TV-21S2 
AIWA TV-A1410 
AIWA TV-A205 
AIWA TV-A205 để 
AIWA TV-A2115 
AIWA TV-A215 để 
AIWA TV-AR216RH các 
AIWA TV-AS216NH 
AIWA TVC-1400 
AIWA TV -C141 
AIWA TV-C141K là 
AIWA TV-C143 
AIWA TV-C202 là 
AIWA TV-FS2580SH 
AIWA TV-216RH các 
AIWA TV-SA2155 
AIWA TV-SA2175 
AIWA VX-G143 
AIWA VX-T1400 
AIWA VX-T1420K các 
AIWA VX-T2020K các 
AIWA VX-T2030K là 
AIWA 
AIWA_S 
C202 là 
TV1402K để 
TV2002K để 
TV2102K để 
TVA145K để
TVA205KE 
TVC141KE 
TVC142KE 
TVC202KE
AKAI \ (60)
2007 
21kW 
AKA20WKD 
AKAI 1417D 
AKAI 14WKDT 
AKAI 2007 
AKAI 20WKD 
AKAI 2107D 
AKAI 2119 
AKAI 21kW 
AKAI CP-71S1 
AKAI CT-1407D 
AKAI CT-1417D 
AKAI CT-1419 để 
AKAI CT-1419D 
AKAI CT-14WKD 
AKAI CT-14W là 
AKAI CT-2012P 
AKAI CT-20WKD 
AKAI CT-20WKDT 
AKAI CT-2102P 
AKAI CT-2119 
AKAI CT-2119D 
AKAI CT-2159 
AKAI CT-2159PT 
AKAI CT-2867UNT 
AKAI CTG-140D 
AKAI CTG-1410 
AKAI CTG-2109 để 
AKAI CTG-2122 để 
AKAI CTG- 255D 
AKAI CTT-212NT 
AKAI MP2-37H1
AKAI ST-21W32D 
AKAI VS-465EDG 
AKAI VS-F16 
AKAI VS-F260EDG 
AKAI VS-F33EOG-V 
AKAI.B các 
AKAI 
AKAI_CT2852_CH_STEREO_PLUS2SM 
AKAI2007 
AKAI215 
AKAI21KW 
AKAIWKD1 
AKAIWKD2 
AKCT14W là 
CK14WKDT 
CT_21WKD 
CT1407D.B các 
CT1407D 
CT14W là 
CT20WKD.B các 
CT20WKD 
CT2107D.B các 
CT2107D 
CT2107DT. 046 
CT2107DT.BIN 
CTG140D.BIN 
CTG140D
BEKO \ ARCELIK (34)
24C08BEKO.E2P 
AR € EL ~ K SAA5563PS M3 14,1.E2P 
AR € EL ~ K SDA20563A518.E2P 
BEKO BT100TLF.E2P 
Backhoe-11.E2P 
AR ‡ Elika AT4 2.HEX 
AR ELIKAT3 2586.HEX ‡ 
R ‡ ELIKAT4.HEX 
AT4 YENI.HEX 
BEKO 14B9TXS 
BEKO 20C2T36TXS 
BEKO 21B99T44TX 
BEKO 21C2T02 
BEKO 2526 CROWN 
BEKO 28B4T07 
BEKO 28C3T05TXS 
BEKO BEKOTEKNIK 14 INC 
BEKO CHASSIS 12,3 
BEKO COLOR TV 53X 
BEKO COLOR TV 69P 
BEKO NR20T57TXM 
BEKO NR21B7T02 
BEKO NR28328 
BEKO TV 74G 
BEKO TV 77 
BEKO TV 79G 
BEKO TV 79R 
BEKO TV 
84J BEKO TVB2606
TVB2830 BEKO 
BEKO TVB3090 
BEKO TVB3354 
BEKO TVB6790 
BEKO
BLAUPUNKT (19)
BLAUNPUNKT TVCFM500 
BLAUNPUNKT TVCPS55-25 
BLAUPUNKT IS55-25VTM (FM451.20) 
BLAUPUNKT DIGITAL PRO IS63-155 
BLAUPUNKT IS63-49.VT 
BLAUPUNKT IS70-135 
BLAUPUNKT IS70-39 VT 
BLAUPUNKT IS70-51VT (FM412.40) 
BLAUPUNKT IS72-155 DIGITAL PRO 
BLAUPUNKT IS72-55VT (CUC6360) 
BLAUPUNKT IS72-56VT (FM550.70) 
BLAUPUNKT MC63-40VT 
BLAUPUNKT MS7C 100 DIGITAL PRO (FM600.70) 
BLAUPUNKT PM55-40 
BLAUPUNKT PRO7 IDTV 100Hz 
BLAUPUNKT Werke GMBH 
VCR BLAUPUNKT RTV240EGC 
VCR BLAUPUNKT LOẠI RTV240EGC 
liên kết BLAUP
DAEWOO (169)
1402Q.B các 
1402Q 
14Q2M.B các 
14Q2M 
2075TXT 
20D1 
20Q1T.B các 
20Q1T 
20Q2.B các 
20Q2 
20Q2M.B các 
20Q2M 
20Q3M.B các 
20Q3M 
20T1T.B các 
20T1T 
20T2.B các 
20T2 
21Q2 
21T1M.B các 
21T1M 
21T2 
21T5M 
DAEWOO 14A5T 
DAEWOO 14C3IBL 
DAEWOO 14C4N 
DAEWOO 14Q1 
DAEWOO 14Q2 
DAEWOO 14Q2M 
DAEWOO 14Q3T 
DAEWOO 14T2M 
DAEWOO 14V1M 
DAEWOO 2075 
DAEWOO 2075TXT 
DAEWOO 20A5 
DAEWOO 20D1 
DAEWOO 20Q1T 
DAEWOO 20Q2
DAEWOO 20Q2T (CHASSIS CP-375) 
DAEWOO 20Q3M 
DAEWOO 20T1ST 
DAEWOO 20T1T 
DAEWOO 20T2 
DAEWOO 2195ST 
DAEWOO 21A5T 
DAEWOO 21DA5T 
DAEWOO 21G2M 
DAEWOO 21Q2 
DAEWOO 21Q2M 
DAEWOO 21T1M 
DAEWOO 21T1MT 
DAEWOO 21T1T 
DAEWOO 21T1TM 
DAEWOO 21T2 
DAEWOO 21T5M 
DAEWOO 21U1M 
DAEWOO 21V4M 
DAEWOO 25G1T 
DAEWOO 2898ST 
DAEWOO 29G1T 
29X5PIP DAEWOO 
DAEWOO 29Z9PIP 
DAEWOO CHASSIS CP-005 
DAEWOO CHASSIS CP-785 
DAEWOO DCT-20Q2 
DAEWOO DCT-21S30G 
DAEWOO DCT-25G1 
DAEWOO DMC-29G1T (CHASSIS CM-900)
DAEWOO DMQ-1413 
DAEWOO DMQ-1418 
DAEWOO DMQ-1447 
DAEWOO DMQ-14A1 
DAEWOO DMQ-14D1 
DAEWOO DMQ-14Q2 
DAEWOO DMQ-2036 
DAEWOO DMQ-2072 
DAEWOO DMQ-2075TXT 
DAEWOO DMQ-20A1 
DAEWOO DMQ-20B1 
DAEWOO DMQ-20D1 
DAEWOO DMQ -2127 
DAEWOO DMQ-2141 
DAEWOO DMQ-2157 
DAEWOO DMQ-2195 
DAEWOO DMQ-2195TXT 
DAEWOO DMQ-21A1 là 
DAEWOO DMQ-21A1TXT 
DAEWOO DMQ-2510 
DAEWOO DMQ-2591TXT 
DAEWOO DMQ-2997 
DAEWOO DSL-20D1T 
DAEWOO DT1536D 
DAEWOO DT1536W 
DAEWOO DT-2002T 
DAEWOO DTA-20T1 
DAEWOO DTA-21Y1P 
DAEWOO DTA-21Y1PS
DAEWOO DTB-14Q2MZ 
DAEWOO DTB-21Q2MZ (CHASSIS CP-185C) 
DAEWOO DTC-20Q1 CHASSIS CP370 
DAEWOO DTC-20V1 
DAEWOO DTC-2188 
DAEWOO DTD-14A1 
DAEWOO DTD-20A1 
DAEWOO DTA-2898 
DAEWOO DTE-28B1 
DAEWOO DTH-2056 
DAEWOO DTH -20V1FS 
DAEWOO DTJ-28A7-100D 
DAEWOO DTL-28G7K 
DAEWOO DTQ-20JFC 
DAEWOO DTV-2083D 
DAEWOO DV-F44D 
DAEWOO DV-F540 (VCR) 
DAEWOO DV-F54W 
DAEWOO DV-K885K 
DAEWOO DVR-4389D 
DAEWOO DVR-4783D 
DAEWOO DV- S137WN 
DAEWOO DVT1483D 
DAEWOO DVT-14F6 trong 
DAEWOO DVT-2085D 
DAEWOO DW-167ST02 
DAEWOO EQ-250K
DAEWOO EST-440K 
DAEWOO EST-660 
DAEWOO ET-110W 
DAEWOO F14A5 (CHASSIS 375S) 
DAEWOO FR-28G7ST 
DAEWOO GB-14H1N 
DAEWOO K20C4N 
DAEWOO K21C6T 
DAEWOO KR14E5 
DAEWOO KR14V1T 
DAEWOO KR14V5TS 
DAEWOO KR20E5 
DAEWOO KR21E5 
DAEWOO KR21FL6M 
DAEWOO KR21U1T 
DAEWOO KR21V1T 
DAEWOO KR21V4T 
DAEWOO KR29FL1P 
KR29FL5P DAEWOO 
DAEWOO KR29M2-MTO 
DAEWOO PR-21H4T 
DAEWOO ST120WN 
DAEWOO ST160WN 
DAEWOO ST160WT 
DAEWOO ST290 
DAEWOO T160WN (VCR) 
DAEWOO T280 
DAEWOO T290 (VCR) 
DAEWOO VT1483D
DMQ14D1.B các 
DMQ14D1 
DMQ2036.B các 
DMQ2036 
DMQ2072 
DMQ2141.B các 
DMQ2141 
DMQ21A1.B các 
DMQ21A1 
DMQ21A1T.B các 
DMQ21A1T 
DTD14A1.B các 
DTD14A1 
DVT1483D 
DW167_04 
DAEWOO CTV70-1691
CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC \ (250)
ADMIRAL TG1029-A 
AMTEL 14 COLOR 
ANITECH M3740 
Ansonic 25T1S (11AK19PRO) 
CALL ACT2130 
ARISTONA 70TA5212-03 (GR2.4) 
ATLANTA AT-1430 
AUDINAC AC257 
AUDINAC ST2157 
AURORA MRT-2070 
AURORA MRT-CT20D 
AXION RC4021TXT 
BADSO các CTV322S 
BADSO được 
áp lực đến 2115 
BasicLine BL -1415TX (11AK20SX) 
áp lực để BL-2100NTD (11AK30-1) 
trong BELINA 
BELST là 1466TM (11AK36) 
BELST là 2197T 
BELST được 2897TSN 
BLACK DIAMOND BD20T 
BLUESKY BS5599ST 
BLUESKY TD5598 (11AK19-5) 
BLUESKY TDX7098 
CHALLENGER TC1220 
Changhong 14B27 trên (CH08TO934)
Cinex 72.721 
Cinex 72721DK 
CONDOR 5410 
CONTINENTAL CTV5950 
CURTIS 21M2PVT 
CURTIS CE2102VT 
DANCALL HP2711 
DIGITAL HT-2059S 
DUAL ST2850VT 
E B100 
Elba 2524 
EMERSON TC1375 để 
EXQUISITA SAL1655 
FERGUSON 14m2 
FERGUSON A59ECY13X02 
FERGUSON TX91 
FERGUSON TX92 
FIRST ÁO 36 
FISHER FTM M65TXT 
FISHER FTM0129S 
FISHER FTM700TXT 
FREDIKSO các 70ft-SN 
FUJITSU 63CT-01SN 
D 2000BGH 
D CTC176P2 
GENERAL ELECTRIC GE20091 
GENERAL ELECTRIC GE29601 
GENERAL ELECTRIC GE33682 
GENERAL ELECTRIC TX825TB
Goldtech GT-14TXT 
Graetz REICHSGRAF 2861VT 
Gran Prix TV-101-70.227 
GRAND PRIX ST92R195B0 
GRAND PRIX STV360T 
GRAND PRIX TV17 
Himage HJ-2508 
HISTR (Beko Elektronik A99.190-10) 
HQS CT2010 
IMPERIAL 14M95 
IMPERIAL 50M92 
IMPERIAL BERLIN 6767 
IMPERIAL FLORIDA 20M95 
ITT 6361S 
ITT 7171 PIP DIGIVISIO các 
ITT NOKIA EUROMONO hai 
ITT NOKIA EUROSTEREO thứ hai 
ITV L-2021 
Jocelin GT613B 
KARATUNA CK-5099 
KARCHER CTV6228VT 
Kendon CT71S92 
Kendon VR625SV (VCR) 
Kiton NEW YORK (11AK16-6) 
KNEISSEL KN-1433 
KNEISSEL KN-2519 
KNEISSEL KN -2827TXT
KNEISSEL KN-2829 NIC TXT 
KONKOR 1418 
KONKA 1439AX 
KONKA 2139 
KORALLE 53TC-501D 
KTV United UTV3014X 
LENCO LTV71888 
LENCO LTV84848 
LEXUS CB5188PST 
LUKAS CF-28C26Y 
LUX EC-2187 
Luxer 6326 
Luxer 7006 
Luxer FS71Z2 
Magnavox 13PR12 
MAGNUM 5510VT 
MAGNUM 5515VT 
MAGNUM 7050VT STEREO 
MANHATTAN MT8398 
MARK TBT-28MT 
thảm BASIC 37 
MB 0837 
MELETRONIC MTS-20DW1 
METZ 6298-100 (IC3202) 
METZ 6298-100 (IC403) 
MICROSONIC 14TFC 
MICROSONIC DTH20V1FS 
Minoa 1493 
Minoa 2183 
MIV là 14M4
MULTITEC crome 2800 
MULTITEC CTV2000 
MUSTANG Chasis H907F 
NEC CT2022SK 
NESCO TV-201PS 
Nett-2500 
NIHON R231 
NIHON 
NOVATRONIK 2889 
NOVATRONIK 2894 
Okano 5010 (VCR) 
ONYX ST9-MONIKA1 
ORIZON 51TC-507 
ORVI bởi OR-1490 
PANAVOX 14HAC 
PANAVOX 20LAC 
PANAVOX DCT1437 
PANAVOX DCT2069 
PANAVOX DCT2178 
PANAVOX DCT2199 
PANAVOX DTH20T1 
Philco 20AV49 
Philco TV-14V7 (chasis CM003) 
Philco TV-20V4 
Philco TV-20V7 
Phonix 6666 
PIONER NG01-R676 
CHÍNH XÁC PTV14PS18 các 
PRECISION PTV14R8 của
PRINCE RFT CHASSIS 21 
PUNKTAL PK-140H 
PUNKTAL PK-2111 
PUNKTAL PK-A515 
PUNKTAL PK-D14H 
PUNKTAL PK-D21Y 
RANS là RS2080 
Raystar C2188 
RFT 63-3000 Staßfurt TV 
RFT Staßfurt 
RFT 
RFT-STASSFURT.TV63-1000 
SAMTRON ST-20E1 
SANITRO các CEP2810 
Sankey CT21KB-monomer là 
Sankey là CT21KB-STEREO 
cơ hội TS0120 
SANSUI TVM1915 
SCHAUB Lorenz 7018 DIGITAL 
SEELV là SE55NIC 
Shneider là DTV2 
SITRONICS 2108 
SOKOLI 54TC6150 
SOKOLI 54TC6153 
STRONG SRT99 
SUPER TECH CTV5521 
TATUNG CN2C50 
TATUNG GN2C50 
TATUNG PYV3B52
TATUNG TVC563 
TCL T-2109 
Techpoint 29HDC 
Teletech CHASSIS 11AK19-5 
Teletech CT362AK20S 
TELETRON MTS20DW1 
quang cảnh chụp được TV51110T 
Tensai TCT57PH 
TEVION 7078 
TEVION MD3751 
THORN CT512T 
TONOMAC TO20V3 
Tophouse TH-2160 
giải trí của CTV-37DDM 
TVT 2044,2144 (TX) 
UNIMAR SIESTA2 
UNIMAR SIESTA3 
VIDEOTON INFRA COLOR 2000 
WALTHAM CCI-VT-02 
wulkan 
WZT Syriusz 
XANTRAX TC2172S 
ZENITH ISZ2965DT 
ZENITH SMS2053S 
AKIRA 
audiotour các 
Chữ Avestan 
BADSO các 
BELINDA 
DISTR 
Elbit 
FIRST
GranPrix 
phát triển 
Himage 
HITACHI 
HORIZONTE 
CARAT 
KNEISSEL 
LENCO 
Loeve 
LOEWYOPT 
LUX 
LUXOR 
MARK 
Meletro các 
Minoa 
Mitsuba 
MIVA là 
NEC 
NIHON 
NOKIA 
onw của 
ONYX 
ORIZON 
paladium 
Panas 
ĐIỆN THOẠI 
Bắc cực 
PRINCE 
REC 
RECORD 
ROLSER các 
SAMSUNG 
SAMTRON 
SCHAUB 
SCHNEIDER 
SEGA 
SHARP 
Shivai 
SIEMENS 
STASSF 
SUPERTEC 
SUPRA 
, TCL
TVT 
UNIVERSUM 
Vitiaz 
WALTHAM
EDISON \ (4)
ED ~ SO sự ~ 1.HEX 
EDISON 3714.HEX 
EDISON3716.HEX 
ER.HEX
ELEKTRA \ (9)
ELEKTA 21T30EMK2 
ELEKTA 21T40 
ELEKTA 21T66DS 
ELEKTA CTR-2036EMK 
ELEKTA CTR20T39 
ELEKTA CTR2145 
ELEKTA EPR333E để 
ĐIỆN STV-2114 
ELEKTA TVC là 2011NEMK 

FIRSTLINE \ (9) 

FIRSTLINE 6392 
FIRSTLINE AV5500 
FIRSTLINE FL2898ST 
FIRSTLINE FL72169 
FIRSTLINE FLAV700000 (11AK19) 
FIRSTLINE ST6398NTX (11AK19-5) 
FIRSTLINE ST7298NTX 
FIRSTLINE TV5192 
FIRSTLINE TV7192
FUNAI \ (44)
14MK10 
2000AMK8.B các 
2000AMK8 
2000MK10 
2000MK7.B các 
2000MK7 
20MK10 
2100 
2100MK11.B các 
2100MK11 
2100MK8.B các 
2100MK8 
8008 
FUN_MK10.B các 
FUN_MK10 
FUN20MK8 
FUN2100 
FUN214.B các 
FUN214 
FUN21MK8 
FUNAI 14MK11 
FUNAI 14MK12 
FUNAI 2000 MK10 
FUNAI 2000MK12 
FUNAI 2000 MK6 
FUNAI 2100 MK8 
FUNAI 21MK11 
FBS1000 FUNAI 
FUNAI S2100PF 
FUNAI TV-2000A mk7 
FUNAIMK8 
FUNMK8.B các 
FUNMK8 
MK10 
MK10NEW 
MK8
TV1400TMK10 
TVR2000A.BIN 
TVR2000A 
TVR2000MK7.BIN 
TVR2000MK7 
V8008CM 
VCR FUNAI 8008CM 
VCR FUNAI VIP-5000HC MK12
GOLDSTAR \ (52)
GOLDSTAR 21D70 là 
GOLDSTAR 21E60B 
GOLDSTAR 29C44MT 
GOLDSTAR CB-1460X 
GOLDSTAR CB-14A80G 
GOLDSTAR CB-20A80G 
GOLDSTAR CB-20B70X 
GOLDSTAR CB-21Q60ET (CHASSIS PC-99A) 
GOLDSTAR CB-21T24S (CHASSIS PC-81B) 
GOLDSTAR CB-25C20X 
GOLDSTAR CB-25C22X 
GOLDSTAR CB-25C32 
GOLDSTAR CBT2190 
GOLDSTAR CE-29Q46ET (CHASSIS MC-007) 
GOLDSTAR CF-14A90 
GOLDSTAR CF-14D16 
GOLDSTAR CF-20A80Y 
GOLDSTAR CF-20A90Y 
GOLDSTAR CF-20D10B 
GOLDSTAR CF-20D16 (CHASSIS MC-64a) 
GOLDSTAR CF-20D60B 
GOLDSTAR CF-20E20B 
GOLDSTAR CF-21A80B 
GOLDSTAR CF-21A80Y 
GOLDSTAR CF-21B70B
GOLDSTAR CF-21B70V 
GOLDSTAR CF-21C22X 
GOLDSTAR CF-21C28F 
GOLDSTAR CF-21D60B 
GOLDSTAR CF-21D70B 
GOLDSTAR CF-21D70D 
GOLDSTAR CF-25C36X 
GOLDSTAR CF-25C60PS 
GOLDSTAR CF-29C36X 
GOLDSTAR CF-29C42P 
GOLDSTAR CF-29C44TM 
GOLDSTAR CF-29C48T 
GOLDSTAR CF -29Ñ20J 
GOLDSTAR CFZ-2588F 
GOLDSTAR CFZ-4828D 
GOLDSTAR CK-20D10X 
GOLDSTAR CK-20D62X 
GOLDSTAR CK-21B70X 
GOLDSTAR CDB-2168 
GOLDSTAR CDB-2190 
GOLDSTAR CDB-9745 
GOLDSTAR CL-20F80 
GOLDSTAR KL-14U70 
GOLDSTAR P23W 
GOLDSTAR P43W 
GOLDSTAR R-A20W 
GOLDSTAR WF32A12T
GRUNDIG \ (235)
CUC-1821, 1881, 1851, 1892 
CUC6300 
T557315TEXT (CUC7301) 
3510,002 
GRUN3510.002 
GCUC6300.004 
GRP37065.02 
CUC4635.082 
3510.B các 
37065.B các 
55-640.B các 
CUC-2030.B các 
CUC4100.B các 
CUC4410.B các 
CUC4635 BIN 
GCUC6300.B các 
GR1450.B các 
GR1460.B các 
GR2150TX.B các 
GR55-640.B các 
GR901.B các 
GRUNDIG_CUC7303.B các 
P37065.B các 
P37-070.B các 
P37-640.B các 
P37731.B các 
P45_440.B các 
ST70-169.B các 
T51 -640.B các 
T55-640.B các 
T55-720.B các 
T63-439.B các 
T63-640.B của
VS500.B sự 
2402 ORJ.E2P 
CUC7301.E2P 
GRND SDA 5222A101.E2P 
GRND SDA5252 A101.E2P 
GRUNDIG T51 731 TEXT.E2P 
GRUNDIGCUC7303.E2P 
T37-830 GRUDIG.E2P 
được GRA ~ 1.HEX 
được GRA ~ 2.HEX 
GRUNDIG TOP ST63-761 
CR-1450 GRUNDIG 
GRUNDIG CUC1821 
GRUNDIG CUC1822 
GRUNDIG CUC1825 
GRUNDIG CUC1826 
GRUNDIG CUC1832 
GRUNDIG CUC1835 
GRUNDIG CUC1842 
GRUNDIG CUC1851 
GRUNDIG CUC1852 
GRUNDIG CUC1881 
GRUNDIG CUC1892 
GRUNDIG CUC1982 
GRUNDIG CUC2003 
GRUNDIG CUC2020 
GRUNDIG CUC2021 
GRUNDIG CUC2030 
GRUNDIG CUC2031
GRUNDIG CUC2032 
GRUNDIG CUC2050 
GRUNDIG CUC2080 
GRUNDIG CUC300 
GRUNDIG CUC3510 
GRUNDIG CUC3800 
GRUNDIG CUC4100 
GRUNDIG CUC4400 
GRUNDIG CUC4410 
GRUNDIG CUC4500 
GRUNDIG CUC4511 
GRUNDIG CUC4635 
GRUNDIG CUC5301 
GRUNDIG CUC5305 
GRUNDIG CUC5350 
GRUNDIG CUC5360 
GRUNDIG CUC5361 
GRUNDIG CUC5365 
GRUNDIG CUC5511 
GRUNDIG CUC5800 
GRUNDIG CUC5860 
GRUNDIG CUC6300 
GRUNDIG CUC6310 
GRUNDIG CUC6330 
GRUNDIG CUC6360 
GRUNDIG CUC7303 
GRUNDIG CUC7301 
GRUNDIG CUC7303 
GRUNDIG CUC7350
GRUNDIG CUC7591 
GRUNDIG CUC7951 
GRUNDIG CV5400 HIFI 
GRUNDIG DAVIO 55 T55-4201 
GRUNDIG DIG 3 A66 
GRUNDIG KHÁC 5 A68 
GRUNDIG KHÁC 5 E70 
GRUNDIG KHÁC 5 E72 
GRUNDIG digibox III 
GRUNDIG E55-700 TOP LOG 
GRUNDIG GDP3200_710 
GRUNDIG GR1450 
GRUNDIG GR1460 
GRUNDIG GR203 
GRUNDIG GR2150TX 
GRUNDIG GR3510 
GR37065 GRUNDIG 
GRUNDIG GR37640T 
GRUNDIG GR55-640 
GRUNDIG GRST29TX 
GRUNDIG GV4010SV-VPT 
GRUNDIG GV404SV 
GRUNDIG GV4192SV 
GRUNDIG GV440 
GRUNDIG GV450 
GRUNDIG GV540 
GRUNDIG M55-775 TOP
M70-590-9TOP GRUNDIG 
GRUNDIG M70-595-9 
GRUNDIG M70-681 IDTV 
GRUNDIG M70-690-9 TOP 
GRUNDIG M70-781 IDTV 
GRUNDIG M70-791 (27C010) 
GRUNDIG M72-410-9 
GRUNDIG M82-1059 IDTV 
GRUNDIG MF72- 490-8 
GRUNDIG P37-060 (CUC 6300) 
GRUNDIG P37-060 
GRUNDIG P37-065 
GRUNDIG P37-065-5 
GRUNDIG P37-070 
GRUNDIG P37-071 
GRUNDIG P37-080 
GRUNDIG P37-3035 
GRUNDIG P37-440 
GRUNDIG P37-449 
GRUNDIG P37-540 
GRUNDIG P37-640 
GRUNDIG P37-730 
GRUNDIG P37-731 
GRUNDIG P37-830 
GRUNDIG P40-440 
GRUNDIG P40-540TEXT 
GRUNDIG P45-440
GRUNDIG P45-540 
GRUNDIG P50-450 STEREO 
GRUNDIG P55-640 
GRUNDIG SE6346 TEXT 
GRUNDIG SE7220 IDTV 
GRUNDIG ST2-860 TOP 
GRUNDIG ST55-550 
GRUNDIG ST55-710 NIC 
GRUNDIG ST63-270 
GRUNDIG ST63-555TEXT 
GRUNDIG ST63-660TOP 
GRUNDIG NIC ST63-700 
ST63-705 NIC GRUNDIG 
GRUNDIG ST63-710 
GRUNDIG ST63-720-8 TEXT 
GRUNDIG ST63-755-9 TOP 
GRUNDIG ST63-761 TOP 
GRUNDIG ST670 TOP 
GRUNDIG ST70-169 
GRUNDIG ST70-169-9 TOP 
GRUNDIG ST70-2500TOP (14,2 CTV CHASSIS ) 
GRUNDIG ST70-460 
GRUNDIG ST70-550 
GRUNDIG ST70-560 TEXT 
GRUNDIG ST70-650
ST70-705 GRUNDIG 
GRUNDIG ST70-745 TEXT 
GRUNDIG ST70-770 TEXT (CUC6330) 
GRUNDIG ST72-161 IDTV (CUC1822) 
GRUNDIG ST82774 
GRUNDIG ST84-8910 NIC 
GRUNDIG ST84-899F che lấp 
GRUNDIG T51-060 
GRUNDIG T51-070 
GRUNDIG T51-071 
GRUNDIG T51-4201TOP 
GRUNDIG T51-440 
GRUNDIG T51-546T 
GRUNDIG T51-640 OIRT 
GRUNDIG T51-730-5 TEXT 
GRUNDIG T51-730T 
GRUNDIG T51-731 TXT 
GRUNDIG T55-066-5 
GRUNDIG T55-3035 
GRUNDIG T55-3035TEXT 
GRUNDIG T55-340 đến (CUC3400) 
GRUNDIG T55-4101 
GRUNDIG T55-4201 
GRUNDIG T55-440 OIRT 
GRUNDIG T55-640 OIRT 
GRUNDIG T55-640
GRUNDIG T55-720 
GRUNDIG T55-730-5TEXT 
GRUNDIG T55-731-5TX 
GRUNDIG T55-750 
GRUNDIG T55-830 
GRUNDIG T63-439 
GRUNDIG T63-640 OIRT 
GRUNDIG T70-440 
GRUNDIG T70-740 TEXT 
GRUNDIG T70-740-4 TOP 
GRUNDIG T72-215-9 
GRUNDIG VS500 
GRUNDIG VS550 
GRUNDIG VS630 
GRUNDIG VS700 
GRUNDIG VS720VPT 
GRUNDIG VS901VPS 
GRUNDIG VS901VPT 
GRUND ?? G.DOS.SDA2546 
CUC4100 
CUC4410 
CUC7301 
GR1450 
GR1460 
GR2150TX 
GR901 
P37-070 
P37-640 
P37731 
P45_440 
ST70-169 
T51-640
T55-640 
T55-720 
T63-439 
T63-640 
GRUNDIG P37-066 
GRUNDIG ST70-700NIC 
GRUNDIG ST770TOP
HITACHI \ (65)
HITACHI 20SXM1 
HITACHI C1456MN 
HITACHI C1475MN 
HITACHI C14P143 
HITACHI C14PE23 
HITACHI C14RM40 
HITACHI C20MS20V 
HITACHI C2125MS 
HITACHI C2135MN 
HITACHI C2140FN 
HITACHI C2160FS 
HITACHI C21F100 
HITACHI C21FL10M129 
HITACHI C21PKT1 
HITACHI C21RM27S 
HITACHI C21RM35S 
HITACHI C21RM39S433 
HITACHI C21SEVBF 
HITACHI C21TF 
HITACHI C21TF330S 
HITACHI C21TF550 các 
HITACHI C21TF560S 
HITACHI C2556T-311 
HITACHI C25P445VT 
HITACHI C28405VT 
HITACHI C28P440 
HITACHI C29TF750S 
HITACHI CF29F300B
HITACHI CL2560T các 
HITACHI CL32WF720 
HITACHI CMT2192 
HITACHI CMT2195 
HITACHI CMT2199 
HITACHI CP2021T 
HITACHI CP2117 là 
HITACHI CP2146 
HITACHI CP2146T các 
HITACHI CP2546 
HITACHI CP2841T các 
HITACHI CP2842 bởi 
HITACHI CP2846 
HITACHI CP2856T các 
HITACHI CP2975 
HITACHI CP2976T các 
HITACHI CPT1450R các 
HITACHI CPT1499M 
HITACHI CPT2050 
HITACHI CPT20SXM1 
HITACHI CPT2148 
HITACHI CPT2950-SR 
HITACHI CS2515T 
HITACHI CS2543T Một 
HITACHI CS2872TA2 
HITACHI CS2832TA 
HITACHI CS2840TA 
HITACHI CS2842TA 
HITACHI CS2843TA
DTV2 HITACHI 
HITACHI F200 
HITACHI HFC29005 
HITACHI MX748 để 
HITACHI MX818 để 
HITACHI VT M727 để 
HITACHI VT MX818 để 
HITACHI VT P98GK
JVC \ (191)
21AT 
21AT1 
21AT2 
AV1410E để 
AV14TE.B các 
AV14T để 
AV14TE_ 
AV2110EE.B các 
AV2110E các 
AV21-ME.B các 
AV21-Me 
AV21T để 
AVA21T3.B các 
AVA21T3 
AVB21M.B các 
AVB21M 
AVB21T.B các 
AVB21T 
AVG14T.B các 
AVG14T 
AV-G21MX 
AVG21T.B các 
AVG21T 
AV-G25MX 
AV- G29MX 
AVK14T3 
AVK21T.B các 
AVK21T.B các 
AVK21T 
AVK21T 
AVK21TR2.B các 
AVK21TR2 
C14W.B các 
C14W 
C21Z các 
JVC 14A10 
JVC 21A4E để 
JVC một 2553TE 
JVC AV-021T
JVC AV-1410 
JVC AV-1413 Một 
JVC AV-1415 Một 
JVC AV-1435 
JVC AV-14A10 
JVC AV-14A3 
JVC AV-14AT 
JVC AV-14ATG 
JVC AV-14BM8EPS 
JVC AV-14F10 
JVC AV-14F3 
JVC AV-14F4E các 
JVC AV -14FT 
JVC AV-14 trên 
JVC AV-14MEW 
JVC AV-14P để 
JVC AV-14T một 
JVC AV-20N4 
JVC AV-2105 
JVC AV-210T 
JVC AV-2110 
JVC AV-2113 một 
AV-2114 JVC một 
JVC AV-2115EE1 
JVC AV-2124 để 
JVC AV-2134 cho 
JVC AV-2135TE các 
JVC AV-2168TE các 
JVC AV-2196 
JVC AV-21A10 
JVC AV-21A4E các 
JVC AV-21AT
JVC AV-21BD5E các 
JVC AV-21 của 
JVC AV-21F10 
JVC AV-21F3 
JVC AV-21F4E các 
JVC AV-21FT 
JVC AV-21JT5E các 
JVC AV-21LT1 
JVC AV-21 trên 
JVC AV-21P7E các 
JVC AV-21T2L 
JVC AV-21T để 
JVC AV -21W các 
JVC AV-25BT5 
JVC AV-25L81 
JVC AV-25P8TE các 
JVC AV-25SX1 
JVC AV-27.820 
JVC AV-2851 của 
JVC AV-28BS77 
JVC AV-28WR2EK 
JVC AV-28WT4 
JVC AV-29SX1 các 
JVC AV-29TH3ENB 
JVC AV-29TS4ENS 
JVC AV-32WH3EP 
JVC AV-32WR2EK 
JVC AV-5000 
JVC AV-A14T2 
JVC AV-A14T3 
JVC AV-A21T3 
JVC AV-b144
JVC AV-B14M 
JVC AV-B14T 
JVC AV-B214 
JVC AV-B21M 
JVC AV-B21T 
JVC AV-C14W 
JVC AV-C21Z các 
JVC AV-D29PRO 
JVC AV-E141 
JVC AV-E211 
JVC AV-E258 
JVC AV-F2983 
JVC AV -G14T 
JVC AV-G210 
JVC AV-G211T các 
JVC AV-G212 
JVC AV-G21MX 
JVC AV-G21T 
JVC AV-G21T là 
JVC AV-G256 
JVC AV-G25MX 
JVC AV-G298 
JVC AV-G299 
JVC AV-G29MX 
JVC AV-J210T là TXT 
JVC AV-K1440 
JVC AV-K14M 
JVC AV-K14T 
JVC AV-K14T2 
JVC AV-K14T3 
JVC AV-K14T các 
JVC AV-K214 
JVC AV-K21T
JVC AV-K21T2 
JVC AV-K21T các 
JVC AV-K21TR2 
JVC AV-K257 
JVC AV-K2582SC 
JVC AV-K25MX 
JVC AV-K2980 
JVC AV-K29MR2 
JVC AV-P21 
JVC AV-P25S 
JVC AV-P29S 
JVC AV-S29M2 
JVC AV -T2192 
JVC C13710 
JVC C1486 
JVC C14W 
JVC C14Z 
JVC C21M1 
JVC C21T1 
JVC C21Z 
JVC C21Z các 
JVC C-FT21EB các 
JVC G14T 
JVC HR-D540E một 
JVC HR-D600EG 
JVC HR-DX20EG (VCR) 
JVC HR-J1200 
JVC HR-J227MS 
JVC HR- J241MS 
JVC HR-J271MS 
JVC HR-J275E một 
JVC HR-J300 
JVC HR-J420 là
JVC HR-J428MS 
JVC HR-J460E một 
JVC HR-J655EK 
JVC HR-J775E một 
JVC HR-P125 để 
JVC HR-P185 để 
JVC HR-P30 
JVC HR-P30 
JVC HR-S6900 
JVC P111 
JVC P41A 
JVC P51 để 
JVC SCG-1460 đến 
JVC_21 bởi 
JVC_21ZE.B sự 
JVC_21Z để 
JVC_C14W.B các 
JVC_C14W 
JVCAV021.B các 
JVCAV021 
JVCP111 
JVCP51 một 

TRỘN \ (42) 

IHLAS HIỂN THỊ 
KONKA 
SCHAPLORENZ 
CARTELINE CTC1477.E2P 
SANSUIST 9 MON ~ CA2.E2P 
NIK CE-2458.HEX 
NIK CE-5428.HEX 
NIKU.HEX 
SOFTLINE 37 TV.HEX
Trimax 3344.HEX 
37 KÖRTING ST 92195C3B1MEP 
37 SAMSUNG SAA5291PS 
37 Showa CH08T09345H323K49 
37 SONY KV 1420D PCA84C840P 
Arcelik FASTTEK SDA20563-A508 
Arcelik SD 555 XFL PHLIPS chỉnh 
Arcelik SDA20563 A518 
Arcelik TRF 16 (pCAL SYSTEM) 
ARÇELİKSDA20563A508 (CHƯƠNG TRÌNH bấp bênh I) 
CHASSIS_PT-92_EEPRO tôi 
GOLDSTAR GS8234 -02D 
GRUNDIG CUC 5301TR1 
GRUNDIG 5222 SD 
Kandi DÜZELTTIĞI SDA5457 của chúng tôi B13 B001 
ORIENT ST92195B1 ORT2154TXT 
ORIENT ST92195B5B1 PBY 
ORIENT ST92195B5B1 PBY 
PBY 
SABA SAA5291PS105 
SABA 
SDA20563A508 
SHOVEK763B 87CM38N-3GG3 
SIEMENS FS246V6 (2)
SIEMENS FS246V6 
ST92195B5B1 PBY 
SUNNY SV 2 0 322 37 CTV 
triene đến 37 PSI N2 TDA9351 1I0675 
Vestel SDA 5457 B001 B13 
Vestel 11AK10 
Vestel 11AK20 
Vestel CTV551SVE2 
Vestel SD 5255-A047 
VESTEL19V1 OFTX 
Veteli tất cả các series EPROMs 
PONYPROGV205 Một
KARISIK \ IHLAS HIỂN THỊ \ (3)
HLAS.E2P 
ZAFER.E2P 
IHLAS (~ 1.HEX
KARISIK \ KONKA \ (1)
KONKA TV 24C02.HEX
KARISIK \ SCHAPLORENZ \ (1)
ST92195B5B1PBY.E2P
LG \ (193)
20A80 
21D70 là 
21E60B 
CB25C20.B các 
CB25C20 
CB25C20X.B các 
CB25C20X 
CF14F89.B các 
CF14F89 
CF20A80Y.B các 
CF20A80Y 
CF20A90.B các 
CF20A90 
CF20D70B 
CF20E20B.B các 
CF20E20B 
CF20E60.B các 
CF20E60 
CF21A80B.B các 
CF21A80B 
CF21A80Y.B các 
CF21A80Y 
CF21B70.B các 
CF21B70 
CF21C22X 
CF21D30.B các 
CF21D30 
CF21D60 
CF21D60B.B các 
CF21D60B 
CF21E20.B các 
CF21E20 
CF21G20.002 
CF21G20.B các 
CF21S10E.B các 
CF21S10 để 
CF25C36X.B của
CF25C36X 
CG20F89.B các 
CG20F89 
CK-20D10.B các 
CK-20D10 
CK21A80X 
CK5366T là 
CKT4745 
CDB-4822 
DOKTOR.B các 
BÁC SĨ 
FB775B 
GS25C36X 
KF20U40.B các 
KF20U40 
LG 20A80 
LG 20D79 (chasis MC-994) 
LG 21C22X 
LG 21D15 
LG 21D33 để 
LG 21D70 là 
LG 21E60B 
LG 21F66X 
LG 25Q26ET 
LG 29C36X 
LG 29C44 
LG 450TW 
LG AC983NY (VCR) 
LG BD270Y 
LG BL-182W 
LG CB-1460X 
LG CB-14F84X 
LG CB-20F60 
LG CB-20F80X 
LG CB-20F84X 
LG CB-21Q60ET
LG CB-21T24S 
LG CC-290TW 
LG CC-960TW 
LG CD-29H20TM 
LG CE-20F60K (CHASSIS MC-019 A) 
LG CE-20F60K (MC-019 A) 
LG CE-20F60K 
LG CE-20K48ET 
LG CE-28H86ST (MC- 007A) 
LG CE-29Q46ET 
LG CF-14D60 
LG CF-14E2 
LG CF-14F60K 
LG CF-14F69 
LG CF-14F80K 
LG CF-14J50 
LG CF-20D30X 
LG CF-20D70 
LG CF-20D70B 
LG CF-20E20 
LG CF-20E60 
CF-20F30K LG 
LG CF-20F38 
LG CF-20F80K 
LG CF-20F82 
LG CF-20F89 (CF-20J50) 
LG CF-20F89 
LG CF-20J50 
LG CF-20K53K các 
LG CF-20S10 để 
LG CF-20S11K một
LG CF-21C22X 
LG CF-21D16 
LG CF-21D30 
LG CF-21D30X 
LG CF-21D31K các 
LG CF-21D33 với 
LG CF-21D60 
LG CF-21D70 
LG CF-21E20 
LG CF-21E60 
LG CF-21F30K 
LG CF-21F39 
LG CF -21F80K 
LG CF-21F89 (CHASSIS MC-994) 
LG CF-21G20 
LG CF-21G46 
LG CF-21KS4 các 
LG CF-21S10 để 
LG CF-21S10EX 
LG CF-21S11 
LG CF-21S13K một (CHASSIS MC-019 a) 
LG CF-21S31K một 
CF-21T20K LG 
LG CF-25A56 (PC73 a) 
LG CF-25C32N 
LG CF-25C36 
LG CF-25C60TM 
LG CF-25C76 
LG CF-25H30T 
LG CF-28A64DT (PC73 CHASSIS a) 
LG CF-29C20T
LG CF-29C44 
LG CF-29C80 
LG CF-29H30N (CHASSIS MC-74A) 
LG CF-29M38K 
LG C 21E20F 
LG CK-20F60 
LG CK-20F60X 
LG CK-20F84 
LG CK-20F84X 
LG CK-21A80X 
LG CK-21Q20ET 
LG CK-5366T là 
LG CN-20B80H 
LG CP-14F60 
LG CP-14J20 là 
LG CP-20F62 
LG CP-20J20 là 
LG CT-15G92 đến 
LG CT-15Q91K 
LG CT-20T20K 
LG CT-21Q20ET (CHASSIS MC-99B a) 
LG CT-21Q41K một 
LG CT-21Q42KEX 
LG CT-21Q46ET (CHASSIS MC-007), 
LG CT-21Q47 sự (CHASSIS MC-007B) 
LG CT-21Q65K các 
LG CT-21Q66K 
LG CT-21Q66KEX (CHASSIS MC-019 a) 
LG CT-29K30 một
LG CT-29K37 để 
LG CT-29Q10 các 
LG CT-29Q90IP (CHASSIS MC-006) 
LG EC-270W 
LG KF-20P30 (CHASSIS MV-995B) 
LG KF-20P31 
LG KF-20U40 
LG KF-21P10 (CHASSIS MV-008 A) 
LG L224 
LG L315 
LG L317 
LG L343 
LG RF-21FA31W (CHASSIS MC-019 a) 
LG RF-21FA32 (CHASSIS MC-019 a) 
LG RT-14CA50M 
LG RT-21CA50M 
LG RT-21FA76X 
LG RT-21FB20RQ 
LG RT-21FB30M 
LG RT -29FA50RB 
LG T-49HW 
LG W-40Y 
LG WF-32A14T 
LG21C22X 
LG29C44 
LG-DVD2300 [1] .PART1 
LG-DVD2300 [1] .PART2 
SDA_A518.B các 
SDA_A518 
-
LOEWE \ (69) 

LOEWE 68.441 Tôi 00 (ART1) 
LOEWE A2300 
LOEWE A2400 
LOEWE ARCADE 72 
LOEWE ARCADE 8684 
LOEWE ART 55 
LOEWE ART 82 
LOEWE ART S24 (CHASSIS TYP110C9) 
LOEWE ART T21 
LOEWE ART T28 
LOEWE ART U70 (F427) 
LOEWE ART V63 SAT 
LOEWE C9000 
LOEWE C9001 
LOEWE C9002 
LOEWE C9003 
LOEWE CALIDA 5155 (BLACK) 
LOEWE CALIDA 5155 (trắng) 
LOEWE CALIDA 5655Z 
LOEWE CALIDA 72 (F107) 
LOEWE CLASSIC 70 
LOEWE CLASSIC Q124 
LOEWE KHÁI NIỆM 55 
LOEWE KHÁI NIỆM 550VT 
LOEWE KHÁI NIỆM 63 
LOEWE KHÁI NIỆM 70.840
LOEWE KHÁI NIỆM 700 
LOEWE CONTR 1670Z 100Hz 
LOEWE CONT 6300 
LOEWE CONT 70 
LOEWE CONT 7000 
LOEWE CONTR F207 
LOEWE CONTR T63 
LOEWE CONTR T70 (110C9) 
LOEWE CT2529ET 
LOEWE DIGITAL 9000 
LOEWE DIGITAL CH-TYP110 C91 
LOEWE E3000 
LOEWE E3001 
LOEWE F507 
LOEWE L3001 
LOEWE MULTI ART T28 
LOEWE P23PDP 
LOEWE P24PDP 
LOEWE Profi T28 
LOEWE Profil 3263 (CH-E3000) 
LOEWE Profil 700 
LOEWE Profil 770 
LOEWE Profil 863 
LOEWE Q2000 
LOEWE Q2050 
LOEWE Q2100 
LOEWE Q2200 
LOEWE Q2300 
LOEWE Q2400
LOEWE Q2500 
LOEWE Q4000 
LOEWE Q4040 
LOEWE Q4100 
LOEWE Q4140 
LOEWE Q4200 
LOEWE STUDIO 63 
LOEWE STUDIO 70 AJ31 
LOEWE STUDIO 70SAT 
LOEWE STUDIO 84 
LOEWE STUDIO T24 (110C9) 
LOEWE STUDIO T24 CONTR T70 
LOEWE STUDIO T28 
LOWE
MITSUBISHI \ (39)
MITSUBISHI 21A2EST 
MITSUBISHI 21T7 là 
MITSUBISHI CS-27.309 
MITSUBISHI CT-14MS1 
MITSUBISHI CT-14MS1EE tôi 
MITSUBISHI CT-21A2EST 
MITSUBISHI CT-21A3ST 
MITSUBISHI CT-21AM4 
MITSUBISHI CT-21AV1 là 
MITSUBISHI CT-21GL1 
MITSUBISHI CT-21M3GT 
MITSUBISHI CT-21M3L 
MITSUBISHI CT-21M3TX 
MITSUBISHI CT -21M5 để 
MITSUBISHI CT-21M5 là 
MITSUBISHI CT-21M5RT 
MITSUBISHI CT-21N6 
MITSUBISHI CT-21T7 là 
MITSUBISHI CT-2529ET 
MITSUBISHI CT-25A2FM 
MITSUBISHI CT-25A4EEST 
MITSUBISHI CT-25AV1BDS SAT-NVM 24C16 
MITSUBISHI CT-25AV1BDS TV NVM 24C08 
MITSUBISHI CT-25B2EST
MITSUBISHI CT-25B3EST 
MITSUBISHI CT-25M3EET 
MITSUBISHI CT-25M5 là 
MITSUBISHI CT-25M5RT 
MITSUBISHI CT-28AV1 là 
MITSUBISHI CT-28BW2BD 
MITSUBISHI CT-29A4 
MITSUBISHI CT-29A6EST 
MITSUBISHI CT-29AS1E để 
MITSUBISHI CT-29AS1FST 
MITSUBISHI CT-29B2STX 
MITSUBISHI CT-29BV1F 
MITSUBISHI CT -32CW1 
MITSUBISHI CT-33B3EEST 
MITSUBISHI CXP 80424-123SI
NOKIA \ (54)
NOKIA 1720 
NOKIA 3126PS 
NOKIA 3875EX 
NOKIA 4228T 
NOKIA 5110PS 
NOKIA 5552 
NOKIA 5552VT 
NOKIA 6335 
NOKIA 6340 
NOKIA 6340 
NOKIA 6340PS 
NOKIA 6342 
NOKIA 6354VT 
NOKIA 6355 VT 
NOKIA 6355VT 
NOKIA 6361 DIGIVISIO các 
NOKIA 6361S 
NOKIA 6362 
NOKIA 6363 
NOKIA 6364 
NOKIA 6364VT 
NOKIA 6370 
NOKIA 6371VT 
NOKIA 6398 
NOKIA 7017 
NOKIA 7155 VT 
NOKIA 7155 
NOKIA 7161SVT 
NOKIA 7162 TOP DIGIVISIO các 
NOKIA 7163 
NOKIA 7163VT 
NOKIA 7164 
NOKIA 7165VT
NOKIA 7171 PIP DIGIVISIO các 
NOKIA 7172 TOP 
NOKIA 7182 TOP 
NOKIA 7194 
NOKIA 71.951 100Hz 
NOKIA 7291 CINESCRE các 
NOKIA 7294 
NOKIA 7297 (FP72F7) 
NOKIA 8291 CINESCRE các 
NOKIA 8291 
NOKIA 8294 
NOKIA 8296 
NOKIA DE110 
NOKIA FX63L1 
NOKIA FX71E1 
NOKIA MP251A2 
NOKIA MX71L3 
NOKIA SP63D1 
NOKIA ST2-55 A2 
NOKIA ST271A2 
NOKIA ST63A2 (MonoPlus 2)
NORDMENDE \ (14)
NORDMENDE 3035 
NORDMENDE 5205 
NORDMENDE 6035 
NORDMENDE 6038 
NORDMENDE 8208 
NORDMENDE 9508 
NORDMENDE CHASSIS F15 
NORDMENDE SPECTRA SC72TH 
NORDMENDE SPECTRA SL72TD 
NORDMENDE SPECTRA ST63 KV 
NORDMENDE SPECTRA ST70KHC 
NORDMENDE SPEKTRA SL45TD 
NORDMENDE TX91IMC5 
mức FUTURE SOUND 72TD (DC1)
ORIENT \ (5)
OR 

ENT2007TXT.E2P 
OR ENT2154ATXT.E2P ORIENT2907TX.E2P OR ?? ENT.HEX 
ORIENT (YEN ~ T ~ P) .HEX
ORION \ (56)
14J.B các 
20E.B các 
T2015MJ.B các 
T2040MJ.B các 
T20MS.B các 
T20MS_.B các 
T2188MJ.B các 
TV2070MJ.B các 
ORION 1450MK5 
ORION 1470 
ORION 14J 
ORION 20 
ORION 20J 
ORION 20JMK2 
ORION 21JMK2 
ORION 284B để TV2807 
ORION 284F để TV2840 
ORION 286 của TV15 
ORION 28BD TV715 
ORION 28BDF TV790 
ORION 28GD STUDIO 
ORION 32DDC TV 8220 
ORION 345P để TV3500 
ORION TRUNG QUỐC 7000 
ORION COLOR 2150TX 
ORION COLOR 3781TX 
ORION COMBI 3696 
ORION CTV222M 
ORION STUDIO 709 
ORION STUDIO 710 
ORION T2015MJ
ORION T2040MJ 
ORION T20 đến 
ORION T20MS 
ORION T2115MXT 
ORION T2188MJ 
ORION TV205VT 
ORION TV2070MJ 
ORION TV2807 
ORION TV2816 PIP 
ORION TV3400 
ORION TV3782TXS của (CTN-AA) 
ORION TV5176TX 
ORION TV715 
ORION TVR1488 
ORION VM7124 đến 
14J 
20 
T2015MJ 
T2040MJ 
T20MS 
T20MS_ 
T2188MJ 
TV2070MJ 
ORION 28D trong 
ORION TRIADE 36
PANASONIC \ (263)
PANASTC14K1R.B các 
PANASTC14S3RP.B các 
PANASTC21K1R.B các 
PANASTC21S3RP.B các 
PANASTX14K1T.B các 
PANASTX21K1T.B các 
PANASONIC (chasis MX-1) 
PANASONIC (chasis MX-3) 
PANASONIC (chasis MX-5) 
PANASONIC (chasis Z7) 
PANASONIC 14S10 là 
PANASONIC 14S4T 
PANASONIC 14S80 
2150RM PANASONIC 
PANASONIC 2155 
PANASONIC 2170 các 
PANASONIC 21D2 
PANASONIC 21GX1562 
PANASONIC 21JT1P 
PANASONIC 21MD3 các 
PANASONIC 21S4 
PANASONIC 21S4TP 
PANASONIC 21T3 là 
sản phẩm PANASONIC 21W2T 
PANASONIC 21X1T 
PANASONIC 24W2T 
PANASONIC 24WG12H 
PANASONIC 25AD1D
PANASONIC 25L10 là 
PANASONIC 25MD3 
PANASONIC 25S1D các 
PANASONIC 29V50 
PANASONIC CQ-MR335L các 
PANASONIC CT-20R15W 
PANASONIC CT-G2188LB (chasis LB336) 
PANASONIC CT-Z2135 
PANASONIC CT-Z21S4 
PANASONIC DVD-F65 
PANASONIC DVD-RV62E_1 
PANASONIC GAOO 50 
PANASONIC HD630 (VCR) 
PANASONIC HD680 (VCR) 
PANASONIC HS950 (VCR) 
PANASONIC NV-FJ8 
PANASONIC NV-FJ8A tôi 
PANASONIC NV-HD600 
PANASONIC NV-HD650A tôi 
PANASONIC NV-HD750A tôi 
PANASONIC NV-J40E các 
PANASONIC NV-SD205A tôi 
PANASONIC NV-SD225A tôi 
PANASONIC NV-SD300A tôi 
PANASONIC NV-SD320
PANASONIC NV-SD450E các 
PANASONIC NV-SD50MC 
PANASONIC NV-SJ5E các 
PANASONIC SC-21LR10 các 
PANASONIC SD427 (VCR) 
PANASONIC TC-14B1 
PANASONIC TC-14B1B 
PANASONIC TC-14B1H 
PANASONIC TC-14B1X 
PANASONIC TC-14F2 
PANASONIC TC-14K1 là 
PANASONIC TC-14K1T 
PANASONIC TC-14K2 
PANASONIC TC-14L10 là 
PANASONIC TC-14L10R2 
PANASONIC TC-14L10R3 
PANASONIC TC-14L2M 
PANASONIC TC-14L2T 
PANASONIC TC-14L3 
PANASONIC TC-14L3B 
PANASONIC TC-14L3 được 
PANASONIC TC-14L3T 
PANASONIC TC-14L3X 
PANASONIC TC-14N5B 
PANASONIC TC 14S10 
PANASONIC TC-14S10R2
PANASONIC TC-14S1D 
PANASONIC TC-14S1 là 
PANASONIC TC-14S3RP 
PANASONIC TC-14SV10S 
PANASONIC TC-14T5B 
PANASONIC TC-14V50X 
PANASONIC TC-14x2 
PANASONIC TC-14Z2 
PANASONIC TC-14Z3 
PANASONIC TC-15M2RC 
PANASONIC TC-15PM10 các 
PANASONIC TC-15PM30RQ 
PANASONIC TC -15PM50 các 
PANASONIC TC-20F1 
PANASONIC TC-20L3T 
PANASONIC TC-20NS20B 
PANASONIC TC-20S10H 
PANASONIC TC-20X2H 
PANASONIC TC-20X3B 
PANASONIC TC-20Z1X 
PANASONIC TC-2119 là 
PANASONIC TC-2150 
PANASONIC TC-2150RM 
PANASONIC TC-2150T được 
PANASONIC TC-2172 để 
PANASONIC TC-21B1
PANASONIC TC-21B1B 
PANASONIC TC-21B1H 
PANASONIC TC-21B1T 
PANASONIC TC-21D2 
PANASONIC TC-21D3 
PANASONIC TC-21E1 là 
PANASONIC TC-21F1 
PANASONIC TC-21F1T 
PANASONIC TC-21G10 sẽ 
PANASONIC TC-21GF10 các 
PANASONIC TC-21GF80 
PANASONIC TC-21K 
PANASONIC TC -21K1 các 
PANASONIC TC-21L10 là 
PANASONIC TC-21_L1 các 
PANASONIC TC-21L3 
PANASONIC TC-21L3B 
PANASONIC TC-21L3 được 
PANASONIC TC-21L3X 
PANASONIC TC-21M2RD 
PANASONIC TC-21MX20D 
PANASONIC TC-21PM50 các 
PANASONIC TC-21R3RP 
PANASONIC TC-21RF2B 
PANASONIC TC-21S1 
PANASONIC TC-21S10
PANASONIC TC-21S10 là 
PANASONIC TC-21S10R2 
PANASONIC TC-21S1RF (CHASSIS Z5) 
PANASONIC TC-21S3RP 
PANASONIC TC-21S85 là 
PANASONIC TC-21S85RQ 
PANASONIC TC-21S95 
PANASONIC TC-21S95B 
PANASONIC TC-21SV10S 
PANASONIC TC-21X1 
PANASONIC TC-25D10 
PANASONIC TC -25D10AH 
PANASONIC TC-25G10 sẽ 
PANASONIC TC-25GF10 các 
PANASONIC TC-25P22 là 
PANASONIC TC-25V20 
PANASONIC TC-25V50 các 
PANASONIC TC-29GA30B 
PANASONIC TC-29GA30NB 
PANASONIC TC-29GA35B 
PANASONIC TC-29GA35NB 
PANASONIC TC-29GF10 
PANASONIC TC-29S99 
PANASONIC TC-29S99B 
PANASONIC TC-29V20
PANASONIC TC-29V30 
PANASONIC TC-29V30P 
PANASONIC TC-29V30 các 
PANASONIC TC-29V50 
PANASONIC TC-29V50 các 
PANASONIC TC-33GF80B 
PANASONIC TC-33GF80NB 
PANASONIC TC-33GF85B 
PANASONIC TC-33GF85NB 
PANASONIC TX-14JT1P 
PANASONIC TX-14K1T 
PANASONIC TX-14S1TCC 
PANASONIC TX -14S3TP 
PANASONIC TX-14X2T 
PANASONIC TX-15PM50T 
PANASONIC TX-2150TS 
PANASONIC TX-2166T 
PANASONIC TX-2170T 
PANASONIC TX-21AP1P (CHASSIS Z-8T) 
PANASONIC TX-21AS1P 
PANASONIC TX-21CK1P 
PANASONIC TX-21F1T 
PANASONIC TX-21GF10P 
PANASONIC TX -21GF80 
PANASONIC TX-21JT1C.V
PANASONIC TX-21JT1P 
PANASONIC TX-21JT4P 
PANASONIC TX-21JTP3 
PANASONIC TX-21K1T 
PANASONIC TX-21MD1C 
PANASONIC TX-21MD4F 
PANASONIC TX-21MK1P 
PANASONIC TX-21PM30T 
PANASONIC TX-21PM50T 
PANASONIC TX-21S1TC 
PANASONIC TX-21S3TP 
PANASONIC TX-21S4TP 
PANASONIC TX -21S4X 
PANASONIC TX-21X2T 
PANASONIC TX-25G10T 
PANASONIC TX-25G1C 
PANASONIC TX-25LD4P 
PANASONIC TX-25LDM4F 
PANASONIC TX-25LK10P (CHASSIS EURO-4H) 
PANASONIC TX-25LK1P (CHASSIS Z-8) 
PANASONIC TX-25MD1P (CHASSIS Euro- 2) 
PANASONIC TX-25MD4P 
PANASONIC TX-25MK1P 
PANASONIC TX-25S1D là
PANASONIC TX-25V30X 
PANASONIC TX-25V70T 
PANASONIC TX-25XD3 A (CHASSIS EURO-2M) 
PANASONIC TX-25XD4P 
PANASONIC TX-28CK1F 
PANASONIC TX-28DK1F 
PANASONIC TX-28DK2 
PANASONIC TX-28LB1C (CHASSIS Z-8) 
PANASONIC TX-28LB1P 
PANASONIC TX -28LD1C 
PANASONIC TX-28LD1 các 
PANASONIC TX-28LD20F 
PANASONIC TX-28LD2C (CHASSIS EURO-2) 
PANASONIC TX-28LD2C 
PANASONIC TX-28LD4P 
PANASONIC TX-28LD7C 
PANASONIC TX-28LD8C 
PANASONIC TX-28LK10P 
PANASONIC TX-28MD3P 
PANASONIC TX-28MD4P 
PANASONIC TX -28PK1F5 
PANASONIC TX-28PK3F 
PANASONIC TX-28R4F 
PANASONIC TX-28SL1F
PANASONIC TX-28W3C 
PANASONIC TX-28W3CM0 
PANASONIC TX-28W3 về 
PANASONIC TX-28XD1C 
PANASONIC TX-28XD1 các 
PANASONIC TX-28XD3C 
PANASONIC TX-28XD60C 
PANASONIC TX-28XD70C (EURO-3H) 
PANASONIC TX-29A3 để 
PANASONIC TX-29AD10C (E2100) 
PANASONIC TX -29AD10C 
PANASONIC TX-29AD20C 
PANASONIC TX-29AD30C 
PANASONIC TX-29AK1P 
PANASONIC TX-29AS10P 
PANASONIC TX-29AS1F (CHASSIS EURO-4) 
PANASONIC TX-29P80T 
PANASONIC TX-29PS10P 
PANASONIC TX-29PS11P 
PANASONIC TX-29PS2P 
PANASONIC TX-29V30 
PANASONIC TX -29V30P 
PANASONIC TX-29V30X 
PANASONIC TX-32PD30 (CHASSIS GP1)
PANASONIC TX-32PK25P (CHASSIS EURO-4H) 
PANASONIC TX-32PX20P 
PANASONIC TX-33GF15X 
PANASONIC TX-33GF30X 
PANASONIC TX-33V2X 
PANASONIC TX-33V30X 
PANASONIC TX-W28D1F (E2100) 
PANASONIC TX-W28D1F 
PANASONIC TX-25CK1 
PANASONIC TX-28W3 bởi 

PHILIPS \ (346) 

17A280BQ-02C 
4CM6282-20T 
VR497_55 
17A280BQ.02C 
FL1.0S 
4CM6282.20T 
25PT4503.58 
28GR6780.58 
28PT4103.60 
14GR1221.B các 
14GX1516.B các 
14GX3516.B các 
14PT135A.B các 
14PT138A.B các 
20GR1250.B các 
20PT138 BIN 
21CE7550.B sự
21GX1562.B các 
21PT166B.B các 
21PT238.B các 
25PT4001.B các 
25PT400A.B các 
28CE5590.B các 
GX8510.B các 
P-3414.B các 
PEYSKRIN60.B các 
RA07.B các 
STV8219.B các 
VR497_55.B các 
21PT136B.DAT 
23DV102VCR_.E2P 
PHILIPS 84C844P .E2P 236 
PHILIPS GF644 OTO8252.E2P D1723 
PHILIPS SAE 5290ZP 050.E2P 
PHILIPS TMP 47C634NR364.E2P 
PHILIPS TMP 47C634NR467.E2P 
PHILIPS TMP 87CM36N3425.E2P 
PHL 5560PS SAE 1654 M3 0187 21PT 48.E2P 
PHP14GX8512.E2P 
TMP Ni 47 C 1637 235.E2P 
PH ?? L ?? PS 37YENI.HEX 
PHILIPS (CHASSIS Anubis a) 
PHILIPS (FL CHASSIS 1.0)
PHILIPS (CHASSIS G110) 
PHILIPS (CHASSIS GR2.2) 
PHILIPS (CHASSIS GR2.4A A) 
PHILIPS 104S 
PHILIPS 14AA3327 
PHILIPS 14B2320W 
PHILIPS 14GR1221 
PHILIPS 14GR1224-59 là 
PHILIPS 14GX1516 
PHILIPS 14GX3516 
PHILIPS 14GX8512 
PHILIPS 14GX8512-59 được 
PHILIPS 14GX8518 
PHILIPS 14HT3302 
PHILIPS 14LL17 
PHILIPS 14PT118 để 
PHILIPS 14PT118C 
PHILIPS 14PT1342-58 
PHILIPS 14PT1345 
PHILIPS 14PT1353 
PHILIPS 14PT1353-58 
PHILIPS 14PT135 các 
PHILIPS 14PT135B (CHASSIS Anubis A5) 
PHILIPS 14PT1363 
PHILIPS 14PT1374-58B 
PHILIPS 14PT1374-58S
PHILIPS 14PT138 các 
PHILIPS 14PT138 A-58 
PHILIPS 14PT138 A-70B 
PHILIPS 14PT138C 
PHILIPS 14PT1482 
PHILIPS 14PT155 A-00 
PHILIPS 14PT1565 
PHILIPS 14PT156B-01 
PHILIPS 14PT1686-58B 
PHILIPS 14PT1953-58 
PHILIPS 14PT2002 (L01-2 CHASSIS A) 
PHILIPS 14PT2002-01 (L01-2 CHASSIS A) 
PHILIPS 14PT2682 
PHILIPS 14PT2683 
PHILIPS 14PT314-PLU 
PHILIPS 14PT3782-59 sẽ 
PHILIPS 14PT414 các 
PHILIPS 14PV100-01 
PHILIPS 14PV1201 
PHILIPS 14PV162-52 
PHILIPS 14PV172-01 
PHILIPS 14PV182-05 
PHILIPS 14PV210-01 
PHILIPS 14PV220 58 
PHILIPS 14PV263-08
14PV264-39 PHILIPS 
PHILIPS 14PV505-58 
PHILIPS 15CN4320 
PHILIPS 17GR2340 
PHILIPS 20GR1250 
PHILIPS 20GR1259-02B 
PHILIPS 20GR1356 
PHILIPS 20GX1517-56 các 
PHILIPS 20GX1550-77B 
PHILIPS 20GX1555 
PHILIPS 20GX8550 
PHILIPS 20GX8550-58 các 
PHILIPS 20GX8552 
PHILIPS 20GX8552-59 các 
PHILIPS 20GX8772 
PHILIPS 20LL27 
PHILIPS 20LX27 
PHILIPS 20PT118 
PHILIPS 20PT118 các 
PHILIPS 20PT118C 
PHILIPS 20PT1354-58 
PHILIPS 20PT138 
PHILIPS 20PT1382 
PHILIPS 20PT138 các 
PHILIPS 20PT1482 
PHILIPS 20PT150 các 
PHILIPS 20PT1553
PHILIPS 20PT1554-58 
PHILIPS 20PT2381 
PHILIPS 20PT2381-77B 
PHILIPS 20PT2782-59 là 
PHILIPS 20PT324 các 
PHILIPS 20PT424 A-77B 
PHILIPS 20PV184-05 
PHILIPS 20PV220-01 
PHILIPS 21CE7550-10S 
PHILIPS 21CE7550S 
PHILIPS 21CE7550S 
PHILIPS 21CE7555-3 các 
PHILIPS 21GR1260-58 là 
PHILIPS 21GR1366-58 được 
PHILIPS 21GR2550 
PHILIPS 21GR2750 
PHILIPS 21GR3552 
PHILIPS 21GR9651-42B 
PHILIPS 21GX1560 
PHILIPS 21GX1562 
PHILIPS 21GX1565 
PHILIPS 21GX3567 
PHILIPS 21PT128 các 
PHILIPS 21PT1321 (81) 
PHILIPS 21PT1342-58 
PHILIPS 21PT135B-11
PHILIPS 21PT136B 
PHILIPS 21PT1381 
PHILIPS 21PT1381-58 là 
PHILIPS 21PT1382 
PHILIPS 21PT1383 
PHILIPS 21PT1532 
PHILIPS 21PT1542 (CHASSIS L6_1) 
PHILIPS 21PT1542 
PHILIPS 21PT1542-58 
PHILIPS 21PT1546-58 
PHILIPS 21PT165 các 
PHILIPS 21PT165 A-42P 
PHILIPS 21PT1663-58 
PHILIPS 21PT1664-00S (CHASSIS L9.2) 
21PT166B PHILIPS 
PHILIPS 21PT166B-58P 
PHILIPS 21PT1865-58 
PHILIPS 21PT238 
PHILIPS to-58 21PT238 
PHILIPS 21PT263 một-77B 
PHILIPS 21PT2682 
PHILIPS 21PT440 một-00 
PHILIPS 21PT441B 
PHILIPS 21PT4424 
PHILIPS 21PT4475-58 
PHILIPS 21PT522
PHILIPS 21PT5507-58 
PHILIPS 21PT654-48 
PHILIPS 21PTPT5606-58 
PHILIPS 21SL5756-00B 
PHILIPS 21ST2430 
PHILIPS 22DC511 
PHILIPS 22DC652-68 
PHILIPS 23DV1-02 
PHILIPS 24CE7771 
PHILIPS 24CI1771 
PHILIPS 25CE5571-13B (CHASSIS 2B) 
PHILIPS 25DC2065-20 các 
PHILIPS 25GR5760 
PHILIPS 25ĞÒ4512-02 
25MK2780 PHILIPS 
PHILIPS 25MK2780-58 là 
PHILIPS 25ML8966-02B 
PHILIPS 25MN1356-42B 
PHILIPS 25PT4001 
PHILIPS 25PT400 các 
PHILIPS 25PT41 
PHILIPS 25PT4103 (CHASSIS L6_2) 
PHILIPS 25PT4103-60 
PHILIPS 25PT4104-58 (CHASSIS L9.1EA a) 
PHILIPS 25PT4423-58
PHILIPS 25PT4501 
PHILIPS 25PT4503 
PHILIPS 25PT4523 
PHILIPS 25PT4622-77B 
PHILIPS là 25PT462-69
25PT463 A-77B PHILIPS 
PHILIPS 25PT5301 
PHILIPS 25PT5301-58 
PHILIPS 25PT5302 
PHILIPS 25PT5321 
PHILIPS 25PT550B-00 
PHILIPS 25PT800B 
PHILIPS 25PT8304-58 
PHILIPS 26UW57 
PHILIPS 27CE7590-10S 
PHILIPS 27CE7591 
PHILIPS 27CE7791 
PHILIPS 27CI1791 
PHILIPS 27CI1797 
PHILIPS 287 275 là 
PHILIPS 28CE5590 
PHILIPS 28DC2070 
PHILIPS 28DC2070-42 các 
PHILIPS 28DC2075 
PHILIPS 28DC2271 
PHILIPS 28DC2670 
PHILIPS 28GR5775-30B 
PHILIPS 28GR6780-58 
PHILIPS 28GR9770-22B 
PHILIPS 28ML8776 
PHILIPS 28ML8805 
PHILIPS 28ML8976
28MN1376-39B PHILIPS 
PHILIPS 28PE8504 
PHILIPS 28PT4103-60 
PHILIPS 28PT4403 
PHILIPS 28PT4423-58 
PHILIPS 28PT4454-00 
PHILIPS 28PT4457-58 (L01.1 CHASSIS A) 
PHILIPS 28PT4457-58 
PHILIPS 28PT4473 
PHILIPS 28PT4475L91 
PHILIPS 28PT4501-60 
PHILIPS 28PT450 các 
PHILIPS 28PT4513 
PHILIPS 28PT4523 
PHILIPS 28PT4523 -58 
PHILIPS 28PT470 các 
PHILIPS 28PT510B-00 
PHILIPS 28PT7306-58 
PHILIPS 28PT7404 (CHASSIS MG2.1 a) 
PHILIPS 28PT7404 
PHILIPS 28PT800 các 
PHILIPS 28PT845B-58 
PHILIPS 28PW6005-01 
PHILIPS 28PW6404-00 là 
PHILIPS 28PW9513 (CHASSIS MD2-22 a)
PHILIPS 28PW960B-58 
PHILIPS 28SL5776-20B 
PHILIPS 28ST1714-02 
PHILIPS 28ST1780 
PHILIPS 28ST1780-02B 
PHILIPS 28ST1781-22B 
PHILIPS 28ST2471-02B 
PHILIPS 28ST2787-10B 
PHILIPS 29FL1770 
PHILIPS 29PT5321 
PHILIPS 29PT5507-58 
PHILIPS 29PT554 A-77B 
PHILIPS 29PT752 A-77B 
PHILIPS 29PT822 (CHASSIS 4_27 FL AA) 
PHILIPS 29PT825B-00 (chassi FL-26,4) 
PHILIPS 29PT8303 (CHASSIS MD2-21) 
PHILIPS 29PT8304_12 (CHASSIS MG2.1 a) 
PHILIPS 29PT8402-58 
PHILIPS 29PT8509-12 
PHILIPS 29PT9001-01 
PHILIPS 29PT9006 (CHASSIS MG2-1 a) 
PHILIPS 29PT900B 
PHILIPS 29PT9113-58
PHILIPS 32PW9501-01 
PHILIPS 32PW9503-12 
PHILIPS 33CE7539-30 
PHILIPS 33DC2080-42 các 
PHILIPS 33PT912B (FL CHASSIS 2_26 AA) 
PHILIPS 4CM6282-20T 
PHILIPS 63KE5725 
PHILIPS 63TA4011 (CHASSIS Anubis A5) 
PHILIPS 70KV5717-22M 
PHILIPS 70NA1147 
PHILIPS 70RK5787 
PHILIPS DVD730 [1] .PART2 
PHILIPS E800 
PHILIPS G110 
PHILIPS GV4000 (VSR) 
PHILIPS SẠN TV (CHASSIS Anubis AA5H1) 
PHILIPS K9621 
PHILIPS M215200-S (CHASSIS L61 AA) 
PHILIPS STV 8219 
PHILIPS TELAIO D16 
PHILIPS VCR 23DV1 
PHILIPS VP-31 
PHILIPS VR-102 
PHILIPS VR -220 
PHILIPS VR-232-02
PHILIPS VR-255-55 
PHILIPS VR-256 
PHILIPS VR-266-02 
PHILIPS VR-3260-95 
PHILIPS VR-330 
PHILIPS VR-332-02 
PHILIPS VR-337-02 
PHILIPS VR-401 
PHILIPS VR-410 
PHILIPS VR-410 -58 
PHILIPS VR-447-02 
PHILIPS VR-474-55 là 
PHILIPS VR-495 
PHILIPS VR-496-55 
PHILIPS VR-496-65 
PHILIPS VR-497-55 
PHILIPS VR-510 
PHILIPS VR-510-58 
PHILIPS VR-588 
PHILIPS VR-617 
PHILIPS VR-656,02 
PHILIPS VR-665 116 
PHILIPS VR-675-58 
PHILIPS VR-742-58 
PHILIPS VR-765-55 
PHILIPS VR-797-55 
14GR1221 
14GX1516 
14GX3516
14PT135 để 
20GR1250 
20PT138 
21PT166B 
23DV102VCR_ 
25PT4001 
25PT400 để 
28CE5590 
P-3414 
RA07 
STV8219 
PHILIPS 21PT2683 
PHILIPS 25ST2761 
PHILIPS 32PW6312
PREMIER \ (12)
PRIMIER15600.E2P 
PREMIUM 37 YENI.HEX 
PREMIER 37080.HEX 
PREMIER YENI.HEX 
PREMIUM (3788) KOD-CF83.HEX 
PREMIER51 TV.HEX 
PREMIER5670T.HEX 
PREMIE ~ 1.HEX 
PREMIER 37030.HEX 
Thủ ~ 1.HEX 
PRIMER (3780) hex 
preice là 37TV.PR3890
SABA \ (17)
SABA (ICC9) 
SAP 6340 
SAP CCI-SER-06 
SABA M3716 
SABA M5116 
SABA M5516 
SABA SD7071 (ICC9) 
SABA T6349 VT 
SABA T6356S 
SABA T63U42 
SABA T7017 để 
SABA T7032 VT 
SABA T7049 (ICC9) 
SABA T7060 
SABA T7068TL (ICC11) 
SABA VR6220 ( VCR) 
SABA M6317 (từ TX807CS)
SAMSUNG \ (247)
SAMSUNG (CHASSIS K15 A) 
SAMSUNG (CHASSIS KS-1) 
SAMSUNG 1479Z 
SAMSUNG 1497 
SAMSUNG 14Y5 
SAMSUNG 29D8 
SAMSUNG 3560 
SAMSUNG 5366 
SAMSUNG 6277 
SAMSUNG 7271 
SAMSUNG CB-1479 
SAMSUNG CB-14F12ZSS 
SAMSUNG CB-14SV 
SAMSUNG CB-14Y42ZSXXEC 
SAMSUNG CB-207C 
SAMSUNG CB -209L 
SAMSUNG CB-20A80X 
SAMSUNG CB-20H1T5X 
SAMSUNG CB-20P30 
SAMSUNG CB-21D8BV (CHASSIS KS1 a) 
SAMSUNG CB-21M 
SAMSUNG CB-21S20BT (CHASSIS S15 a) 
SAMSUNG CB-3351X 
SAMSUNG CB-5012Z 
SAMSUNG CB-5016X 
SAMSUNG CB-5038V (KS1 CHASSIS a) 
SAMSUNG CB-5066BV (KS1 CHASSIS a)
SAMSUNG CB-5073Z 
SAMSUNG CB-5093 
SAMSUNG CB-5373T 
SAMSUNG CK-141ET 
SAMSUNG CK-14C8V là 
SAMSUNG CK-14F1V là 
SAMSUNG CK-20H1T 
SAMSUNG CK-20S10BZ 
SAMSUNG CK-2139V được 
SAMSUNG CK-2173V được 
SAMSUNG CK-2185 
SAMSUNG CK-21P30BT 
SAMSUNG CK -22B5 (S51 CHASSIS a) 
SAMSUNG CK-22B6SX là 
SAMSUNG CK-25D4V được 
SAMSUNG CK-2902 (S51 CHASSIS a) 
SAMSUNG CK-2902SX là 
SAMSUNG CK-29D4V được 
SAMSUNG CK-3335Z 
SAMSUNG CK-3337T 
SAMSUNG CK-3339T
SAMSUNG CK-3351X 
SAMSUNG CK-3373Z 
SAMSUNG CK-3373Z là 
sản phẩm SAMSUNG CK-3385T 
SAMSUNG CK-3385ZP 
SAMSUNG CK-3385Z là 
sản phẩm SAMSUNG CK-5012 
SAMSUNG CK-5022X 
SAMSUNG CK-5026Z 
SAMSUNG CK-5030ST 
SAMSUNG CK-5035T là 
SAMSUNG CK-5035Z 
SAMSUNG CK -5035Z các 
SAMSUNG CK-5039T là 
SAMSUNG CK-5051 trong 
SAMSUNG CK-5061 được 
SAMSUNG CK-5061AT 
SAMSUNG CK-5062 trong 
SAMSUNG CK-5062 
SAMSUNG CK-5073T 
SAMSUNG CK-5073Z 
SAMSUNG CK-5073Z là 
sản phẩm SAMSUNG CK-5081T 
SAMSUNG CK-5081Z là 
sản phẩm SAMSUNG CK-5082Z được 
SAMSUNG CK-5083Z là 
sản phẩm SAMSUNG CK-5085 
SAMSUNG CK-5085T
SAMSUNG CK-5085TB 
SAMSUNG CK-5085Z 
SAMSUNG CK-5085ZB 
SAMSUNG CK-5085ZB các 
SAMSUNG CK-5099Z là 
sản phẩm SAMSUNG CK-5314AT 
SAMSUNG CK-5314XT 
SAMSUNG CK-5320T 
SAMSUNG CK-5326W 
SAMSUNG CK-5339T 
SAMSUNG CK-5339T là 
SAMSUNG CK-5339Z 
SAMSUNG CK -5339Z các 
SAMSUNG CK-5341T là 
SAMSUNG CK-5341Z là 
sản phẩm SAMSUNG CK-5342 được 
SAMSUNG CK-5342AT 
SAMSUNG CK-5366Z được 
sản phẩm SAMSUNG CK-5373T 
SAMSUNG CK-5373T là 
SAMSUNG CK-5379Z được 
sản phẩm SAMSUNG CK-5385TB 
SAMSUNG CK-5385Z được 
sản phẩm SAMSUNG CK-538ST 
SAMSUNG CK-5539T là 
CK-566BT SAMSUNG 
SAMSUNG CK-567BS là 
sản phẩm SAMSUNG CK-5944
SAMSUNG CK-6202WT các 
SAMSUNG CK-6226W 
SAMSUNG CK-623CN 
SAMSUNG CK-6271AWB 
SAMSUNG CK-6271WP 
SAMSUNG CK-6844 
SAMSUNG CK-7202WT các 
SAMSUNG CK-7271WP 
SAMSUNG CN-331EB 
SAMSUNG CN-5048V 
SAMSUNG CN-5085VB 
SAMSUNG CS-1448 là 
SAMSUNG CS -14C8 là 
SAMSUNG CS-14F2 là 
SAMSUNG CS-14Y51 được 
SAMSUNG CS-14Y53 được 
SAMSUNG CS-15K2Q 
SAMSUNG CS-15K5X 
SAMSUNG CS-15K8Q (CHASSIS KS1 a) 
SAMSUNG CS-2039 
SAMSUNG CS-2039 được 
SAMSUNG CS-2073S 
SAMSUNG CS-2085 được 
SAMSUNG CS-2109 là 
SAMSUNG CS-2139XBWT 
SAMSUNG CS-2148 là 
SAMSUNG CS-21A0WTQ (CHASSIS KS-3a)
SAMSUNG CS-21A8G 
SAMSUNG CS-21A8WTQ 
SAMSUNG CS-21D8S 
SAMSUNG CS-21S1S 
SAMSUNG CS-22B5 là 
SAMSUNG CS-25D4NV (CHASSIS KS2 A) 
SAMSUNG CS-29A5HT là (CHASSIS KS-3a) 
SAMSUNG CS-29A6HP 
SAMSUNG CS-29A6HPQ 
SAMSUNG CS-29A6HT là 
SAMSUNG CS-29D4 là (CHASSIS KS-2) 
SAMSUNG CS-3366Z 
SAMSUNG CS-5066Z 
SAMSUNG CS-5085V 
SAMSUNG CS-5338Z 
SAMSUNG CS-568B1X 
SAMSUNG CS-568BNIX 
SAMSUNG CS-585 
SAMSUNG CS-6277PT là 
SAMSUNG CS-7202ZB 
SAMSUNG CS-761BNV 
SAMSUNG CT-3338VB 
SAMSUNG CV-151 
SAMSUNG CW-21C73W 
SAMSUNG CW-28D83N 
SAMSUNG CW-29A8
SAMSUNG CW-29M64N 
SAMSUNG CW-3112Z 
SAMSUNG CW-3335Z 
SAMSUNG CW-3351X 
SAMSUNG CW-5051 
SAMSUNG CW-5052X 
SAMSUNG CW-5314X 
SAMSUNG CW-5318Z 
SAMSUNG CW-558 
SAMSUNG CX-28C7W 
SAMSUNG CX-3312Z 
SAMSUNG CX-5012ZQ 
SAMSUNG CX -5051 
SAMSUNG CX-5051XT 
SAMSUNG CX-5073T 
SAMSUNG CX-5344W 
SAMSUNG CX-558WT 
SAMSUNG CX-5944 
SAMSUNG CX-683CNG 
SAMSUNG CX-6844 (CHASSIS SCT12B) 
SAMSUNG CX-6844 
SAMSUNG CX-7037 
SAMSUNG CZ-14C8 là 
SAMSUNG CZ-14F12Z là 
SAMSUNG CZ-20F12ZS các 
SAMSUNG CZ-20F12ZSXVXEH 
SAMSUNG CZ-20F21ZS là
SAMSUNG CZ-20H12TS là 
SAMSUNG CZ-20H12ZS là 
SAMSUNG CZ-20H32T (KS1 A) 
SAMSUNG CZ-20S4TB 
SAMSUNG CZ-21792TSXXEH 
SAMSUNG CZ-21A8N (CHASSIS KS-3) 
SAMSUNG CZ-25D83 
SAMSUNG CZ-6844 (CHASSIS KS-3a) 
SAMSUNG SC- 14Y51 là 
SAMSUNG SC-14Y54 là 
SAMSUNG SC-2139 
SAMSUNG SC-6277RTX 
SAMSUNG SE9000 (VCR) 
SAMSUNG SK-5039Z là 
SAMSUNG SK-5085Z 
SAMSUNG SK-7271AWB 
SAMSUNG ST-241P 
SAMSUNG SV-DVD1 để 
SAMSUNG SVR-121 
SAMSUNG SVR-131 
SAMSUNG SV-140 
SVR-145 SAMSUNG 
SAMSUNG SVR-155 
SAMSUNG SVR-220 
SAMSUNG SV-230 
SAMSUNG SVR-2301
SAMSUNG SVR-240 
SAMSUNG SVR-2401 
SAMSUNG SVR-40D 
SAMSUNG SVR-527 
SAMSUNG SVR-537 
SAMSUNG SVR-547 
SAMSUNG SVR-557 
SAMSUNG SV-600 
SAMSUNG SVR-623 
SAMSUNG SVR-630 
SAMSUNG SV-640 
SAMSUNG SVR-653 
SAMSUNG TVP -3350W các 
SAMSUNG TVP-3360 
SAMSUNG TVP-3370W 
SAMSUNG TVP-5350 
SAMSUNG TVP-5350W là 
SAMSUNG TVP-5370W 
SAMSUNG TWIN-14C5 
SAMSUNG TWIN-14C6 là 
sản phẩm SAMSUNG TWIN-14C9 là 
sản phẩm SAMSUNG TWIN-14N3 
SAMSUNG TWIN-14N5D 
SAMSUNG TWIN-14N6 là 
SAMSUNG TWIN-20C5D là 
SAMSUNG TW-3360Z là 
SAMSUNG VK1260 (VCR) 
SAMSUNG VK-320
SAMSUNG VM-1230 
SAMSUNG VQ-306 
SAMSUNG VX3230 (VCR) 
SAMSUNG VXK-326 
SAMSUNGTV 
SAMSUNG CB-20F12T (KS1 A) 
SAMSUNG CB-5079T 
SAMSUNG CW-28C7VH 
SAMSUNG CW-30A90SD
SANYO \ (57)
VH-330 
C25EG25.B các 
C28EH75.B các 
SANIO11.B các 
SANIO12.B các 
SANYO31.B các 
SANYO32.B các 
VH-330.B các 
SANYO C-143EA80D (EC2-A) 
SANYO C-1461 
SANYO C-14EA80D 
SANYO C14EL83 
SANYO C14LT84M 
SANYO C- 14MD2 để 
SANYO C-20LB14S 
SANYO C-20LB94M 
SANYO C-2158 
SANYO C-21EF25 (EB2) 
SANYO C-21EF63EX (A7-a) 
SANYO C-21MD2 để 
SANYO C-21MDT4 để 
SANYO C-21ML1 
SANYO C-25EG25 
SANYO C-28EH75 
SANYO C-28EH89 
SANYO C-28MD1 các 
SANYO C-29LH96-00 
SANYO C-29LK96 
SANYO CE-14A2 
SANYO CE-14SA4
SANYO CE-21AT1 
SANYO CE-21AT2 
SANYO CE-21P2C 
SANYO CE-21SP8 là 
SANYO CE-28P1C 
SANYO CE-32WN4F (CHASSIS EB6) 
SANYO CEM-2130VS của 
SANYO CEP-1497 
SANYO CEP-2180 
SANYO CEP-2570D 
SANYO CEP-2572P 
SANYO MOBILE -2593TXT
SANYO CEP-2872 (SAB8032) 
SANYO CEP-2872 
SANYO CEP-2876 để 
SANYO CEP-2876 trong 
SANYO CF-29SD3 để 
SANYO CF-32SX1 
SANYO CM-20SP8 để 
SANYO CM-29X1P 
SANYO CS-21K2G 
SANYO CT-20SY1 
SANYO CT-25ST2 
SANYO DS- 25.730 
SANYO PLC-5500 
SANYO TVS-21P2MX 
SANIO_ một
SHARP \ (231)
SAB 161 C 16 O 70 EKRAN.E2P KL 
SHARP SAB 161 C K.E2P 
SHARP 13J-M100 
SHARP 14A1R các 
SHARP 14A1S 
SHARP 14A2R các 
SHARP 14AG1S 
SHARP 14AG2 
SHARP 14AG2-S 
SHARP 14B-SC 
SHARP 14D2G 
SHARP 14E1R các 
SHARP 14JN1 
SHARP 14M-SC 
SHARP 14R2 
SHARP 14RM8 
SHARP 15JF25H 
SHARP 15JF26H 
SHARP 20AG2-S 
SHARP 20B-SC 
SHARP 20H-SC 
SHARP 20RSC 
SHARP 2135 XSR 
SHARP 21A1R các 
SHARP 21AG1-S 
SHARP 21B-SC 
SHARP 21D CD1 
SHARP 21D hệ số hiệu chỉnh CK1 
SHARP 21D FG3R các 
SHARP 21E1R các 
SHARP 21FN1
SHARP 21HM-10S 
SHARP 21HT15H 
SHARP 21JN1 
SHARP 21L-SC 
SHARP 21ML50 
SHARP 21RSC 
SHARP 25FN1 
SHARP 25NM100 
SHARP 25UF1 
SHARP 27DM-23S 
SHARP 28HW53 
SHARP 28HW-57E 
SHARP 28JW73 
SHARP 28JW-73H 
SHARP 29D-FG3R các 
SHARP 29FN1 
SHARP 29LF92EC 
SHARP 29-UD6F 
32HW53H SHARP 
SHARP 32HW-57E 
SHARP 32JF73H 
SHARP 32JF74H 
SHARP 32JW73 
SHARP 37 AM-12S 
SHARP 37 AM-23 
SHARP 37 AM-24 
SHARP 37 AN-23S 
SHARP 37AT-25S 
SHARP 37DM-23S 
SHARP 37E I-33s 
SHARP 37ET-35S
SHARP 37GT-27SES 
SHARP 4DM-12S 
SHARP 51 AM-12S 
SHARP 51AT151 
SHARP 51DS03H 
SHARP 51FS51 
SHARP 51GT25H 
SHARP 51GT-25S 
SHARP 54 AM-12SC 
SHARP 54AT-15 
SHARP 54AT-15SC 
SHARP 54AT-16SC 
SHARP 54D-25SC 
SHARP 54DM-12SC 
SHARP 54DS -02S 
SHARP 54DS-03s 
SHARP 54DS-05N 
SHARP 54DT-25S 
SHARP 54FS-51N 
SHARP 54GT-25S 
SHARP 54GB-15S4 
SHARP 56FW53H 
SHARP 60FW-53A 
SHARP 63AS-03s 
SHARP 63CS-03s 
SHARP 63CS-03SC 
SHARP 63CS-06SC 
SHARP 63DS03 V.1.08 RUS 
SHARP 63DS-03 
SHARP 63DS-05
SHARP 66DS-03H 
SHARP 66FW53 
SHARP 66FW54 
SHARP 66GF63H 
SHARP 66GF64H 
SHARP 66GS62H 
SHARP 70AS01S 
SHARP 70AS-03s 
SHARP 70AS-06 
SHARP 70CS-03s 
SHARP 70CS-03SC 
SHARP 70CS-05S 
SHARP 70CS-06N1 
SHARP 70CS-06s 
SHARP 70CT-01SN 
SHARP 70DS -03N 
SHARP 70DS-03s 
SHARP 70DS-03SC 
SHARP 70DS05 
SHARP 70DS-15N 
SHARP 70DS-15 
SHARP 70DS18S 
SHARP 70DS-57S 
SHARP 70DW-15N 
SHARP 70DW-18N 
SHARP 70ES-03 
SHARP 70ES03DK-STANDARD DK 
SHARP 70ES-04N 
SHARP 70ES- 04S 
SHARP 70ES-04SC
SHARP 70ES-05FP 
SHARP 70ES-14 
SHARP 70ES14S 
SHARP 70ES-16N 
SHARP 70ES-16N5 
SHARP 70ET-01N 
SHARP 70FS-57S 
SHARP 70FW-53 
SHARP 70FW-57E 
SHARP 70GF-63 
SHARP 70GF-66E 
SHARP 70gsm-61N 
SHARP 70gsm-61S 
SHARP 70gsm-62N 
SHARP 70gsm-66E 
SHARP 72AS-18SN 
SHARP 72FF-57E5 
SHARP 72GF-63E5 
SHARP 72GF-63E6 
SHARP 72GF-66E 
SHARP 76FW53 
SHARP 76FW54 
SHARP 76GF63H 
SHARP 76GF64H 
SHARP 7DT-25F 
SHARP 7GT-25S4 
SHARP 81DW-15N 
SHARP 81DW -18F 
SHARP 81EF-19E7 
SHARP 81FW-53A
SHARP 81FW-57E 
SHARP 81GF-63 
SHARP 81GF66 các 
SHARP 81GF66 các 
SHARP C-2182Y 
SHARP C-7015S (70DS-15s) 
SHARP CD-S400 
SHARP CV-1496R trong 
SHARP CV-14R cho 
sản phẩm SHARP CV-2132 
SHARP CV-2132CK1 
SHARP CV- 2191 
SHARP CV-2195 
SHARP CV-2195R của 
SHARP CV-21R là 
SHARP CV-3720S 
SHARP CV-3730SC 
SHARP CV-3745-SC 
SHARP D3000 
SHARP DV-21081S 
SHARP DV-2150SC 
SHARP DV-25.073 
SHARP DV-25081S 
SHARP DV-25.083 
SHARP DV-28073S 
SHARP DV-28081S 
SHARP DV-36335S 
SHARP DV-3750 
SHARP DV-3750S 
SHARP DV-3760
SHARP DV-3760S 
SHARP DV-3765CS 
SHARP DV-3765S 
SHARP DV-3766 
SHARP DV-5131H 
SHARP DV-5161 
SHARP DV-5401 
SHARP DV-5403 
SHARP DV-5403S 
SHARP DV-5407S 
SHARP DV-5450 
SHARP DV-5450SC 
SHARP DV -5451SC 
SHARP DV-5460SC 
SHARP DV-5465 
SHARP DV-5935 
SHARP DV-6301S 
SHARP DV-6313S 
SHARP DV-6332S 
SHARP DV-6340S 
SHARP DV6340SC-C512 
SHARP DV-7001S 
SHARP DV-7002S 
SHARP DV-7011 
SHARP DV-7032SC 
SHARP DV-7035S 
SHARP DV-7037S 
SHARP DV-7045SN 
SHARP R5V10_SM 
SHARP SH-21RSC
SHARP SV-2152CK1 
SHARP VC-271 
SHARP VC-6V3BJ 
SHARP VC-A30 (VCR) 
SHARP VC-A30BP 
SHARP VC-A50SR các 
SHARP VC-A63BP 
SHARP VC-AA354R các 
SHARP VC-MA441 
SHARP VC-MH73 
SHARP VC-TA550R các 
SHARP VC- VA360 
SHARP VT-1418 
SHARP VT-1428 
SHARP VT-2128 
SHARP XL-12E_SM [1] .PART1 
SHARP XL-12E_SM [1] .PART2 
SHARP XVZ-1 
MENU SHARP 70ES03S-NGA
HIỂN THỊ \ (18)
COPY SOHV337T ?? RKCE.E2P 
SHOV1014.E2P 
Showa 37 PROMOSYON87CM38N.E2P 
SOHV337INGILIZCE.E2P 
SOHV337T ?? RKCE.E2P 
SOHVSTV3029.E2P 
ST92195B1B1ESM 1.E2P 
ST92195B1B1ESM2.E2P 
ST92195B1BESMVES205.E2P 
ST92195B1BESMVES20S.E2P 
ST92195CB1OBA.E2P 
ST92T195D7B1.E2P 
ST95185BJ2B1PAP.E2P 
STV355TXT .E2P 
SHOV 337.HEX 
HIỂN THỊ STV 2014.HEX 
Showa STV355.HEX 
SHOW37 [STV337MODEL] hex 

SIEMENS \ (21) 

S ~ EMENS 70 SD 5450 C17 PCF8598.E2P 
S ~ EMENS C7.E2P 5250 SD 
SIEMENS FC210 
SIEMENS FC212 
SIEMENS FC301 K6 CM9408 
SIEMENS FC301
FC920V4 SIEMENS 
SIEMENS FC955 
SIEMENS FM722R6 
SIEMENS FS221 
SIEMENS FS229 V6 
SIEMENS FS231V6 
SIEMENS FS232V6 
SIEMENS FS236V6 
SIEMENS FS237 
SIEMENS FS245V6 (CS9204) 
SIEMENS FS246V6 
SIEMENS FS256V6 (CUC-1822) 
SIEMENS FS9389 
SIEMENS FS940M4 
SIEMENS FS985M4FF 

SONY \ (1050) 

SONY2100.002 
G21M1.004 
SONY2931.008 
2540.016 
SONY3400.082 
2530.546 
KV2511D.546 
14M2.B các 
2100.B các 
21M1.B các 
21T3R.B các 
2530.B các 
2540.B các 
2931.B các 
3400.B của
COPY2540.B các 
CXP85224.B các 
EF34M61.B các 
K25MF1.B các 
K25MF1J.B các 
KV_V2110.B các 
KV14T1R.B các 
KV2134M.B các 
KV2134M3.B các 
KV2180.B các 
KV2185MK.B các 
KV21DK1.B các 
KV21GPX.B các 
KV21M1K.B các 
KV21M3K.B các 
KV21X4R.B các 
KV2508MT. B 
KV2511D.B các 
KV2553MT.B các 
KV2585MT.B các 
KV25M1K.B các 
KV25R1R.B các 
KV2767MT.B các 
KVC2509K.B các 
KVE2551K.B các 
KVG21M1.B các 
KVK21MF.B các 
KVM2100.B các 
KVM2140K.B các 
KVM2155K.B các 
KVM2170.B các 
KVM21B1K.B các 
KVM2540K.B sự
KVS2951K.B các 
KVT21MF1.B các 
KVX2971K.B các 
M2170K.B các 
M2181K.B các 
S14M1.B các 
S14M2.B các 
S2100.B các 
S21M1.B các 
S2530.B các 
S2540.B các 
S2931.B các 
S3400.B các 
SO__2530.B các 
SON14M1.B các 
SON14M2.B các 
SONG21M1. B 
SONY21G.B các 
SONY612.B các 
14M1.DAT 
16W.DAT 
2181KR.DAT 
KV21M1K.DAT 
E2951K.E2P 
COPY SONY KV-25R2D.E2P 
KV14T1D.E2P 
KV-25T1D.E2P 
KV-25X5D.E2P 
KV29C5D.E2P 
KVG14M1.E2P 
KVM1400. E2P 
KVM2530K.E2P 
SONY KP41S5 M27C2001 12C1.E2P
SONY KV-25R2D.E2P 
SONY KV-X2171D.E2P 
SONY PC 84 C 840 P 185.E2P 
21M1.HEX 
25R1R.HEX 
KV21M1K.HEX 
KV21M3K.HEX 
KVG21M1.HEX 
KVM2181.K là 
NỘI DUNG 
SONY (CHASSIS AE1C) 
SONY (CHASSIS AE4) 
SONY (CHASSIS be2) 
SONY (CHASSIS BE3D) 
SONY (CHASSIS BE4 a) 
SONY 29C3D 
SONY 29X5 là 
SONY ICF-2001 
SONY KV-1434M3 
SONY KV-14DK1 
SONY KV-14FV1 những 
SONY KV-14LM1K 
SONY KV-14M1 
SONY KV-14m2 
SONY KV- 14R10 
SONY KV-14T1 là 
sản phẩm SONY KV-14V1K 
SONY KV-20S10 
SONY KV-2100 
SONY KV-2115G 
SONY KV-2134M3
SONY KV-2150 
SONY KV-2167MT 
SONY KV-2169MW 
SONY KV-2180 
SONY KV-2181K là 
SONY KV-2185MK 
SONY KV-2190RS 
SONY KV-21C4K 
SONY KV-21DK1 
SONY KV-21FT1 A (CHASSIS F-2), 
SONY KV-21FT1K 
SONY KV-21FT2K 
SONY KV-21FX30K 
SONY KV-21GPX 
SONY KV-21LT1K 
SONY KV-21M1K 
SONY KV-21M3K 
SONY KV-21MZ1 
SONY KV-21RS10C 
SONY KV-21T1K 
SONY KV-21T1 là 
sản phẩm SONY KV-21T3K 
SONY KV-21T3 là 
sản phẩm SONY KV -21T5 những 
SONY KV-21V5K 
SONY KV-21X1 là 
sản phẩm SONY KV-21X4 trong 
sản phẩm SONY KV-21X4 là 
sản phẩm SONY KV-2511D 
SONY KV-2530
SONY KV-2540 
SONY KV-2553 
SONY KV-2553MT 
SONY KV-2566 
SONY KV-2584MT 
SONY KV-2585MT 
SONY KV-25FX30 những 
SONY KV-25FX30K 
SONY KV-25K5K 
SONY KV-25M1K 
SONY KV-25MF1J 
SONY KV-25R1 là 
sản phẩm SONY KV -25R2 những 
SONY KV-25T1 là 
SONY KV-25T2 được 
SONY KV-25x5 là 
SONY KV-2767MT 
SONY KV-28WS3 
SONY KV-29C3D (CHASSIS AE4) 
SONY KV-29C3 đến 
SONY KV-29E1 là 
SONY KV-29FQ75D (CHASSIS AE5 a) 
SONY KV-29FS60 
SONY KV-29FX30 những 
SONY KV-29FX30K 
SONY KV-29FX66 những 
SONY KV-29LS30 trong 
sản phẩm SONY KV-29LS35K 
SONY KV-29MZ1 
SONY KV-29X1D
SONY KV-29X1 là 
sản phẩm SONY KV-29X5K 
SONY KV-29X5 là 
sản phẩm SONY KV-34MN11 
SONY KV-612 
SONY KV-A2911 
SONY KV-A2943 
SONY KV-B2511D 
SONY KV-B2511K 
SONY KV-B2513 trong 
sản phẩm SONY KV-B2923 trong 
sản phẩm SONY KV-C14P1 
SONY KV -C2171K 
SONY KV-C2171K những 
SONY KV-C21P1 
SONY KV-C2509K 
SONY KV-C2971D 
SONY KV-D3431B 
SONY KV-E2551K 
SONY KV-E2951K 
SONY KV-E2953 trong 
sản phẩm SONY KV-EF34M61 
SONY KV-F25MF1 
SONY KV-F25MZ3 
SONY KV-G14M1 
SONY KV-G14P1 
SONY KV-G14P2 
SONY KV-G21B1 
SONY KV-G21C1 
SONY KV-G21M1 
SONY KV-G21M2
SONY KV-G21P1 
SONY KV-G25M1 
SONY KV-G25MF1 
SONY KV-G25P1 
SONY KV-HA14L80 
SONY KV-HA14P52 
SONY KV-HF21P50 
SONY KV-J21MN 
SONY KV-J21P những 
SONY KV-J29MF1 
SONY KV-K21MF1 
SONY KV-K25MF1J 
SONY KV -K29MZ 
SONY KV-L34LF1 
SONY KV-L34MF1 
SONY KV-L34MN1 
SONY KV-LST99 
SONY KV-M1400 
SONY KV-M1420 trong 
sản phẩm SONY KV-M1440K 
SONY KV-M1441D 
SONY KV-M1441K những 
SONY KV-M1620D 
SONY KV-M2100 
SONY KV-M2101K 
SONY KV-M2140 trong 
sản phẩm SONY KV-M2142K 
SONY KV-M2151K những 
SONY KV-M2155K 
SONY KV-M2170K
SONY KV-M2171K 
SONY KV-M2180K 
SONY KV-M2181K những 
SONY KV-M21B1K những 
SONY KV-M2530K 
SONY KV-M2540 
SONY KV-M2540K 
SONY KV-S2171K 
SONY KV-S2911 trong 
sản phẩm SONY KV-S2921B 
SONY KV-S2941B 
SONY KV-S2941D 
SONY KV -S2951K 
SONY KV-S34MH1 
SONY KV-T21MF1 
SONY KV-T25PF8 
SONY KV-V1410K 
SONY KV-V1430 
SONY KV-V2110 
SONY KV-V2120K 
SONY KV-VF21M70 
SONY KV-X2101D 
SONY KV-X2171B 
SONY KV-X2501K 
SONY KV-X2573 để 
SONY KV-X2581K những 
SONY KV-X2931D 
SONY KV-X294 
SONY KV-X2951D 
SONY KV-X2961K
SONY KV-X2971K 
SONY KV-X2991D 
SONY KV-XF25M 
SONY KV-XG29M50 (CHASSIS BG-3S) 
SONY M2170K 
SONY M2181K 
SONY SLV-252E cho 
SONY SLV-426E cho 
SONY SLV-486E cho 
SONY SLV-736E cho 
SONY SLV-777NC 
SONY SLV-E800 
SONY SLV-SE410 
SONY SLV-SE420 
SONY SLV-SE430K 
SONY SLV-SE500 là 
sản phẩm SONY SLV-SE810K 
SONY SLV-X55 trên 
sản phẩm SONY SLV-X717SG 
SONY 
SONY_TV_KD28DX40U_CH_FE2_0 
SONY_TV_KD32DX100U_CH_AE6D_0 
SONY_TV_KD32NS100B_CH_AE6D_0 
SONY_TV_KD32NS100B_CH_AE6D_1 
SONY_TV_KF50SX100_CH_LE3_32K_0 
SONY_TV_KF50SX100_CH_LE3_8K_0 
SONY_TV_KL37W1_CH_AE3_0
SONY_TV_KL37W1_CH_LE1_0 
SONY_TV_KL37W1_CH_LE1_1 
SONY_TV_KL37W1_CH_LE1_2 
SONY_TV_KL37W1_CH_LE1_3 
SONY_TV_KL37W1U_CH_LE1_0 
SONY_TV_KL37W2_CH_LE1_0 
SONY_TV_KL37W2_CH_LE1_1 
SONY_TV_KL37W2U_CH_LE1_0 
SONY_TV_KL50W1_CH_LE1_0 
SONY_TV_KL50W1_CH_LE1_1 
SONY_TV_KL50W1U_CH_LE1_0 
SONY_TV_KL50W2_2_CH_LE1_0 
SONY_TV_KL50W2_CH_LE1_0 
SONY_TV_KL50W2_CH_LE1_1 
SONY_TV_KL50W2U_CH_LE1_0 
SONY_TV_KP41PZ1B_CH_RE2D_32K_0 
SONY_TV_KP41PZ1B_CH_RE2D_8K_0 
SONY_TV_KP41S3_CH_RE1_0 
SONY_TV_KP41S3_CH_RE1_1 
SONY_TV_KP41S3_CH_RE1_2 
SONY_TV_KP41S3_CH_RE1_3 
SONY_TV_KP41S3_CH_RE1_4
SONY_TV_KP41S4_CH_RE2_32K_0 
SONY_TV_KP41S4_CH_RE2_8K_1 
SONY_TV_KP41S4_CH_RE2_8K_2 
SONY_TV_KP41S4_CH_RE2_8K_3 
SONY_TV_KP41S4_CH_RE2_8K_4 
SONY_TV_KP41S4_CH_RE2_8K_5 
SONY_TV_KP46S3_CH_RX1_0 
SONY_TV_KP46S3_CH_RX1_1 
SONY_TV_KP46S4_CH_RX1E_0 
SONY_TV_KP46S4_CH_RX1E_1 
SONY_TV_KP46S4_CH_RX1E_2 
SONY_TV_KP46S4_CH_RX1E_3 
SONY_TV_KP46S4_CH_RX1E_4 
SONY_TV_KP46S4_CH_RX1E_5 
SONY_TV_KP46S4_CH_RX1E_6 
SONY_TV_KP46S4_CH_RX1E_7 
SONY_TV_KP48PS1K_CH_RE3_32KA_0 
SONY_TV_KP48PS1K_CH_RE3_32KB_0 
SONY_TV_KP53S4_CH_RX1E_0 
SONY_TV_KPS4112U_CH_AP1E_0 
SONY_TV_KPS4113_CH_AP1E_0
SONY_TV_KPS4113_CH_AP1E_1 
SONY_TV_KPS4113_CH_AP1E_2 
SONY_TV_KPS4613_CH_AP2_0 
SONY_TV_KPS4613_CH_AP2_1 
SONY_TV_KPS4613_CH_AP2_2 
SONY_TV_KPS4613_CH_AP2_3 
SONY_TV_KPS4613_CH_AP2_4 
SONY_TV_KPS4613_CH_AP2_5 
SONY_TV_KPS46132_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KV14FV1D_CH_BC5_0 
SONY_TV_KV14FV1D_CH_BC5_1 
SONY_TV_KV14FV1E_CH_BC5_0 
SONY_TV_KV14FV1E_CH_BC5_1 
SONY_TV_KV14LM1E_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV14LT1B_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV14LT1E_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV14LT1U_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV14M1A_CH_BE4_0 
SONY_TV_KV14M1D_CH_BE4_0 
SONY_TV_KV14M1D_CH_BE4_1 
SONY_TV_KV14T1A_CH_BE4_0 
SONY_TV_KV14T1D_CH_BE4_0
SONY_TV_KV14T1D_CH_BE4_1 
SONY_TV_KV14T1U_CH_BE4_0 
SONY_TV_KV14V4A_CH_TE1_0 
SONY_TV_KV14V4A_CH_TE1X_0 
SONY_TV_KV14V4D_CH_TE1X_0 
SONY_TV_KV14V4U_CH_TE1_0 
SONY_TV_KV14V5A_CH_BC4_0 
SONY_TV_KV14V5D_CH_BC4_0 
SONY_TV_KV14V5D_CH_BC4_1 
SONY_TV_KV14V5U_CH_BC4_0 
SONY_TV_KV14V6A_CH_BC4_0 
SONY_TV_KV14V6D_CH_BC4_0 
SONY_TV_KV14V6D_CH_BC4_1 
SONY_TV_KV14V6D_CH_BC4_2 
SONY_TV_KV14V6D_CH_BC4_3 
SONY_TV_KV14V6U_CH_BC4_0 
SONY_TV_KV16WS1A_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV16WS1B_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV16WS1D_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV16WS1U_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV16WT1_CH_BE4_0 
SONY_TV_KV16WT1_CH_BE4_1
SONY_TV_KV16WT1_CH_BE4_2 
SONY_TV_KV16WT1A_CH_BE4_0 
SONY_TV_KV16WT1U_CH_BE4_0 
SONY_TV_KV20WS1A_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV20WS1D_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV20WS1E_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV20WS1U_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV21C1D_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV21C4D_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV21C4D_CH_BE5_1 
SONY_TV_KV21FT1B_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV21FT1B_CH_FE2_1 
SONY_TV_KV21FT1E_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV21FV1D_CH_BC5_0 
SONY_TV_KV21FX20D_CH_FE1A_0 
SONY_TV_KV21FX20E_CH_FE1A_0 
SONY_TV_KV21FX30E_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV21LS30E_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV21LT1B_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV21LT1E_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV21M1U_CH_BE4_0 
SONY_TV_KV21M3A_CH_BE4A_0
SONY_TV_KV21M3D_CH_BE4A_0 
SONY_TV_KV21M3U_CH_BE4A_0 
SONY_TV_KV21R1A_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV21R1D_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV21R1D_CH_BE5_1 
SONY_TV_KV21R1E_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV21T1A_CH_BE4A_0 
SONY_TV_KV21T1D_CH_BE4A_0 
SONY_TV_KV21T3A_CH_BE4A_0 
SONY_TV_KV21T3D_CH_BE4A_0 
SONY_TV_KV21T3E_CH_BE4A_0 
SONY_TV_KV21V4A_CH_TE1_0 
SONY_TV_KV21V4A_CH_TE1X_0 
SONY_TV_KV21V4E_CH_TE1X_0 
SONY_TV_KV21V6A_CH_BC4_0 
SONY_TV_KV21V6D_CH_BC4_0 
SONY_TV_KV21V6D_CH_BC4_1 
SONY_TV_KV21V6D_CH_BC4_2 
SONY_TV_KV21V6D_CH_BC4_3 
SONY_TV_KV21V6U_CH_BC4_0 
SONY_TV_KV21X1A_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV21X1D_CH_BE5_0
SONY_TV_KV21X1E_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV21X1U_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV21X4D_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV21X4D_CH_BE5_1 
SONY_TV_KV21X4U_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV21X5E_CH_FE1_STEREO_0 
SONY_TV_KV21X5U_CH_FE1_STEREO_0 
SONY_TV_KV24LS35E_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV24WS1A_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KV24WS1D_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KV24WS1D_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KV24WS1E_CH_BE3B'_0 
SONY_TV_KV24WS2D_CH_BE3D_1 
SONY_TV_KV24WS2U_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV24WX1A_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV24WX1D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV24WX1E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV24WX1U_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25B5E_CH_FE1_STEREO_0 
SONY_TV_KV25C1A_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25C1B_CH_BE3D_0
SONY_TV_KV25C1D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25C1D_CH_BE3D_1 
SONY_TV_KV25C1D_CH_BE3D_2 
SONY_TV_KV25C1E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25C2A_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25C2D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25C2D_CH_BE3D_1 
SONY_TV_KV25C2D_CH_BE3D_2 
SONY_TV_KV25C2E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25C3A_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV25C3D_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV25C3D_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV25C3D_CH_AE4_2 
SONY_TV_KV25C3D_CH_AE4_3 
SONY_TV_KV25C3D_CH_AE4_4 
SONY_TV_KV25C3D_CH_AE4_5 
SONY_TV_KV25C3E_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV25C5E_CH_FE1_STEREO_0 
SONY_TV_KV25E1A_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV25E1D_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV25E1D_CH_AE3_1 
SONY_TV_KV25E1E_CH_AE3_0
SONY_TV_KV25F1A_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25F1D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25F1D_CH_BE3D_1 
SONY_TV_KV25F1D_CH_BE3D_2 
SONY_TV_KV25F1E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25F1U_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25F2A_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25F2E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25F2U_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25F3U_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25FX20E_CH_FE1A_0 
SONY_TV_KV25FX30E_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV25K1A_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV25K1D_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV25K1D_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV25K1E_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV25K1K_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV25K5E_CH_FE1_STEREO_0 
SONY_TV_KV25K5U_CH_FE1_STEREO_0 
SONY_TV_KV25M1D_CH_BE3B'_0 
SONY_TV_KV25M1D_CH_BE3B'_1
SONY_TV_KV25R1A_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV25R1A_CH_BE5_1 
SONY_TV_KV25R1D_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV25R1D_CH_BE5_1 
SONY_TV_KV25R1E_CH_BE5_0 
SONY_TV_KV25R2E_CH_FE1_STEREO_0 
SONY_TV_KV25T1A_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KV25T1D_CH_BE3B'_0 
SONY_TV_KV25T1D_CH_BE3B'_1 
SONY_TV_KV25T1D_CH_BE3B'_2 
SONY_TV_KV25T1D_CH_BE3B'_3 
SONY_TV_KV25T1D_CH_BE3B'_4 
SONY_TV_KV25T1D_CH_BE3B'_5 
SONY_TV_KV25T1K_CH_BE3B'_0 
SONY_TV_KV25T1U_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KV25T2E_CH_FE1_MONO_0 
SONY_TV_KV25X1A_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25X1D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25X1D_CH_BE3D_1 
SONY_TV_KV25X1D_CH_BE3D_2 
SONY_TV_KV25X1D_CH_BE3D_3
SONY_TV_KV25X1E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25X1U_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV25X3A_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV25X3D_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV25X3D_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV25X3E_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV28DS20U_CH_BE3E_DIGITAL_0 
SONY_TV_KV28DS60_CH_GE1A_0 
SONY_TV_KV28DX20U_CH_BE3E_DIGITAL_0 
SONY_TV_KV28FC60_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV28FD1E_CH_GE1_0 
SONY_TV_KV28FD1E_CH_GE1_1 
SONY_TV_KV28FD1E_CH_GE1_2 
SONY_TV_KV28FD1E_CH_GE1_3 
SONY_TV_KV28FQ75A_CH_AE5A_0 
SONY_TV_KV28FQ75D_CH_AE5A_0 
SONY_TV_KV28FQ75E_CH_AE5A_0 
SONY_TV_KV28FX20A_CH_BE3E_0 
SONY_TV_KV28FX20E_CH_BE3E_0 
SONY_TV_KV28FX20U_CH_BE3E_0 
SONY_TV_KV28FX60_CH_AE5_0
SONY_TV_KV28FX60_CH_AE5_1 
SONY_TV_KV28FX60D_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV28FX60D_CH_AE5_1 
SONY_TV_KV28FX60E_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV28FX60U_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV28FX65E_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV28LS35E_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV28LS60E_CH_AE6B_0 
SONY_TV_KV28WF1D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV28WF1D_CH_BE3D_1 
SONY_TV_KV28WF1D_CH_BE3D_2 
SONY_TV_KV28WF1D_CH_BE3D_3 
SONY_TV_KV28WF1E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV28WF1U_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV28WF3D_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV28WF3D_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV28WS1D_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KV28WS1D_CH_BE3C_1 
SONY_TV_KV28WS1E_CH_BE3B'_0 
SONY_TV_KV28WS1U_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KV28WS2D_CH_BE3D_0
SONY_TV_KV28WS2D_CH_BE3D_1 
SONY_TV_KV28WS2D_CH_BE3D_2 
SONY_TV_KV28WS2E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV28WS2U_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV28WS3A_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV28WS3D_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV28WS3D_CH_AE3_1 
SONY_TV_KV28WS3D_CH_AE3_2 
SONY_TV_KV28WS3E_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV28WS3U_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV28WS3U_CH_AE3_1 
SONY_TV_KV28WS4A_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV28WS4D_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV28WS4D_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV28WS4D_CH_AE4_2 
SONY_TV_KV28WS4D_CH_AE4_3 
SONY_TV_KV28WS4D_CH_AE4_4 
SONY_TV_KV28WS4D_CH_AE4_5 
SONY_TV_KV28WS4D_CH_AE4_6 
SONY_TV_KV28WS4E_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV28WX10_CH_AE4_0
SONY_TV_KV28WX10_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV28WX10D_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV28WX1A_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV28WX1D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV28WX1D_CH_BE3D_1 
SONY_TV_KV28WX1D_CH_BE3D_2 
SONY_TV_KV28WX1E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV28WX1U_CH_BE3D_0
SONY_TV_KV28WX2A_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV28WX2D_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV28WX2D_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV28WX2D_CH_AE4_2 
SONY_TV_KV28WX2D_CH_AE4_3 
SONY_TV_KV28WX2D_CH_AE4_4 
SONY_TV_KV28WX2D_CH_AE4_5 
SONY_TV_KV28WX2D_CH_AE4_6 
SONY_TV_KV28WX2D_CH_AE4_7 
SONY_TV_KV28WX2E_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV29C1A_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29C1D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29C1D_CH_BE3D_1 
SONY_TV_KV29C1D_CH_BE3D_2 
SONY_TV_KV29C1D_CH_BE3D_3 
SONY_TV_KV29C1D_CH_BE3D_4 
SONY_TV_KV29C1D_CH_BE3D_5 
SONY_TV_KV29C1D1_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29C1E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29C2A_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29C2D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29C2E_CH_BE3D_0
SONY_TV_KV29C3A_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_10 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_11 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_12 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_13 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_14 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_15 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_2 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_3 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_4 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_5 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_6 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_7 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_8 
SONY_TV_KV29C3D_CH_AE4_9 
SONY_TV_KV29C3E_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV29C3K_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV29C5A_CH_FE1_STEREO_0 
SONY_TV_KV29C5E_CH_FE1_STEREO_0 
SONY_TV_KV29E1A_CH_AE3_0
SONY_TV_KV29E1D_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV29E1D_CH_AE3_1 
SONY_TV_KV29E1D_CH_AE3_2 
SONY_TV_KV29E1D_CH_AE3_3 
SONY_TV_KV29E1D_CH_AE3_4 
SONY_TV_KV29E1E_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV29F1A_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29F1D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29F1D_CH_BE3D_1 
SONY_TV_KV29F1E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29F1U_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29F2A_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29F2D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29F2E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29F3A_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29F3D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29F3E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29F3U_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29FC60_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV29FC60D_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV29FC60E_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV29FQ65E_CH_AE5_0
SONY_TV_KV29FQ75A_CH_AE5A_0 
SONY_TV_KV29FQ75D_CH_AE5A_0 
SONY_TV_KV29FQ75E_CH_AE5A_0 
SONY_TV_KV29FS60_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV29FS60_CH_AE5_1 
SONY_TV_KV29FS60A_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV29FS60D_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV29FS60D_CH_AE5_1 
SONY_TV_KV29FS60E_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV29FX11E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29FX11U_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29FX20A_CH_FE1A_0 
SONY_TV_KV29FX20D_CH_FE1A_0 
SONY_TV_KV29FX20D_CH_FE1A_2 
SONY_TV_KV29FX30E_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV29FX60_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV29FX60_CH_AE5_1 
SONY_TV_KV29FX60_CH_AE5_2 
SONY_TV_KV29FX60A_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV29FX60B_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV29FX60D_CH_AE5_0
SONY_TV_KV29FX60D_CH_AE5_1 
SONY_TV_KV29FX60D_CH_AE5_2 
SONY_TV_KV29FX60D_CH_AE5_3 
SONY_TV_KV29FX64E_CH_AE6B_0 
SONY_TV_KV29FX64E_CH_AE6B_1 
SONY_TV_KV29FX65E_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV29FX65E_CH_AE5_1 
SONY_TV_KV29FX66E_CH_AE6B_0 
SONY_TV_KV29FX66E_CH_AE6B_1 
SONY_TV_KV29FX66E_CH_AE6B_2 
SONY_TV_KV29K1A_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV29K1D_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV29K1D_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV29K1D_CH_AE4_2 
SONY_TV_KV29K1D_CH_AE4_3 
SONY_TV_KV29K1D_CH_AE4_4 
SONY_TV_KV29K1E_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV29K5U_CH_FE1_STEREO_0 
SONY_TV_KV29LS30E_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV29LS35B_CH_FE2_0 
SONY_TV_KV29LS35E_CH_FE2_0
SONY_TV_KV29LS60B_CH_AE6B_0 
SONY_TV_KV29LS60E_CH_AE6B_0 
SONY_TV_KV29LS60E_CH_AE6B_1 
SONY_TV_KV29X1A_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29X1D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29X1D_CH_BE3D_1 
SONY_TV_KV29X1D_CH_BE3D_2 
SONY_TV_KV29X1D_CH_BE3D_3 
SONY_TV_KV29X1D_CH_BE3D_4 
SONY_TV_KV29X1D_CH_BE3D_5 
SONY_TV_KV29X1E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29X1U_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV29X2A_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV29X2B_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV29X2D_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV29X2D_CH_AE3_1 
SONY_TV_KV29X2D_CH_AE3_2 
SONY_TV_KV29X2D_CH_AE3_3 
SONY_TV_KV29X2D_CH_AE3_4 
SONY_TV_KV29X2E_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV29X5A_CH_FE1_STEREO_0
SONY_TV_KV29X5E_CH_FE1_STEREO_0 
SONY_TV_KV32DS60_CH_GE1A_0 
SONY_TV_KV32DX30U_CH_BE3E_DIGITAL_0 
SONY_TV_KV32FC60_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV32FC60_CH_AE5_1 
SONY_TV_KV32FD1E_CH_GE1_0 
SONY_TV_KV32FD1E_CH_GE1_1 
SONY_TV_KV32FD1E_CH_GE1_10 
SONY_TV_KV32FD1E_CH_GE1_2 
SONY_TV_KV32FD1E_CH_GE1_3 
SONY_TV_KV32FD1E_CH_GE1_4 
SONY_TV_KV32FD1E_CH_GE1_5 
SONY_TV_KV32FD1E_CH_GE1_6 
SONY_TV_KV32FD1E_CH_GE1_7 
SONY_TV_KV32FD1E_CH_GE1_8 
SONY_TV_KV32FD1E_CH_GE1_9 
SONY_TV_KV32FQ75A_CH_AE5A_0 
SONY_TV_KV32FQ75B_CH_AE5A_0 
SONY_TV_KV32FQ75D_CH_AE5A_0 
SONY_TV_KV32FQ75E_CH_AE5A_0 
SONY_TV_KV32FQ75U_CH_AE5A_0
SONY_TV_KV32FQ75U_CH_AE5A_1 
SONY_TV_KV32FQ75U_CH_AE5A_2 
SONY_TV_KV32FQ80E_CH_AE6A_0 
SONY_TV_KV32FS60A_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV32FS60B_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV32FS60D_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV32FS60E_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV32FX20A_CH_BE3E_0 
SONY_TV_KV32FX20E_CH_BE3E_0 
SONY_TV_KV32FX20U_CH_BE3E_0 
SONY_TV_KV32FX60_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV32FX60A_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV32FX60D_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV32FX60D_CH_AE5_1 
SONY_TV_KV32FX60E_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV32FX60U_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV32FX65E_CH_AE5_0 
SONY_TV_KV32FX66E_CH_AE6B_0 
SONY_TV_KV32LS60B_CH_AE6B_0 
SONY_TV_KV32LS60E_CH_AE6B_0 
SONY_TV_KV32LS60E_CH_AE6B_1
SONY_TV_KV32WF1_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV32WF1A_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV32WF1D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV32WF1D_CH_BE3D_1 
SONY_TV_KV32WF1D_CH_BE3D_2 
SONY_TV_KV32WF1E_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV32WF3A_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV32WF3D_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV32WF3E_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV32WS2D_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV32WS2U_CH_BE3D_0 
SONY_TV_KV32WS3A_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV32WS3D_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV32WS3D_CH_AE3_1 
SONY_TV_KV32WS3D_CH_AE3_2 
SONY_TV_KV32WS3D_CH_AE3_3 
SONY_TV_KV32WS3D_CH_AE3_4 
SONY_TV_KV32WS3D_CH_AE3_5 
SONY_TV_KV32WS3D_CH_AE3_6 
SONY_TV_KV32WS3D_CH_AE3_7 
SONY_TV_KV32WS3D_CH_AE3_8
SONY_TV_KV32WS3E_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV32WS3U_CH_AE3_0 
SONY_TV_KV32WS3U_CH_AE3_1 
SONY_TV_KV32WS4A_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV32WS4A_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV32WS4D_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV32WS4D_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV32WS4D_CH_AE4_2 
SONY_TV_KV32WS4D_CH_AE4_3 
SONY_TV_KV32WS4D_CH_AE4_4 
SONY_TV_KV32WS4D_CH_AE4_5 
SONY_TV_KV32WS4D_CH_AE4_6 
SONY_TV_KV32WS4D_CH_AE4_7 
SONY_TV_KV32WS4D_CH_AE4_8 
SONY_TV_KV32WS4D_CH_AE4_9 
SONY_TV_KV32WS4E_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV32WS4E_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV32WS4K_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV32WS4K_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV32WS4U_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV32WX2A_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV32WX2B_CH_AE4_0
SONY_TV_KV32WX2B_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV32WX2D_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV32WX2D_CH_AE4_1 
SONY_TV_KV32WX2D_CH_AE4_2 
SONY_TV_KV32WX2E_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV32WX2U_CH_AE4_0 
SONY_TV_KV34FQ75A_CH_AE5A_0 
SONY_TV_KV36FS70_CH_AE5A_0 
SONY_TV_KV36FS70_CH_AE5A_1 
SONY_TV_KV36FS70_CH_AE5A_2 
SONY_TV_KV36FS70U_CH_AE5A_0 
SONY_TV_KV36FS70U_CH_AE5A_1 
SONY_TV_KV36FS70U_CH_AE5A_2 
SONY_TV_KVA2131D_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVA2132U_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVA2531D_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVA2532U_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVA2533E_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVA2541A_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVA2541D_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVA2543E_CH_AE2B_0
SONY_TV_KVA2931A_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVA2933E_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVA2941A_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVA2941D_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVA2941D_CH_AE2B_1 
SONY_TV_KVA2942U_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVA2943E_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVB2511A_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVB2511D_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVB2511D_CH_AE2_1 
SONY_TV_KVB2513E_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVB2521D_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVB2531D_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KVB2911A_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVB2911A_CH_AE2_1 
SONY_TV_KVB2911D_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVB2911D_CH_AE2_1 
SONY_TV_KVB2911D_CH_AE2_2 
SONY_TV_KVB2913E_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVB2921A_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVB2921D_CH_AE2B_0
SONY_TV_KVB2921D_CH_AE2B_1 
SONY_TV_KVB2921D_CH_AE2B_2 
SONY_TV_KVB2931D_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVB2931D_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KVC2171D_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVC2171D_CH_BE3B_1 
SONY_TV_KVC2171D_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KVC2501D_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KVC2501D_CH_BE3C_1 
SONY_TV_KVC2508D_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KVC2508E_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KVC2509D_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KVC2509D_CH_BE3C_1 
SONY_TV_KVC2581A_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVC2581D_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVC2581D_CH_BE3B_1 
SONY_TV_KVC2581D_CH_BE3B_2 
SONY_TV_KVC2583E_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVC2901D_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KVC2901D_CH_BE3C_1 
SONY_TV_KVC2908D_CH_BE3C_0
SONY_TV_KVC2908D_CH_BE3C_1 
SONY_TV_KVC2908E_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KVC2909D_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KVC2909E_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KVC2980B_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVC2981A_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVC2981D_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVC2981D_CH_BE3B_1 
SONY_TV_KVC2981D_CH_BE3B_2 
SONY_TV_KVC2981D_CH_BE3B_3 
SONY_TV_KVC2983E_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVC2991A_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVC2991D_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVE2531A_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVE2531D_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVE2531D_CH_AE2_1 
SONY_TV_KVE2532U_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVE2533E_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVE2541A_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVE2541D_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVE2543E_CH_AE2A_0
SONY_TV_KVE2551A_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVE2551D_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVE2553E_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVE2561A_CH_AE2F_0 
SONY_TV_KVE2561D_CH_AE2F_0 
SONY_TV_KVE2561D_CH_AE2F_1 
SONY_TV_KVE2561D_CH_AE2F_2 
SONY_TV_KVE2563E_CH_AE2F_0 
SONY_TV_KVE2931A_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVE2931D_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVE2941D_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVE2941D_CH_AE2A_1 
SONY_TV_KVE2941D_CH_AE2A_2 
SONY_TV_KVE2942U_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVE2943E_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVE2951D_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVE2961A_CH_AE2F_0 
SONY_TV_KVE2961D_CH_AE2F_0 
SONY_TV_KVE2961D_CH_AE2F_1 
SONY_TV_KVE2961D_CH_AE2F_2 
SONY_TV_KVE2961D_CH_AE2F_3
SONY_TV_KVE2961D_CH_AE2F_4 
SONY_TV_KVE2961D_CH_AE2F_5 
SONY_TV_KVE2961D_CH_AE2F_6 
SONY_TV_KVE2961D_CH_AE2F_7 
SONY_TV_KVE2961D_CH_AE2F_8 
SONY_TV_KVE2963E_CH_AE2F_0 
SONY_TV_KVE3431A_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVE3431D_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVG2515U_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVG2915D_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVG2915U_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVH2521D_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVM1440A_CH_BE4_0 
SONY_TV_KVM1440E_CH_BE4_0 
SONY_TV_KVM1440U_CH_BE4_0 
SONY_TV_KVM1441A_CH_BE4_0 
SONY_TV_KVM1441E_CH_BE4_0 
SONY_TV_KVM1450D_CH_BE4_0 
SONY_TV_KVM1451D_CH_BE4_0 
SONY_TV_KVM2170D_CH_BE4A_0 
SONY_TV_KVM2171A_CH_BE4A_0
SONY_TV_KVM2171D_CH_BE4A_0 
SONY_TV_KVM2171E_CH_BE4A_0 
SONY_TV_KVM2171U_CH_BE4A_0 
SONY_TV_KVM2180D_CH_BE4_0 
SONY_TV_KVM2181D_CH_BE4_0 
SONY_TV_KVM2181D_CH_BE4_1 
SONY_TV_KVM2181E_CH_BE4_0 
SONY_TV_KVM2541A_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVM2541D_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVM2541D_CH_BE3B_1 
SONY_TV_KVM2541E_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVM2541U_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVS2911A_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVS2911D_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVS2911D_CH_AE2_1 
SONY_TV_KVS2911D_CH_AE2_2 
SONY_TV_KVS2913E_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVS2921D_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVS2923E_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVS2941A_CH_AE2F_0 
SONY_TV_KVS2941D_CH_AE2F_0
SONY_TV_KVS2941D_CH_AE2F_1 
SONY_TV_KVS2941D_CH_AE2F_2 
SONY_TV_KVS2941D_CH_AE2F_3 
SONY_TV_KVS2941D_CH_AE2F_4 
SONY_TV_KVS2941D_CH_AE2F_5 
SONY_TV_KVS2943E_CH_AE2F_0 
SONY_TV_KVS2951A_CH_AE3_0 
SONY_TV_KVS2951D_CH_AE3_0 
SONY_TV_KVS2951D_CH_AE3_1 
SONY_TV_KVS2951D_CH_AE3_2 
SONY_TV_KVS2952U_CH_AE3_0 
SONY_TV_KVS2953E_CH_AE3_0 
SONY_TV_KVS3411A_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVS3411D_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVS3411D_CH_AE2_1 
SONY_TV_KVS3411D_CH_AE2A_0 
SONY_TV_KVS3431A_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVS3431K_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVS3433E_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVV1430D_CH_TE1_0 
SONY_TV_KVV1430E_CH_TE1_0
SONY_TV_KVV1430U_CH_TE1_0 
SONY_TV_KVV2110D_CH_TE1_0 
SONY_TV_KVV2110E_CH_TE1_0 
SONY_TV_KVW2812U_CH_AE2F_0 
SONY_TV_KVW2813_CH_AE2F_0 
SONY_TV_KVW2813_CH_AE2F_1 
SONY_TV_KVW2813_CH_AE2F_2 
SONY_TV_KVW2813_CH_AE2F_3 
SONY_TV_KVW3213_CH_AE2F_0 
SONY_TV_KVW3213_CH_AE2F_1 
SONY_TV_KVX2101A_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVX2101D_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVX2101D_CH_BE3B_1 
SONY_TV_KVX2103E_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVX2161D_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVX2161D_CH_AE2_1 
SONY_TV_KVX2163E_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVX2171A_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVX2171A_CH_AE2B_1 
SONY_TV_KVX2171D_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVX2181D_CH_BE3B_0
SONY_TV_KVX2181D_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KVX2182U_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVX2501A_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVX2501D_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVX2501D_CH_BE3B_1 
SONY_TV_KVX2501D_CH_BE3B_2 
SONY_TV_KVX2501D_CH_BE3B_3 
SONY_TV_KVX2503E_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVX2561A_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVX2561D_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVX2561D_CH_AE2_1 
SONY_TV_KVX2562U_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVX2563E_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVX2581A_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVX2581D_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVX2581D_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KVX2582U_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVX2583E_CH_BE3B'_0 
SONY_TV_KVX2901D_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVX2901D_CH_BE3B_1 
SONY_TV_KVX2901D_CH_BE3B_2
SONY_TV_KVX2903E_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVX2963E_CH_AE2_0 
SONY_TV_KVX2971A_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVX2971D_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVX2971K_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVX2972U_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVX2973E_CH_AE2B_0 
SONY_TV_KVX2981D_CH_BE3C_0 
SONY_TV_KVX2982U_CH_BE3B_0 
SONY_TV_KVX2983E_CH_BE3B'_0 
SONY_TV_KVX2991A_CH_AE2F_0 
SONY_TV_KVX2991D_CH_AE2F_0 
SONY_TV_KVX2991D_CH_AE2F_1 
SONY_TV_KVX2991D_CH_AE2F_2 
SONY_TV_KVX2991D_CH_AE2F_3 
SONY_TV_KVX2991D_CH_AE2F_4 
SONY_TV_KVX2991D_CH_AE2F_5 
SONY_TV_KVX2993E_CH_AE2F_0 
SONY_TV_KWHD3215_CH_EH1_0 
CXP85224 
K25MF1 
K25MF1J 
KV_V2110
KV2134M 
KV2134M3 
KV2185MK 
KV21DK1 
KV21GPX 
KV21M3K 
KV2508MT 
KV2585MT 
KV25M1K 
KV25R1 là 
KV2767MT 
KVC2509K 
KVG21M1 
KVK21MF 
KVM2100 
KVM2140K 
KVM2155K 
KVM2170 
KVM21B1K 
KVM2530K 
KVM2540K 
KVT21MF1 
KVX2971K 
SONY612 
SONY KV-14VM1 
SONY KV-2931
SUNNY \ (5)
SUNNY AT14002D.HEX 
SUNNY AT-1460.HEX 
SUNNY AT-2170 CTV.HEX 
SUNNY3 ~ 1.HEX 
SUNNY3 ~ 2.HEX
SUPRA \ (19)
SUPRA ST21B55F 
SUPRA ST21J40 
SUPRA STV1400N 
SUPRA STV1424 
SUPRA STV1429W 
SUPRA STV1439 
SUPRA STV1485 
SUPRA STV2024 
SUPRA STV2066 
SUPRA STV2084DK 
SUPRA STV2085 
SUPRA STV2094 
SUPRA STV2099W 
SUPRA STV2122 
SUPRA STV2128MS 
SUPRA STV2139WMX 
SUPRA STV2191W 
SUPRA STV2620MS 
SUPRA SVT21DK
TELEFUNKEN P \ (40)
DH2564DT.B các 
FP.B các 
ORJ.E2P 
SM2.E2P 
TDA9363PSN13K0137.E2P 
TELK.E2P 
TFK IKC thứ ba AV 110.E2P 
TFK TDA 9350PSN12L0296.E2P 
TFK TDA9350PSN12L0296.E2P 
TLK2.E2P 
TELEFUNKEN (CHASSIS ICC9) 
TELEFUNKEN 517 
TELEFUNKEN 617 
TELEFUNKEN A530PV (ICC5 ) 
TELEFUNKEN A540SV 
TELEFUNKEN CINEVISION 10 
TELEFUNKEN CINEVISION 30L16-9 (IDC-2) 
TELEFUNKEN COLOR GY12TF 
TELEFUNKEN DH2564DT (CHASSIS TX92) 
TELEFUNKEN F15M 
TELEFUNKEN F431 
TELEFUNKEN F536 
TELEFUNKEN FS433 
TELEFUNKEN GY12TF 
TELEFUNKEN M9030G 
TELEFUNKEN M9050G
TELEFUNKEN P354 (TX91) 
TELEFUNKEN PALCOL các A540 
TELEFUNKEN PALCOL F430 (CHASSIS TX92) 
TELEFUNKEN PALCOL là F531C 
TELEFUNKEN PALCOL là MRX25 
TELEFUNKEN PALCOL các S490 
TELEFUNKEN PALCOL các S540C 
TELEFUNKEN PALCOL các S580 
TELEFUNKEN PIP CHASSIS 619 
TELEFUNKEN S540C (ICC9) 
TELEFUNKEN S540DM (ICC10) 
TELEFUNKEN SN28 
DH2564DT 
F431
THOMSON \ (104)
THOMSON14MG10.B các 
THMs 55 MT 41 N ST9291J7B AAH.E2P 
14MG10 
14MH10C.B các 
14MH10C 
21MH10C.B các 
21MH10C 
25DT65H.B các 
25DT65H 
28DH74DT.B các 
28DH74DT 
51MT11X.B các 
51MT11X 
63DF89L.B các 
63DF89L 
THOMSON (ICC17 CHASSIS) 
THOMSON (CHASSIS ICC9) 
THOMSON (CHASSIS ICC94G) 
THOMSON (CHASSIS TX 807C) 
THOMSON (CHASSIS TX91-E) 
THOMSON (CHASSIS TX91-MB) 
THOMSON (CHASSIS TX92) 
THOMSON 10MH79B 
THOMSON 10MK15RP 
THOMSON 14CB130KG 
THOMSON 14MF10C 
THOMSON 14MG10 
THOMSON 14MG10C (CHASSIS TX807-E)
THOMSON 14MG15CL 
THOMSON 14MG15ET 
THOMSON 14MG16KH 
THOMSON 14MH10C 
THOMSON 14MK140G 
THOMSON 14ML10 các 
THOMSON 14MS15CX 
THOMSON 14MS15FT 
THOMSON 14MS15GT (CHASSIS TX807E a) 
THOMSON 1681MXC96L 
THOMSON 20DG10 các 
THOMSON 20DG15ET 
THOMSON 20DG16K các 
THOMSON 20DG17V (TX807C) 
THOMSON 20MF10C 
THOMSON 20MF10 các 
THOMSON 20MG10 các 
THOMSON 20MG15ET (CHASSIS TX807CE a) 
THOMSON 20MG77C 
THOMSON 20MH10C 
THOMSON 21DG13KG 
THOMSON 21DX25 các 
THOMSON 21MF10 các 
THOMSON 21MF15CL 
THOMSON 21MG10 các 
THOMSON 21MG56B 
21MG77C THOMSON
THOMSON 21MG79CL (TX91G) 
THOMSON 21MH10C 
THOMSON 21MH15CL (TX807) 
THOMSON 21MS77CX 
THOMSON 21MS90G 
THOMSON 21MT10 các 
THOMSON 21MT15CL (TX807) 
THOMSON 21MX17 các 
THOMSON 25DG25KG 
THOMSON 25DT65H 
THOMSON 25DT66H 
THOMSON 25MN79DL 
THOMSON 28DH74DT 
THOMSON 28DT60H (CHASSIS TX92F) 
THOMSON 28MS56J 
THOMSON 29DF45ES (CHASSIS ICC20) 
THOMSON 29DH55N 
THOMSON 29DJ42 các 
THOMSON 29DX25KG 
THOMSON 36MT1X 
THOMSON 51MT11X 
THOMSON 55DS48N 
THOMSON 55DS60TX (TX91) 
THOMSON 55MC16TX (TX91) 
THOMSON 55MKI của (CHASSIS TX91) 
THOMSON 55MT16TX
THOMSON 55MT52 
THOMSON 63DE32TX 
THOMSON 63DF89 
THOMSON 70DS68 
THOMSON 72DF68L 
THOMSON 72DR49 
THOMSON 81MC95 (CHASSIS IDC2) 
THOMSON AQUA14G3 
THOMSON DH2564DT 
THOMSON P2100 
THOMSON PROTO90R92C1 (CHASSIS ICC19 100Hz) 
THOMSON V2010C 
THOMSON V2110B 
THOMSON VP4601 (VCR) 
THOMSON VPH6490 
THOMSON VT2020G 
THOMSON VTH22DK (VSR) 
THOMSON VTH244 
THOMSON VTH621 
TM21MS77CX 
THOMSON 21DG17 các 
THOMSON 21MF15ET 
THOMSON 29DU88N một (ICC19)
TOSHIBA (94)
1465XR.B các 
1465X là 
1470XS.B các 
1470XS 
1478XP.B các 
1478XP 
2150X1.B các 
2150X1 
2150XS 
2178X là 
21N3XM.B các 
21N3XM 
2560XHE.B các 
2560XH để 
các 5155 
TOSHIBA 1400RS 
TOSHIBA 1450XS3 
TOSHIBA 1465X là 
TOSHIBA 1470XS 
TOSHIBA 1478XP 
TOSHIBA 1478X là 
Toshiba 14A3 
Toshiba 14CV2 
TOSHIBA 14N1XRP 
TOSHIBA 14N5XM 
TOSHIBA 14R01D 
TOSHIBA 1578XP 
TOSHIBA 15V11F 
TOSHIBA 20N3XM 
TOSHIBA 2100TD 
TOSHIBA 2112DD 
TOSHIBA 2140TS 
TOSHIBA 2150X1 
TOSHIBA 2150X8
TOSHIBA 2150XS 
TOSHIBA 2163DF 
TOSHIBA 2165X là 
TOSHIBA 2173DD 
TOSHIBA 2178X là 
TOSHIBA 21A3M 
TOSHIBA 21A3T được 
TOSHIBA 21CS1 
TOSHIBA 21CSZ2 các 
Toshiba 21CV1 
Toshiba 21CV2 
Toshiba 21CVZ3 
Toshiba 21CVZ5T 
TOSHIBA 21D7XRT 
TOSHIBA 21N3XM 
TOSHIBA 21N3XRT2 
TOSHIBA 2505DB 
TOSHIBA 2512DD 
TOSHIBA 2512DN 
TOSHIBA 2535DD 
TOSHIBA 2560XH để 
TOSHIBA 2562 
TOSHIBA 2573DD 
TOSHIBA 2812DD 
TOSHIBA 2812DDT 
TOSHIBA 2863DD 
TOSHIBA 2870DD 
TOSHIBA 2873DD 
TOSHIBA 2873DF 
TOSHIBA 2893DD
TOSHIBA 29A3MJ 
TOSHIBA 29AZ5T là 
TOSHIBA 38D9UX là 
TOSHIBA 5155 
TOSHIBA CF19E22 
TOSHIBA CF27F30 
TOSHIBA CL-20G22 
TOSHIBA CX-21SM 
TOSHIBA M37222M8 
TOSHIBA MCL437F 
TOSHIBA TLA2050 
TOSHIBA TP48E50 
TOSHIBA V-203CZ 
TOSHIBA V-227g 
TOSHIBA V-312G 
TOSHIBA V-880MS 
TOSHIBA VCP-C10 
TOSHIBA VCP -C8 
TOSHIBA V-E28 
TOSHIBA V-E30
TOSHIBA V-E38 
TOSHIBA V-E70 
TOSHIBA V-K60 
TOSHIBA V-K65 
TOSHIBA V-K71 
TOSHIBA V-K81 
TOSHIBA VTV21FL3 
TOSHIBA V-W15 
V-W15.B các 
V-W15
TRIDENT \ (6)
TMP 47 C 1637 Ni 235.E2P 
TIRIDENT37 [VERTIKALL của Kelley] Hex 
TRIDENT51 A.HEX 
TRIDENT51 B.HEX 
TRIDENT51 C.HEX 
TRIDENT TD-2188HF.HEX
VESTEL \ (83)
555XFL 
SỐ EPROMs 
SDA 5223 
SDA5255 
ST SER ~ S ~ 
số Vestel ?? EPROMs 
Vestel 555XFL 
Vestel 11AK-16.The trong 
Vestel 11AK19-5 (175) .Tại các 
Vestel 11AK28 ACTIVE PIP BGDKSECAM.B các 
VESTEL_2151.B các 
11AK 32B-3 MONO TUNER TOHMSO TXT 9OC.E2P 
11AK08 XL24C04P CTV551VE2 BLACK 3745.E2P 
11AK19SAM.E2P 
11AK32 90C TOHMSO các 24LC 16 054T.E2P 
24C02AB1.E2P 
24C04.E2P 
24C128SAT.E2P 
24LC08 034.E2P 
24LC08055T.E2P 
24LC0811AK19.E2P 
24LC16 PRJK KONVGES ENTEG.E2P 
24LJ16 SR2000.E2P 
326 S DENEME.E2P 
5159 BÁO 24C02.E2P
AK28GX8411100115FHSDA5257 SIEL PIP SAMSUNG.E2P 
V20 (L) 107E5.E2P 
VEST SD 5255 để 021PHL D.E2P 
VEST SD 5255-046 PHL D.E2P 
VEST SDA 5255A047 THMSN.E2P 
VEST SDA 5255A047THM70EKR6321.E2P 
Vestel 19 V 1 55.E2P 
Vestel bLACK 11AK10.E2P 
Vestel RECEVER.E2P 
Vestel SD 5223 A013 THMS.E2P 
VESTSD 5255 để 047PLHP.E2P 
Vestel BLACK.HEX 
Vestel đen [B] TXT-37.HEX 
VESTEL.HEX 
VESTEL37.HEX 
VESTELSUP bLACK 51TXT-S (AK1130). HEX 
AK08 
AK10 
AK-12 
AK19 
AK20 
AK28 
AK30 
AK32 
AK33 
AK36 
AK37 
AK41 
AK45
AK46 
AK49 
AK52 
AK53 
PLASMA TV 
màn hình TFT-LCD 
Vestel 11AK08 
Vestel 11AK10 
Vestel 11AK12 
Vestel 11AK16 
Vestel 11AK17 
Vestel 11AK18 
Vestel 11AK19 
Vestel 11AK20 
Vestel 11AK28 
Vestel 11AK30 
Vestel 11AK32 
Vestel 11AK33 
Vestel 11AK36 
Vestel 11AK37 
Vestel 11AK51 
Vestel 11AK52 
Vestel 11AK55 
Vestel 1451 
Vestel 2151 
Vestel 2151ST 
Vestel 2851 
Vestel 3755T 
Vestel 5111 TXT 
Vestel 7299S 
Vestel CTV5155MTXT 
Vestel CTV5511TXT 
Vestel VR37TF-1445
WALKMAN SONY_WM-GX652 TÀI LIỆU VĂN 
BẢN MỚI 
TV EPROM NUMARALARI.XLS
VESTEL \ 555XFL \ (3)
SD 555 PHILIPS XFL 1.1 TUNER.E2P 
SD 555 VER XFL 1,1.E2P 
SDA555XFLA14SAMSUNG72WATSON.E2P
VESTEL \ NUMBERED EPROMS \ (26)
020.E2P 
021.E2P 
023.E2P 
024.E2P 
034.E2P 
054.E2P 
055.E2P 
324T.E2P 
325.E2P 
326T.E2P 
327.E2P 
327T.E2P 
44444444.E2P 
456.E2P 
456S.E2P 
456T.E2P 
55T. E2P 
632RXXXX.E2P 
632TXXX.E2P 
633T.E2P 
634T.E2P 
643T.E2P 
649T.E2P 
706T.E2P 
9366.E2P 
DENEME.E2P
VESTEL \ SDA 5223 \ (2)
SDA5223-A004THOMSON.E2P 
VESTEL SDA 5223 A013 THMS.E2P
VESTEL \ SDA5255 \ (6)
SDA 5255 456T.E2P A047 
VEST SDA 5255 để 021PHL D.E2P 
VEST 5255 để SDR 046 PHL D.E2P 
VEST SDA 5255A047 THMSN.E2P 
VEST SDA 5255A047THM70EKR6321.E2P 
VESTSD 5255 để 047PLHP.E2P
VESTEL \ ST SER ~ S ~ \ (7)
ST92195B1B1ESM 1.E2P 
ST92195B1B1ESM2.E2P 
ST92195B1BESMVES205.E2P 
ST92195B1BESMVES20S.E2P 
ST92195CB1OBA.E2P 
ST92T195D7B1.E2P 
ST95185BJ2B1PAP.E2P
VESTEL \ VESTEL SỐ EPROMS \ (2
020.E2P 
021.E2P 
023.E2P 
024.E2P 
034.E2P 
054.E2P 
055.E2P 
324T.E2P 
325.E2P 
326T.E2P 
327.E2P 
327T.E2P 
44444444.E2P 
456.E2P 
456S.E2P 
456T.E2P 
55T. E2P 
632RXXXX.E2P 
632TXXX.E2P 
633T.E2P 
634T.E2P 
643T.E2P 
649T.E2P 
706T.E2P 
9366.E2P 
DENEME.E2P
VESTEL \ VESTEL 555XFL \ (3)
SD 555 PHILIPS XFL 1.1 TUNER.E2P 
SD 555 VER XFL 1,1.E2P 
SDA555XFLA14SAMSUNG72WATSON.E2P
WATSON \ (11)
WATSON FA3629 (11AK20S) 
WATSON FA3630 (11AK20S A) 
WATSON FA3705 
WATSON FA5119 (11AK19-E3) 
WATSON FA5129 
WATSON FA5330 (11AK-19P3) 
WATSON FA5472 
WATSON FA6329 
WATSON FA7020 
WATSON FA7039 (11AK-19E3) 
WATSON FA7040 (11AK-19E3)
YUMATU \ (5)
LC 863332A.E2P 
YUMATU YT3500.HEX 
YUMATU YT3500.HEX 
YUMATU -YT3500.HEX 
YUMATU YT-402.HEX
Tập tin dịch vụ kỹ thuật truyền hình: Đối với dịch vụ kỹ thuật truyền hình
Tải Link List (định dạng TXT) link-97.zip mật khẩu-pass: Tôi 320volt.co

Post a Comment

[disqus] [facebook] [blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Hỗ trợ trực tuyến