HOẠT ĐỘNG CỦA THYRISTORS VỚI UJT VÀ TRIAC

HOẠT ĐỘNG CỦA THYRISTORS VỚI UJT VÀ TRIAC


Thông tin chi tiết và ví dụ về Thyristors 'Ujt và Triac La Launches
Thyristor: Các loại khí là các chất bán dẫn thay thế cho các bộ chỉnh lưu thyratron và thủy ngân. Năm 1957, khi nó được xây dựng lần đầu tiên, cường độ dòng điện được cải thiện rất nhiều và 600 amperes 1800 volt thyristors đã được chế tạo. Thyristors có một loạt các ứng dụng trong điện và điện tử. Ví dụ, bộ điều chỉnh chỉnh lưu, tiếp điểm điện tử, rơ le thời gian, thiết lập tốc độ của động cơ DC và AC, và thay đổi hướng quay.
Các thyristor đã hình thành bốn lớp chất bán dẫn làm bằng silicon loại "P" và "N" liên tiếp. Lớp "P" ngoài cùng của bốn lớp này đóng vai trò như một cực âm và lớp "N" khác đóng vai trò như một cực âm. Dòng điện qua các cực này được điều khiển bởi thiết bị đầu cuối thứ ba gọi là điện cực điều khiển (cổng, cổng). Hình 1 cho thấy biểu tượng thyristor, hình 2 cho thấy cấu trúc, và hình 3 cho thấy tương đương tương đương với ba điốt.
thyristor-anode-cathode-song song
Như hình 1, một trong các điểm nối PN trong thyristor được phân cực theo hướng ngược lại, bất kể các cực điện áp được áp dụng giữa cực dương và cực âm. Trong trường hợp này, thyristor luôn được cách ly ở điện áp hoạt động bình thường trừ khi điện áp đánh lửa thích hợp được áp dụng cho mạch cổng. Nếu điện áp thyristor được áp dụng như dương cực dương, cực âm là hình dạng âm: ở 1c. Điốt 1 và 3 ở hướng về phía trước và diode 2 theo hướng ngược lại. Theo đó, điốt 1 và 3 là dẫn điện và diode 2 được cách điện.
Nếu cực được thay đổi, tức là cực dương là âm, và cực dương là cực dương, các điốt 1 và 3 được biến thành trạng thái dẫn điện 3. Chữ "G" phải dương cho thyristor dẫn điện. Trong Hình 2, người ta thấy rằng hai bóng bán dẫn được kết nối song song với nhau.
từ phải sang tiêu cực hiện nay là tích cực anode-cathode-thyristor-thiết bị đầu cuối
Nguồn dòng dương được kết nối với cực dương đầu vào dương và đầu vào âm đầu vào cực âm. Nếu một dấu hiệu được áp dụng giữa cathode và cổng với một "G" dương, một dòng I1 nhỏ chảy qua "B" đến "E". Do dòng cơ bản này, I2 hiện tại chảy qua bộ thu của bóng bán dẫn T1. Dòng điện này chảy vào trạng thái dẫn T2 từ khi T2 trở thành dòng cơ bản của transistor.
T2 nạp lại dòng điện I3 của transistor để cung cấp dòng cơ bản của transistor T1. Do đó, sự truyền dẫn thyristor là do cả hai bóng bán dẫn. Nếu dấu hiệu tích cực áp dụng cho "G" được loại bỏ, các bóng bán dẫn, tức là thyristor, sẽ không trở thành chất cách điện. Bởi vì bóng bán dẫn cung cấp dòng điện cơ bản của bóng bán dẫn khác, cả hai bóng bán dẫn vẫn còn trong dẫn điện. Do đó một dòng anode lớn được điều khiển bởi một cổng rất nhỏ (vài milimet). Đặc điểm này của thyristor giống hệt như thayratron. Nếu chỉ áp dụng điện áp tín hiệu thyratrona, dòng tín hiệu bộ ba được áp dụng.
Khi thyristor được cách điện, một dòng rò rỉ nhỏ chảy qua mạch điện. Nếu điện áp phẳng áp dụng cho thyristor được tăng dần, thì bộ truyền thyristor sẽ truyền với giá trị nhất định (VBO). Nói chung, thyristor được vận hành thấp hơn nhiều so với điện áp này. Trong trường hợp này, sự truyền dẫn thyristor hiện tại của cổng nhỏ xảy ra. Để cho thyristor duy trì sự dẫn điện, dòng điện chạy qua nó không được giảm xuống dưới giá trị IH. Nếu dòng điện thyristor thấp hơn giá trị IH, thyristor sẽ bị cắt. Nếu điện áp được áp dụng cho tranzito bị thay đổi, tức là, nếu thyristor được kết nối với cực dương nguồn hiện tại cực dương của thiết bị đầu cuối âm, thì thyristor được phân cực ngược. Khi điện áp đảo ngược bằng không, không có dòng điện nào. Nếu điện áp bắt đầu tăng, dòng rò sẽ chảy qua thyristor. Khi tăng điện áp đạt giá trị VRMS, dòng điện đột ngột tăng lên.
Điều này được gọi là điện áp ngược thyristor. Bộ phim kinh dị hồi hộp của bộ phim kinh dị sẽ không bao giờ vượt lên trên nó. Thyristor là 1V trên thời gian dẫn trong polysilicon phẳng. nó trở thành một giọt điện áp. Sự căng thẳng này là rất nhỏ so với đèn thayraton trên cùng một tài sản. Nếu điện áp anốt đảo ngược được áp dụng cho thyristor trong dòng điện, thì thyristor được cắt trong 10 micro giây. Giá trị này rất nhỏ so với thayratonunkine. Vì lý do này, các thyristor cũng được sử dụng ở tần số cao hơn.
Nếu dòng điện "G" bị ngắt sau khi một thyristor phân cực thẳng kết nối với mạch điện trực tiếp đã trôi qua, thì độ dẫn điện thyristor vẫn tiếp tục. Để làm gián đoạn quá trình truyền của thyristor, cần phải giảm dòng điện chạy dưới dòng IH, tức là làm gián đoạn mạch anôt.
Hoạt động của thyristors với mạch DC : Kết nối trong hình 3b. Trường hợp U1 là điện áp tải dòng điện trực tiếp, U2 là nguồn dòng trực tiếp, điện áp cửa là R, điện trở đặt. Thyristor được cách điện khi cực của cực phân cực bằng không trong khi điện áp cổng bằng 0 do điện trở R. Nếu điện áp "R" là 1 volt và dòng điện là 20 milliamps, thyristor sẽ đi qua nếu chúng ta tắt điện trở từ từ. Nếu điện áp cửa giảm xuống 0, thyristor tiếp tục tiến hành.
Một thyristor kết nối với nguồn dòng trực tiếp sau đó có thể đi qua trạng thái cách điện theo các cách sau.
thyristor-sê-ri-key-stop
a. Dừng với công tắc nối tiếp: Như trong hình 3a, công tắc "S" mở ra và điện áp áp dụng cho mạch bị ngắt. Trong trường hợp này, điện áp ở đầu thyristor bằng không. Nếu công tắc "S" bị tắt, thyristor sẽ xuất hiện ở trạng thái cách điện. Điện áp điều khiển cho đầu cuối "G" phải được áp dụng để chuyển trở về trạng thái dẫn điện.
b. Dừng với công tắc song song: Hình: Trong 4a, một công tắc với thyristor song song trong mạch được sử dụng để dừng hoạt động. Khi phím được nhấn trong khi thyristor đang truyền, toàn bộ dòng điện được truyền qua công tắc. Dòng điện và điện áp trên thyristor trở thành zero. Vì không có điện áp trong thyristor, thyristor đi vào trạng thái cách điện. Cần giữ chìa khóa ít nhất 100 micro giây để thyristor trở nên cách nhiệt.
EOL là-một-loop-by-play để
b. Hoạt động với mạch thay đổi pha: Kết nối trong hình 6 được thực hiện cho điều này. Trong hình: 5, không có mạch thay đổi pha, vì vậy anode và cổng ở cùng một pha. Cực dương dương trong khi cánh cửa dương. Tiêu cực ở cửa khi cực dương âm. Trong trường hợp này rất khó cắt đứt một số giai đoạn xen kẽ. Bằng cách tăng giá trị điện trở một chút, có thể đạt được sự kích hoạt chậm trễ của thyristor. Tuy nhiên, việc cắt giảm giai đoạn ở đây rất hạn chế. Do đó, nó được vận hành bởi mạch thay đổi pha vì nó ở trong các đèn thyratron để nhận ra pha ngắt ở các góc khác nhau và mong muốn.
mạch lệch pha được kết nối với thiết bị đầu cuối cửa là tích cực mặc dù anode điện áp của cổng thyristor là tiêu cực, và không trạng thái cách điện. Ngay khi cổng dương, thyristor tiến hành và độ dẫn tiếp tục cho đến khi kết thúc luân phiên.
Bằng cách cắt xen kẽ, giá trị trung bình của điện áp được giảm xuống để các thyristor được sử dụng để giảm dần hoặc tăng điện áp. Thyristors, đài phát thanh, truyền hình và như vậy. Nó cũng được sử dụng trong các mạch công nghiệp như bộ chỉnh lưu với contactor điện tử, bộ điều chỉnh pha trong dòng xoay chiều và vân vân.
điện tử-contactor điều chỉnh-chỉnh lưu và xoay chiều Me-fazayar
c. Tekbileşiml các bóng bán dẫn UJT (unijonctıo của): Thyristor thường được sử dụng cho một thành phần, các transistor bắn với một xung ngắn. UJT một trong những "P" loại một "N" loại bao gồm hai bán dẫn có một tinh thể. Đó là lý do tại sao nó được gọi là hai căn cứ. Ở hai đầu của thanh tinh thể bán dẫn làm bằng silicon loại "N", hai dây dẫn kết nối được tách ra. Đây là những cơ sở B1 đầu tiên và B2 cơ sở thứ hai. Gần giữa thanh tinh thể loại "N", một chất bán dẫn loại "p" được kết hợp.
Kiểu phát bán dẫn loại "P" (emitter) được gọi là "E". Khi điện áp VBB được áp dụng cho các đầu nối E1 và E2 như thể hiện trong sơ đồ nguyên tắc trong Hình 2-57, dòng điện của "N" chảy quá nhiều. Do hiện tại, điện áp "VE" xuất hiện giữa "E" và B1. Nếu điện áp bên ngoài được áp dụng giữa "E" và "B1" với "E" là dương B1, thì sẽ không có sự kiện điện bên trong UJT là "VE" vẫn còn nhỏ. Nếu điện áp áp dụng bên ngoài tăng lên trên điện áp "VE", nó được phân cực theo hướng từ "E" sang "B1". Trong cực bên phải, điện trở giữa "E" và "B1" là rất nhỏ. Một dòng điện lớn chảy qua "E" đến "B".
Một mạch để kích hoạt một thyristor với UJT được mô tả ở trên được thể hiện trong hình 7. Khi công tắc "S" được tắt trong mạch này, điện áp 20 volt được áp dụng cho tụ điện "C1" với chiết áp "R3". "C1" phát triển tất cả các cách để sự căng thẳng ở hai đầu.
Khi giá trị điện áp này tăng lên trên điện áp giữa bộ phát của bộ phát UJT và đế đầu tiên "B1", thì điện trở giữa "E" và "B1" co lại thành tụ "C1" E "B1" ngay lập tức. Dòng xả này làm giảm điện áp ngắn hạn thông qua điện trở "B1". Vì điện áp này được kết nối với cổng đầu cuối, thyristor đang tiến hành.
Với UJT, điều mong muốn là mạch điều khiển kích hoạt và mạch thyristor được đồng bộ hóa. Đối với điều này, điện áp AC được hạ xuống bằng một máy biến áp và sau đó được điều chỉnh bằng các điốt. Điện áp này, được chỉnh lưu, được cắt bởi diode catốt với các đỉnh của các đường cong hình sin. Điện áp này sau đó được áp dụng cho các mạch "R3" và "C1", và sau đó đến UJT.
Sự căng thẳng này từ UJT được đưa đến đầu cửa của thyristor bằng cách đi ra dưới dạng một xung như được giải thích trước đây. Và kích hoạt được kích hoạt. Kết quả là, không cần thiết phải truyền dòng điện qua cửa trong quá trình truyền thyristor, sao cho hệ thống sưởi của cửa được ngăn chặn theo cách này. Việc đánh lửa trễ được thực hiện bằng cách tạo ra sự khác biệt pha với bộ điện trở thành "R3".
Các sửa chữa và điện áp-to-đỉnh cao của diode sin-cong-zener

Post a Comment

[disqus] [facebook] [blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Hỗ trợ trực tuyến