Skip to content
Home » SƠ ĐỒ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SƠ ĐỒ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

SƠ ĐỒ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SƠ ĐỒ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

SƠ ĐỒ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SƠ ĐỒ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Điện thoại di động sửa chữa là một nguồn lực tốt cho những người xử lý. Phổ biến nokia, samsung, lg, v.v … Có rất nhiều thương hiệu điện thoại di động đề án như hướng dẫn sử dụng dịch vụ, cũng như minh họa sửa chữa điện thoại di động ghi chú
Sửa chữa điện thoại di động Đó là công việc khó khăn, tôi hy vọng những chương trình này hoạt động. Anh trai của Tariq đã gửi lưu trữ cho tôi
Sơ đồ mạch ARCHIVE-1
Sơ đồ điện thoại di động của LG
LG A7150 Schematics, LG B1200 Schematics, LG B1300 Schematics, LG B2000 Schematics 
của LG C1100 Schematics, LG C2100 Schematics, LG C3320 Schematics, LG C3400 Schematics 
LG F1200 Schematics, LG F2200 Schematics, LG F2410 Schematics, LG F7100 Schematics 
LG G1500 Schematics, LG sơ đồ G1600, G3100 sơ đồ LG, LG G5200 sơ đồ 
G5220C LG, G5300 sơ đồ, sơ đồ G5400, G7030, G7070, G8000, L1100, M4410, T5100, U8110, U8120, W3000
Lược đồ điện thoại di động của MOTOROLA
Motorola C115 C116 Schematics, Motorola C118 Schematics Motorola C139 Schematics, Motorola C330 Schematics & PCB, Motorola C370 C450 Schematics Motorola C380 Schematics Motorola C975 C980 Schematics Motorola C550 Schematics Motorola E680 Schematics, Motorola E770V Schematics, Motorola E1000 Schematics, T192 sơ đồ
sơ đồ U6, sơ đồ V171, sơ đồ V175, sơ đồ V220, Vxxx Triplets sơ đồ, sơ đồ v70 & PCB, L7 sơ đồ SLV A2 C L3 1 [1, sơ đồ V3, sơ đồ V547 V551 V555 V635, sơ đồ V3i A2 C L3 8.489.776, V980 sơ đồ , V80 Schematics
Sơ đồ điện thoại di động của PANASONICS
Panasonic X500 SM, Panasonic X700 SM, X300, Panasonic X60 SM, Panasonic X60 SM, Panasonic X60 SM,

NOKIA SƠ ĐỒ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Nokia 1100-2300 
Nokia 1110 1600 Schematics V1 0 
Nokia 1610 1611 Schematics 
Nokia 2100 
Nokia 2600 
Nokia 2650 
Nokia 3100 
Nokia 3200 
Nokia 3210 
Nokia 3220 
Nokia 3300 
Nokia 3310 
Nokia 3510 
Nokia 3600 Schematics 
Nokia 3650 
Nokia 5100 
Nokia 5140 sơ đồ 
Nokia 5140i Schematics 
Nokia 6020 Schematics 
sơ đồ Nokia 6021 
Nokia 6030 sơ đồ V2 0 
Nokia 6060 V1 0 sơ đồ 
Nokia 6100 
Nokia 6101 
Nokia 6111 sơ đồ v1.0 
6200, 6210, 6220, 6230 6280, 6310, 6600 6610-7210, 6630
6260 sơ đồ 
6270 sơ đồ V1 0

6670 7610 Schematics 3 0 
6680 sơ đồ 
6800 Schematics 
6820 Schematics 
Nokia 7200 Schematics 
Nokia 7250 
Nokia 7260 Schematics 
Nokia 7270 sơ đồ 
Nokia 7280 Schematics 
7360 RM-127 schematics V1 0 
7370 RM-70 sơ đồ V1 0 
7380 RM-111 schematics v1 1 .0 
7650 
7710 RM-12 sơ đồ 2 0 
8310 
Nokia 8800 RM-13 schematics 
Nokia 9300 RAE-6 sơ đồ 2 0-Jan05-13 
9500 schematics 
Nokia D541 
Nokia E60 RM-49 sơ đồ V1 
sơ đồ E61 (1 2)
E70 rm-10 sơ đồ v1 0 
Nokia N70 RM-84 sơ đồ 1 0
Nokia N72 RM180 sơ đồ 
Nokia N70 
RM79 sơ đồ RM79 sơ đồ N93 sơ đồ
Nokia N90 sơ đồ 
N91 RM43 sơ đồ 
N93 RM55 sơ đồ

CÁC SƠ ĐỒ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SAMSUNG

Samsung SGH-X480 Schematics Rev2 4 
SGH-X450 Schematics v3 0 
Samsung X600 Schematics M07 
SGH-E720 Schematics REV1 3 1 
Samsung E330 Schematics REV1 4 
Schematics E620 + PCB 
Samsung Z320 là Schematics REV11 1215 
E400 Schematics rev10 
Samsung E700 Schematic Diagram 
Samsung N500 Circuit Diagram 
D720 SVC tay 
D730 SVC tay 
Samsung C210 Schematics REV1 8 
E300 Schematics REV1 2 
E340 Schematics REV 1 1 
Samsung E530 Schematics 050 310 rev09b 
Samsung E860V SVC tay 
X620 Schematics 
Samsung P510 Circuit Diagram 
N400 chế độ Manual 
SCH-X700 Schematics 
X700 051 107 Rev1.1 Schematics
Schematic Diagram cho D100 (A) 
Samsung SGH-D410 Schematics MP17 
Samsung P730 Schematics REV1 4 (1) 
Samsung P730 Schematics REV1 4 
Samsung S300 Schematics 
Samsung S500 Schematics Rev3.7 
Samsung SGH-C100 Schematic (1) 
Samsung SGH-C100 Schematic 
SGH- sơ đồ REV08 E600 
Samsung D520 sơ đồ 
Samsung D840 sơ đồ 
C130 sơ đồ (1) 
Samsung C130 sơ đồ 
Samsung schematics E500 
E760 0 schematics REV2 
Z540 sơ đồ 
SGH-E610 sơ đồ REV1 7 
E780 sơ đồ 
E910 sơ đồ REV2 9 1005 
I320 sơ đồ 
P300 REV1 8 schematics 
P900 sơ đồ
Sơ đồ Samsung P910 
Samsung P920 v0.7 sơ đồ 
S342 là sơ đồ Samsung SGH-X100 sơ đồ REV30 Samsung SGH-X120 Rev.1 2 sơ đồ
Sơ đồ Samsung X150 
X160 sơ đồ 
SGH-E630 sơ đồ Rev2.6 
X300 Rev20 sơ đồ 
X670 sơ đồ 
Samsung X810 REV15 Schematics 
Z 105 sơ đồ 
Samsung Z140 sơ đồ 
Samsung Z300 M05 sơ đồ 050 720 
Z310 M01 sơ đồ 
Z400 sơ đồ 
279 schematics E900 
SGH-E710 sơ đồ REV1.3 
SGH-E800 sơ đồ REV35 
SGH-S200 Schematics 
SGH-T100 Schematics 
SGH-T400 Schematics 3v2 
SGH-T500 Schematics REV2.8 SGH-X140 Schematics SGH-X460 Schematics 1 1011 REV1 SGH-Z107 Schematics M03 A800 Schematics SGH-C210 SVC tay A300 Hướng dẫn sử dụng

Sơ đồ A400 
A500 tay, 
SGH-C200 sơ đồ Rev2 4 
tay C110 
tay C230 
E100 sơ đồ 
E310 sơ đồ 
Samsung E300 tay 
Samsung E310 tay 
Samsung E335 Hướng dẫn sử dụng (1) 
Samsung E335 tay 
E340 tay 07 223 
Hướng dẫn sử dụng E530 
tay E715 
Manual 20SVC E810 (GH68-05709 A) – 
Hướng dẫn sử dụng E820-TỔNG 
tay S300 
D500 Schematics v 3 2 E770 Manual (GH68-08082 a) C120 Schematics REV09 1 D600 Schematics 3v1 (sheet) E350 Schematics D600 Schematics 3v1 (sheet) D800 Schematics REV1 3 Samsung E320 Schematics E880 Schematic chính rev 1 4
SGH-E850 Schematics REV1 2 
E730 Schematics Rev20

85 Schematics Rev0 I300 
I700 Hướng dẫn sử dụng SVC (GH68-05736 A) -1 
I700 Hướng dẫn sử dụng SVC (GH68-05736 A) -1 
S341 của Schematics rev0.8 
S342 Manual SVC (GH68-06291 A) 
X200 Schematics thức REV1 0 1 
X610 Manual SVC 1 
X660 Schematics Rev0 0809 5 
X640 SVC Manual 1 
ZV30 GH68-08450 Manual SGH-to-Zvi
E360 Schematics Rev20 051.201

Màn hình LCD SAMSUNG
A200, A400, S300, S500 LCD, T100 LCD

SIEMENS SƠ ĐỒ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Sơ đồ A65 
A70 sơ đồ 
A35, A36, A40 sơ đồ 
A50 sơ đồ 
A55 sơ đồ 
A75 sơ đồ 
AX75 sơ đồ 
C25 sơ đồ 
C30 L37 sơ đồ 
C35 S35 M35 sơ đồ 
C55 sơ đồ 
C60 sơ đồ 
C65 sơ đồ V8 
C75 sơ đồ R1.0 
CF62 sơ đồ 
CX65 sơ đồ 
CX75 sơ đồ R1.0 
M55 sơ đồ 
M65 sơ đồ 
sơ đồ CF100 
CX70 sơ đồ 
M75 sơ đồ 
MC60 sơ đồ 
S45 ME45 CPU & PCB 
S55 schematics 
S65 schematics 
S75 Schematic 
SK65 sơ đồ 
C60 sơ đồ
PCB Schematics SL45 CPU + flash + + SX45E Schematics
Sơ đồ SL55 Sơ đồ 
SL65 Sơ đồ 
SL75 Sơ đồ 
SX1

BẢN PHÁC THẢO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SONY ERICSSON

Sơ đồ W550 PCB 163 + 
182 A3618 sơ đồ 
183 sơ đồ T610 
208 T100 sơ đồ 
251 K700 Component đặt 
A2618 
R250 
R310 
R320 
R380 
R600 
P900 Service Manual 
T10 T18 
T20 
T28 
T39 
T65 
T66

ARCHIVE-2 DANH SÁCH LƯỢC ĐỒ NOKIA MỚI

danh sách
Nokia 1112 1112 2626 sơ đồ 
Nokia 5610 RM-242 sơ đồ v1 0 
Nokia 6301 2660 2760 
7900 5610 Xpress Nokia 
E51 N73 Nokia 
Nokia N95 8GB 
sơ đồ E71 Nokia 
Nokia service manual 2626 2630 
Nokia service manual 3110c 
Nokia service manual 3500 E61i 
Nokia service manual 5800 
Dịch vụ Nokia HƯỚNG DẪN 6120 3109c 
Nokia Service thủ công 6210n 6235 
Nokia service manual 6500 CS 
Nokia service manual 7500 E61i 
Nokia service manual 7600 
Nokia service manual N81 8G 8800 FLC 
Nokia 2310 RM-189 sơ đồ 
Nokia 2626 Rm-291 sơ đồ 
Nokia 2630 scheduler tôi 
3110c Nokia
Nokia 3500 classic RM-272 RM-273 sơ đồ 
Nokia 3600s RM352 sơ đồ v1 0 
Nokia 5200 5300 sơ đồ 
Nokia 5220 Xpress Music RM410 RM411 sơ đồ v1 0 
Nokia 5310 RM-303 sơ đồ 
Nokia 5500 
Nokia 5500 RM-86 RM-87 sơ đồ V1 0 
Nokia 5800 Xpress Music RM-356 RM-428 SM L1 & L2 v1 0 
Nokia 5800XM RM-356 RM-428 sơ đồ v1 0 
Nokia 6125 RM-178 sơ đồ V1 0 
Nokia 6136 RM-199 sơ đồ 
Nokia 6151 RM200 sơ đồ 
Nokia 6230 RH-12 sơ đồ V3 0- Oct08-082854 
Nokia 6230i sơ đồ ZModem 
Nokia 6300 RM-217 RM-222 sơ đồ 
Nokia 6300 sơ đồ 
Nokia 6310 sơ đồ ZModem 
Nokia 6600 fold RM-325 sơ đồ v1 0
Nokia 6600s RM-414 sơ đồ v1 0 
Nokia 7310 Supernova RM-379 sơ đồ v1 0 
Nokia 7370 sơ đồ ZModem 
Nokia 8800 sơ đồ ZModem 
Nokia 9300i sơ đồ 
Nokia E50 sơ đồ 
Nokia E61 Các 
Nokia E62 
Nokia E65 Scheatics 
Nokia N76 
Nokia N78 RM-235 sơ đồ v1 
Nokia N79 RM348 sơ đồ v1 0 
Nokia N80 RM92 sơ đồ 
Nokia N800 sơ đồ 
Nokia N81 RM-223 sơ đồ 
Nokia N90 sơ đồ ZModem 
Nokia N91 RM43 sơ đồ 
Nokia N92 sơ đồ v3 
Nokia N95 
Nokia 1112 1112 của sơ đồ 
Nokia 2626 Rm-291 sơ đồ 
Nokia 5610 RM-242 sơ đồ v1 0 
Nokia 5610 XPress
Nokia 2660 2760 
Nokia 6301 
Nokia 5610 Xpress 
Nokia 7900 
Nokia E51 
Nokia N73 
Nokia N95 8GB RM-320 RM-321 sơ đồ 
Nokia N95 pinout 
Nokia E71 RM346 357.407 đồ L3 & 4 v1.0 
Nokia 2626 RM-291 sơ đồ 
Nokia 2630 sema 
Nokia 3110c 
rảnh tay nhỏ gọn -3 
Nokia 3500classic RM-272 hoặc RM-273 sơ đồ 
Nokia E61 là 
Nokia 5800 Xpress Music RM-356 RM-428 SM L1 & L2 v1 0 
Nokia 5800XM RM-356 RM-428 sơ đồ v1 0 
Nokia 3109c RM-274 sơ đồ v1 0 
RM 6120c Nokia 243 sơ đồ v2 0 
Nokia 6210 navigator sơ đồ v1 0 RM-367 
Nokia 6235 sơ đồ 
Nokia 6500 classic
Nokia 6500 slide 
Nokia 7500 RM-249 RM250 sơ đồ v1 0 
Nokia E61i 
Nokia 7600 sơ đồ 
Nokia-nmm3 08-bầu trời 
Nokia 8800 bầu trời Flic 
Nokia N81 RM-223 sơ đồ

ARCHIVE-3 DANH SÁCH LƯỢC ĐỒ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NOKIA MỚI

nokia-3250-RM-38-dịch vụ-schema 
nokia-N76-RM-135, FN-149-dịch vụ-schema 
nokia-N77-rm-194-dịch vụ-schema 
nokia-7380-RM-111–schema dịch vụ 
nokia- 6820-RM-69-schema 
nokia-7200-rh-23-schema 
nokia-1200-rh-99, rh-100-dịch vụ kế hoạch 
nokia-7900-RM-264-schema 
nokia-E61i-rm-227-schema 
nokia- 6121-RM-308-rm-309-dịch vụ thủ công-1,2 
320volt.com.txt 
nokia-N93-RM-55, RM-153-service manual-1,2 
nokia-5610-RM-242, -rm -279, -rm-358, -rm-359-dịch vụ thủ công-1,2 
nokia-6110-RM-122-dịch vụ thủ công-1,2 
nokia-N73-1, n73-5-RM-133, RM -132-dịch vụ thủ công-1,2 
-manual nokia-3250-RM-38-dịch vụ-1,2-v2 
nokia-8600-RM-164-dịch vụ thủ công-1.2
nokia-3250-RM-38-dịch vụ thủ công-1,2-v3 
nokia-6120c-rm-243-RM-310-dịch vụ thủ công-1.2 
nokia-7280-RM-14-dịch vụ thủ công-3 
nokia -e60-rm-49-dịch vụ-schema 
nokia-6310-NPA-4-dịch vụ thủ công-2 
nokia-n78-RM-235, -rm-236, -rm-342-dịch vụ thủ công-1,2 
nokia- 6682-RM-58-schema 
nokia-6681-RM-57-schema 
nokia-N82-RM-313, RM-314-dịch vụ thủ công-1,2 
nokia-6267-RM-210-dịch vụ thủ công-1.2 
nokia-6263-RM-207-dịch vụ thủ công-1,2 
nokia-7390-RM-140-schema 
nokia-5310-RM-303, RM-304-dịch vụ-schema 
nokia-n70-rm-84-dịch vụ thủ công -1,2 
nokia-7370-RM-70-dịch vụ-schema 
nokia-6630-RM-đầu-dịch vụ thủ công-1,2 
-tay-1.2 nokia-6234-RM-123-dịch vụ
nokia-6233-RM-145-dịch vụ thủ công-1,2 
nokia-7360-RM-127-dịch vụ-schema 
nokia-3610 A-rm-429-dịch vụ thủ công-1,2-v1 
nokia-6270-RM-56 -service-schema 
nokia-6600-NHL-10-dịch vụ thủ công-1.2 
nokia-N82-RM-313, RM-314-schema 
nokia-9500-ra-2-dịch vụ thủ công-1.2 
nokia-N91 -rm-43-dịch vụ-schema 
nokia-3610-một rm-429-dịch vụ thủ công-1,2-v2 
nokia-n95-RM-159, RM-245-dịch vụ-schema 
nokia-N71-rm-67-schema 
nokia -n93-rm-55-schema 
nokia-n80-rm-92-dịch vụ-schema 
nokia-2610-rh86-dịch vụ-schema 
nokia-6300-RM-217, RM-222-dịch vụ-schema 
nokia-7650-NHL-2 -schema 
nokia- e70 -rm-10, sơ đồ dịch vụ-lược đồ rm-24- 
nokia-n72-rm-180-sơ đồ dịch vụ
nokia-5300-RM-146, RM-147-dịch vụ-schema 
nokia-5200-RM-174, RM-181-dịch vụ-schema 
nokia-6133-RM-126-dịch vụ-schema 
nokia-6133-RM-115-dịch vụ -schema 
nokia-6131-RM-115-dịch vụ-schema 
nokia-6126-RM-126-dịch vụ-schema 
nokia-7710-RM-12-dịch vụ-schema 
nokia-6111-RM-82-dịch vụ-schema 
nokia-e62- lược đồ dịch vụ nokia-7270- rm-88-lược đồ 
nokia-7373-rm-209-sơ đồ dịch vụ 
nokia-n70- dịch vụ-schema nokia-6170-RM-47-dịch vụ-schema nokia-3510-NHM-8-dịch vụ thủ công-1,2 nokia-6125-RM-178-dịch vụ-schema nokia-n-gage-rh-29- lược đồ dịch vụ-lược đồ dịch vụ nokia-e61-rm-89-schema

nokia-6680-RM-36-dịch vụ-schema 
nokia-3230-RM-51-dịch vụ-schema 
nokia-7610-rh-51-dịch vụ-schema 
nokia-6151-RM-200-dịch vụ-schema 
nokia-e65-RM 208-schema 
nokia-n90-rm-42-schema 
nokia-6230-rh-12, rh-28-schema 
nokia-6630-RM-đầu-dịch vụ-schema 
nokia-5510-NPM-5-sơ đồ 
nokia-N93i-rm -156-schema 
nokia-N800-rx-34 chương trình 
nokia-6600-NHL-10-schema 
nokia-6070-RM-166, RM-167-dịch vụ-schema 
nokia-7250-NHL-4j-schema 
nokia-6280- RM-78-dịch vụ-schema 
nokia-5610-RM-242-dịch vụ-schema 
nokia-6500-RM-240-schema 
nokia-N770-nước-18-dịch vụ-schema 
nokia-6110-RM-122-dịch vụ-schema 
nokia -n81-rm-179-schema
nokia-3500c-RM-272, RM-273-dịch vụ-schema 
nokia-3310-NHM-5NX-schema 
nokia-6060-rh-73-dịch vụ-schema 
nokia-6120c-rm-243-dịch vụ-schema-v-2.0 
nokia-6120c-rm-243-dịch vụ-sơ đồ-v-1.0 
nokia-3109-rm-274-lược đồ

ARCHIVE-3 DANH SÁCH LƯỢC ĐỒ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SAMSUNG MỚI

Thủ công Samsung-sghc230 dịch vụ 
thủ công Samsung-sghc520 dịch vụ 
Samsung-sghd100, -sghd100 to-dịch vụ thủ công 
thủ công Samsung-sghd500 dịch vụ 
Samsung-sghd720 dịch vụ thủ công 
sghd730 dịch vụ thủ công 
thủ công sghd800 dịch vụ 
sghd840- sơ đồ 
thủ công sghd840 dịch vụ 
sghd880 dịch vụ thủ công 
sghd900-sơ đồ 
sghd908-sơ đồ 
sghe100-sơ đồ 
thủ công sghe210 dịch vụ 
sghe300-sơ đồ 
sghe300 dịch vụ thủ công 
sghe310 dịch vụ thủ công 
thủ công sghe340 dịch vụ 
Samsung-sghe480-thủ công vụ 
Samsung-sghe490 dịch vụ thủ công 
sghe530 dịch vụ thủ công 
sghe570-sơ đồ
Samsung-sghe620 dịch vụ thủ công 
thủ công sghe750 dịch vụ 
Samsung-sghe770 dịch vụ thủ công 
sghe810 dịch vụ thủ công 
sghe820 dịch vụ thủ công 
sghe830 dịch vụ thủ công 
thủ công sghe840 dịch vụ 
Samsung-sghe870 dịch vụ thủ công 
sghe900-sơ đồ 
sghe900 -service thủ công 
sghf250 dịch vụ thủ công 
sghf300-rev2.1-sơ đồ 
sghf300 dịch vụ thủ công 
sghf490 dịch vụ thủ công 
sghg600 dịch vụ thủ công 
sghi300 dịch vụ thủ công 
thủ công sghi320 dịch vụ 
thủ công Samsung-sghi450 dịch vụ 
sghi550- dịch vụ thủ công 
sghi600 dịch vụ thủ công 
sghi700 dịch vụ thủ công 
sghi710 dịch vụ thủ công 
sghi750 dịch vụ thủ công
Thủ công sghi900 dịch vụ 
Samsun-sghe590 dịch vụ thủ công 
sghd780 dịch vụ thủ công 
sghe390-sơ đồ 
sghg600 dịch vụ thủ công 
sch-850-dịch vụ thủ công 
sgha300 dịch vụ thủ công 
thủ công sgha500 dịch vụ 
thủ công Samsung-sgha800 dịch vụ 
sghc100 -service thủ công 
sghc110 dịch vụ thủ công 
sghc130 dịch vụ thủ công 
sghc170 dịch vụ thủ công 
sghc200-sơ đồ 
Samsung-sghc200 dịch vụ thủ công 
sghc210 dịch vụ thủ công 
Samsun-sghe590 dịch vụ thủ công 
sghd780 dịch vụ thủ công 
sghe390-sơ đồ 
sghe950 -service thủ công 
sghg600-thủ công vụ
Lưu trữ: 1 – Sơ đồ điện thoại di động , ghi chú sửa chữa điện thoại di động, Sửa ảnh (cài đặt mới 8-11-2011) tất cả các tệp: Sơ đồ điện thoại di động Điện thoại di động sơ đồ
Tệp tải xuống danh sách LINK (ở định dạng TXT) link-369.zip mật khẩu-pass: 320volt.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *